Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Fundacja Rozwoju Rachunkowości | Szkolenia, kursy zawodowe

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

RSS

Jesteśmy na facebooku    

Zaufali nam

  • Ministerstwo skarbu
  • UM Warszawa
  • ArcelorMittal
  • Orlen

Szkolenia

SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków (kod zawodu 241105)

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności, które usprawnią ich działanie związane z procesem rozliczania podatków. Wykłady dodatkowo usystematyzują i ...

14-02-2016 1.790,00 zł brutto Więcej

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo

Przekazanie uczestnikom wiedzy, koncepcji i metod przeprowadzania prawidłowej analizy finansowej, co skutkuje zdobyciem umiejętności do prawidłowego z ...

14-02-2016 599,00 zł brutto Więcej

INSTRUMENTY FINANSOWE A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI

Celem szkolenia jest omówienie i wyjaśnienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących instrumentów finansowych. Przedstawienie najnowszych zagadnień ...

16-02-2016 799,00 zł brutto Więcej

CASH FLOW (RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) DLA KSIĘGOWYCH WG KSR1 i MSR7 – warsztaty praktyczne w Ms Excel

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności sporządzania poszczególnych segmentów sprawozdania oraz całościowego sporządzania rachunku ...

17-02-2016 799,00 zł brutto Więcej

ZUS - WARSZTATY PRAKTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU PŁATNIK

Celem szkolenia jest nabycie i poszerzenie Państwa wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Uczestnicy szkolenia szczegółowo poznają problematykę roz ...

17-02-2016 599,00 zł brutto Więcej

AKTYWA TRWAŁE I OBROTOWE W OPARCIU O MSR/MSSF

Szkolenie obejmuje szczegółowy zakres MSR/MSSF dotyczący składników zarówno aktywów trwałych jak i aktywów obrotowych – wielu szczegółowych elementów. ...

15-02-2016 999,00 zł brutto Więcej

VAT W BUDŻECIE GMIN OD 2016 r. – JAK ODZYSKAĆ NALEŻNY PODATEK ZA OSTATNIE 5 LAT?

Sprawą bardzo ważną dla kondycji finansowej gmin są kwestie związane z prawidłowym odliczaniem przez nie naliczonego podatku VAT określonego przez kon ...

15-02-2016 599,00 zł brutto Więcej

CZAS PRACY KIEROWCÓW

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców. Omówienie zagadnień związanych z czasem ...

16-02-2016 599,00 zł brutto Więcej

GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JSFP W 2015r.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami finansowania ewidencji i wyceny w jednostkach budżetowych środków trwałych. Istotnym zagadnieni ...

17-02-2016 449,00 zł brutto Więcej

VBA DLA ANALITYKÓW - KURS OD PODSTAW

Celem szkolenia jest zaprezentowanie możliwości jakie niesie stosowanie VBA w aplikacji Excel (od podstaw). W trakcie szkolenia zostanie omówione prak ...

18-02-2016 999,00 zł brutto Więcej

Aktualności

Sprawozdanie Finansowe 2015 - Krok 20

10-02-2016

Złożenie rocznego sprawozdania finansowego w Monitorze Spółdzielczym

Został zniesiony obowiązek publikacji sprawozdań finansowych przez Spółdzielnie w Monitorze Spółdzie...

Więcej

Sprawozdanie Finansowe 2015 - Krok 19

09-02-2016

Złożenie rocznego sprawozdania finansowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
...

Więcej

Sprawozdanie Finansowe 2015 - Krok 18

08-02-2016

Złożenie rocznego sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
...

Więcej

Sprawozdanie Finansowe 2015 - Krok 17

05-02-2016

Złożenie rocznego sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego przez podatnika podatku dochodowego ...

Więcej

Kontakt

Szkolenie zamknięte

Nasi partnerzy:

Wolters Kluwer
egospodarka
PKPP Lewiatan
CIRE.pl
KAPE
Sege
Proszę czekać...