Szkolenia FRR

VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT

Warszawa Lokalizacja Warszawa
Tryb Tryb dzienny
Prowadzący Prowadzący  Adam Podleśny

Szkolenie VAT marża Na szkoleniu dowiesz się m.in.: Jakie korzyści i wady wynikają z opodatkowania sprzedaży w systemie VAT marża? Kto i kiedy może stosować procedurę VAT marża? Jakie dodatkowe obowiązki spoczywają na podatnikach stosujących procedurę VAT marża? Na co zwrócić szczególną uwagę, aby właściwie ustalić marżę? Jakie są najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądów w zakresie stosowania procedury VAT marża?

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie procedur szczególnych rozliczania podatku VAT - VAT marża.
W trakcie szkolenia szczególny nacisk położony został na przygotowanie uczestników do samodzielnego rozliczania podatników stosujących w swojej działalności procedury VAT marża, w tym szczególnie skomplikowanej procedury VAT marża dla usług turystycznych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • pełny zakres wiedzy teoretycznej
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi i licznymi studiami przypadków
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym prowadzącym warsztat
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych

Adresaci szkolenia:
 • podatnicy (właściciele firm) stosujących w sprzedaży procedurę VAT marża
 • pracownicy firm turystycznych odpowiedzialni za właściwe przygotowanie dokumentów do księgowości
 • osobowy zajmujące się fakturowaniem sprzedaży
 • specjaliści podatkowi, w tym specjaliści VAT
 • pracownicy i właściciele biur rachunkowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Wprowadzenie do procedury VAT marża
- Regulacje krajowe w zakresie stosowania VAT marży
- Regulacje unijne w zakresie stosowania VAT marży
- Istota stosowani procedury VAT marża
- Stosowanie procedury VAT marża a zasady ogólne rozliczania podatku VAT

II. VAT marża w turystyce
- Pojęcie usługi turystyki
- Zakres usług opodatkowanych wg procedury VAT marża
- Usługi własne i usługi nabywane dla bezpośredniej korzyści turysty
- Świadczenia kompleksowe w turystyce
- Pojęcie i zasady ustalania marży
- Podstawa opodatkowania przy świadczeniu usług turystyki
- Przypadki marży zerowej i marży ujemnej
- Miejsce świadczenia usługi turystycznej
- Stawka VAT na usługi turystyki
- Rozliczanie VAT przy świadczeniu usług turystyki na terytorium Polski, UE i poza UE
- Moment obowiązku podatkowego
- Zaliczki na poczet usług turystyki
- Rozliczanie marży po otrzymaniu dodatkowych dokumentów kosztowych
- Wpływ korekt na wysokość marży
- Odliczanie podatku VAT przez podmioty świadczące usługi turystyki
- Obowiązki ewidencyjne podatników stosujących procedurę VAT marża w turystyce
- Zasady fakturowania usług objętych procedurą VAT marża
- Refaktura kosztów usługi turystycznej
- Ewidencjonowanie usług turystycznych na kasie fiskalnej
- Przeliczanie kosztów i przychodów wyrażonych w walucie obcej celem ustalenia marży
- Usługi pośrednictwa w usługach turystycznych

III. Sprzedaż towarów używanych
- Definicja towarów używanych
- VAT marża na towary używane – prawo czy obowiązek?
- Zasady ustalania marży przy sprzedaży towarów używanych
- Stawka VAT przy sprzedaży towarów używanych objętych procedurą VAT marża
- Sprzedaż towarów używanych w systemie VAT marża w ramach WDT i eksportu
- Obowiązki ewidencyjne podatników stosujących procedurę VAT marża przy sprzedaży
towarów używanych
- Zasady wystawiania faktur VAT marża przy sprzedaży towarów używanych
- Sprzedaż środków trwałych w systemie marży
- Najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądów

IV. Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
- Definicje podatkowe dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
- Zasady ustalania marży
- Stawka VAT przy sprzedaży dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków na terytorium Polski, do UE i poza terytorium UE
- Wybór procedury VAT marża a zasad ogólnych
- Obowiązki podatników wybierających procedurę VAT marża

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9.30 - 15.00
Podleśny
Adam Podleśny

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalności Analiza Ekonomiczna oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami. Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w korporacjach usługowo-księgowych, gdzie między innymi kierował pracą dużych zespołów, odpowiadał za rozliczenia z klientami biznesowymi oraz za rozliczenia międzywydziałowe. Ukończył studia podyplomowe „Trener biznesu i organizator szkoleń” prowadzone przez praktyków z Grupy Trenerskiej Mentor oraz w ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobył tytuł Samodzielnego Księgowego w Polskiej Akademii Rachunkowości. Uczestniczył w rozwoju krakowskiego oddziału ogólnopolskiej firmy zajmującej się obsługą księgową podmiotów gospodarczych, a następnie jako Starszy Księgowy pełnił nadzór merytoryczny nad pracą zespołu księgowego. Jednocześnie prowadził szkolenia z zakresu podatków dla partnerów oraz pracowników z innych działów firmy. Jako trener współpracował z wieloma uznanymi firmami szkoleniowymi. W latach 2013-2015 współpracował z jedną z katowickich kancelarii podatkowych w ramach realizacji finansowanego ze środków unijnych projektu w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa podatkowego CIT, PIT i VAT. Posiada ponad 1000 godzin doświadczenia trenerskiego. Równolegle pełni funkcje partnera biznesowego w jednym z krakowskich biur rachunkowych, jest właścicielem biura księgowego oraz prowadzi finanse specjalistycznego, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Krakowie. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Adam Podleśny

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 550,00 zł netto (550,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
07.09.2020
966
Cena
550.00 PLN 550,00 zł netto
550,00 zł brutto
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb dzienny
numer edycji Numer edycji: 9 edycja
Opiekun szkolenia
Monika Połosak
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij