Facebook

Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Fundacja Rozwoju Rachunkowości | Szkolenia, kursy zawodowe

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Aktualności

JPK_VAT 18-10-2017

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć już wszystkich podatników VAT.
...

Więcej

Limity podatkowe w 2018 roku 10-10-2017

Mały podatnik VAT 1.200.000 euro – 5.176.000 zł
...

Więcej

System zwrotu VAT podróżnym (TAX FREE) 04-10-2017

W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT, zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce, mają wyłącznie podróżni będący osobami fizycznymi, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Zwrot podatku od towarów i usług w związku z tym może być dokonany jedynie podróżnemu zamieszkałemu w państwie trzecim. (art.126 ustawy VAT).
...

Więcej

Zwrot podatku naliczonego w innym państwie UE 26-09-2017

Zwrot podatku od wartości dodanej przysługuje podczas nabycia na terytorium państwa członkowskiego (państwa zwrotu), towarów i usług bądź w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium tego państwa członkowskiego, jeżeli te towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
...

Więcej

Przedterminowe zakończenie leasingu -bez korekty kosztów podatkowych 18-09-2017

W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu operacyjnego nie ma obowiązku korygowania KUP o opłaty z tytułu umowy leasingu, które poniesione zostały do dnia rozwiązania tej umowy.
...

Więcej

kup książkę

Kontakt

Proszę czekać...
proszę czekać