Usługi doradcze a zwolnienie z VAT – interpretacja KIS07-06-2018

Usługi doradcze a zwolnienie z VAT – interpretacja KIS

Zwolnieniu z podatku VAT podlegają podmioty prowadzące działalność gospodarczą, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, czyli 200.000 zł.

Na podstawie art. 113 ust. 13 ustawy o VAT z prawa do zwolnienia podmiotowego wyłączeni są podatnicy:
•    dokonujący dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali (towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy);
•    dokonujący dostawy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji;
•    dokonujący dostawy nowych środków transportu;
•    dokonujący dostawy terenów budowlanych;
•    dokonujący dostawy budynków, budowli lub ich części jeśli dostawa dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a także wówczas gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres krótszy niż 2 lata;
•    wykonujący usługi prawnicze;
•    świadczący usługi w zakresie doradztwa, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego;
•    świadczący usługi jubilerskie;
•    niemający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Najwięcej wątpliwości budzi zapis dotyczący świadczenia usług doradczych. W interpretacji indywidualnej z dnia 30 maja 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaznaczył, że …ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do niej, nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj. np.: podatkowe, prawne, finansowe. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN 2006, pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć „tego, kto doradza”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Słownika języka polskiego PWN 2006, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć w związku z tym szeroko…

Podobnie na temat doradztwa wypowiedział się Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Dorota Andrychowska
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać