Szkolenia FRR

VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT

Prowadzący Barbara Dąbrowska

Szkolenie VAT marża Na szkoleniu dowiesz się m.in.: Jakie korzyści i wady wynikają z opodatkowania sprzedaży w systemie VAT marża? Kto i kiedy może stosować procedurę VAT marża? Jakie dodatkowe obowiązki spoczywają na podatnikach stosujących procedurę VAT marża? Na co zwrócić szczególną uwagę, aby właściwie ustalić marżę? Jakie są najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądów w zakresie stosowania procedury VAT marża?

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie procedur szczególnych rozliczania podatku VAT - VAT marża.
W trakcie szkolenia szczególny nacisk położony został na przygotowanie uczestników do samodzielnego rozliczania podatników stosujących w swojej działalności procedury VAT marża, w tym szczególnie skomplikowanej procedury VAT marża dla usług turystycznych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • pełny zakres wiedzy teoretycznej
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi i licznymi studiami przypadków
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym prowadzącym warsztat
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych

Adresaci szkolenia:
 • podatnicy (właściciele firm) stosujących w sprzedaży procedurę VAT marża
 • pracownicy firm turystycznych odpowiedzialni za właściwe przygotowanie dokumentów do księgowości
 • osobowy zajmujące się fakturowaniem sprzedaży
 • specjaliści podatkowi, w tym specjaliści VAT
 • pracownicy i właściciele biur rachunkowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Wprowadzenie do procedury VAT marża
- Regulacje krajowe w zakresie stosowania VAT marży
- Regulacje unijne w zakresie stosowania VAT marży
- Istota stosowani procedury VAT marża
- Stosowanie procedury VAT marża a zasady ogólne rozliczania podatku VAT

II. VAT marża w turystyce
- Pojęcie usługi turystyki
- Zakres usług opodatkowanych wg procedury VAT marża
- Usługi własne i usługi nabywane dla bezpośredniej korzyści turysty
- Świadczenia kompleksowe w turystyce
- Pojęcie i zasady ustalania marży
- Podstawa opodatkowania przy świadczeniu usług turystyki
- Przypadki marży zerowej i marży ujemnej
- Miejsce świadczenia usługi turystycznej
- Stawka VAT na usługi turystyki
- Rozliczanie VAT przy świadczeniu usług turystyki na terytorium Polski, UE i poza UE
- Moment obowiązku podatkowego
- Zaliczki na poczet usług turystyki
- Rozliczanie marży po otrzymaniu dodatkowych dokumentów kosztowych
- Wpływ korekt na wysokość marży
- Odliczanie podatku VAT przez podmioty świadczące usługi turystyki
- Obowiązki ewidencyjne podatników stosujących procedurę VAT marża w turystyce
- Zasady fakturowania usług objętych procedurą VAT marża
- Refaktura kosztów usługi turystycznej
- Ewidencjonowanie usług turystycznych na kasie fiskalnej
- Przeliczanie kosztów i przychodów wyrażonych w walucie obcej celem ustalenia marży
- Usługi pośrednictwa w usługach turystycznych

III. Sprzedaż towarów używanych
- Definicja towarów używanych
- VAT marża na towary używane – prawo czy obowiązek?
- Zasady ustalania marży przy sprzedaży towarów używanych
- Stawka VAT przy sprzedaży towarów używanych objętych procedurą VAT marża
- Sprzedaż towarów używanych w systemie VAT marża w ramach WDT i eksportu
- Obowiązki ewidencyjne podatników stosujących procedurę VAT marża przy sprzedaży
towarów używanych
- Zasady wystawiania faktur VAT marża przy sprzedaży towarów używanych
- Sprzedaż środków trwałych w systemie marży
- Najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądów

IV. Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
- Definicje podatkowe dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
- Zasady ustalania marży
- Stawka VAT przy sprzedaży dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków na terytorium Polski, do UE i poza terytorium UE
- Wybór procedury VAT marża a zasad ogólnych
- Obowiązki podatników wybierających procedurę VAT marża

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
Dąbrowska
Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara Dąbrowska

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 499,00 zł netto (499,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
30.05.2019 Pewny termin
966
Cena
499.00 PLN 499,00 zł netto
499,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 5 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać