Facebook

Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Fundacja Rozwoju Rachunkowości | Szkolenia, kursy zawodowe

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

RSS

Baza Usług Rozwojowych

Co to jest baza usług rozwojowych (BUR)?

Jest to ogólnodostępna platforma, w której można zaleźć oferty usług rozwojowych (kursów, szkoleń itp.) Baza zawiera bardzo szeroką gamę ofert, gdzie każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca może znaleźć szkolenie, jakiego aktualnie poszukuje dla siebie lub swoich pracowników.

Jaki jest cel?
- ułatwienie dostępu do szkoleń dla wszystkich tych, którzy ich poszukują,
- dofinansowanie kosztów uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez te firmy, które znajdują się w bazie (powstał on przy wsparciu funduszy z Unii Europejskiej (w ramach RPO)).

Co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania?
Aby skorzystać z takiej formy dofinansowania szkoleń, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia (lista firm znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie.

Ważne! Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu. Tzn, że jeśli firma jest zarejestrowana np. w Poznaniu, ale ma kilka oddziałów wojewódzkich, to wniosek o dofinansowanie dla pracowników każdego z oddziałów regionalnych należy składać w województwie wielkopolskim.

Na chwilę obecną (styczeń 2017) jeszcze nie wszystkie województwa zakończyły procedury związane z wyłonieniem operatora, ale ich lista jest regularnie uzupełniana o nowe podmioty. Dodatkowo program wsparcia nie obejmie województw mazowieckiego i pomorskiego.

Jak to działa?
Przedsiębiorca, który odnalazł na stronie PARP interesujące go szkolenie zgłasza uczestnictwo w nim za pośrednictwem tej strony. Każde zgłoszenie otrzymuje unikalny numer, który będzie wykorzystywany podczas późniejszych rozliczeń.

Po otrzymaniu zgłoszenia, Organizator szkolenia (np. Centrum Szkoleniowe FRR) wystawia dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia, w trzech egzemplarzach – jeden zostaje u organizatora, drugi trafia do przedsiębiorcy, trzeci do Operatora.

Kolejny krok, to podpisanie umowy między Operatorem z danego województwa, a Przedsiębiorcą zainteresowanym odbyciem szkolenia. W umowie tej zawarte powinny być wszelkie szczegóły dotyczące szkolenia (takie jak data, miejsce, czas trwania itd.)

Następnie przedsiębiorca otrzymuje od organizatora fakturę na pełną wartość szkolenia, którą musi opłacić, przy czym termin płatności jest kwestią ustaleń między uczestnikiem a organizatorem szkolenia. Po szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia, oraz ankietę ewaluacyjną z BUR. Na podstawie tych dokumentów BUR zwraca przedsiębiorcy 50 lub 80% kosztów szkolenia.

Ważne! Na fakturze MUSI znaleźć się wspomniane wcześniej ID wsparcia, które jest nadawane przy zgłoszeniu.

Jeśli wszystkie dokumenty zostały dostarczone poprawnie, w ciągu 7 dni BUR rozlicza środki dla przedsiębiorcy.

Kontakt z nami

Proszę czekać...
proszę czekać