Zgłoszenie | SKUTECZNE WINDYKACYJNE NEGOCJACJE TELEFONICZNE

Dane podstawowe:
w lewo
Uczestnik 1 Usuń
Adres zamieszkania:
Adres korespondencyjny:
Dane do faktury:
?
W przypadku zgłoszenia przez osobę fizyczną, wystawiona zostanie faktura VAT na osobę fizyczną.
Dane do faktury za walidację
Dodatkowe informacje:
Zaznaczenie pola jest wymagane
Zaznaczenie pola jest wymagane
Zabezpieczenie przeciwspamowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem podanych danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Centrum Szkoleniowe FRR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-662), ul. Świeradowska 43, piętro VI, tel.: 22 583 10 00 e-mail: szkolenia@frr.pl

2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c. "RODO" w związku z przepisami podatkowymi),
 • w celu zabezpieczenia osób i mienia oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
 • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
 • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

3. Odbiorcami podanych przez Pana/Panią danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:

 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
 • odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne,
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
 • spółki z grupy kapitałowej (powiązane z Administratorem).

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 • w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres 6 lat w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

5. Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Stawki 2.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

Administrator nie przewiduje udostępniania danych osobowych poza obszar EOG oraz nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmował decyzji, w tym nie będą Państwo profilowani.

704
Dopłata za raty
Razem
Opiekunowie szkoleń
Online, Warszawa
Monika Połosak
Katowice
Magdalena Rynkowska
zamknij
zamknij

zamknij