Facebook

Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Rachunkowość budżetowa | Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. Warszawa

Szkolenia FRR

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW

Celem kursu jest wprowadzenie w podstawy systemu księgowości budżetowej w jednostkach budżetowych, wyjaśnienie istoty finansów publicznych. Sposób szkolenia to systematyczny spójny wykład oraz praktyczne warsztaty utrwalające wiedzę. Osoba po przejściu szkolenia potrafi samodzielnie księgować w jednostkach budżetowych, a także sporządzać sprawozdania - potrafi zatem zaksięgować i zaprezentować dane rachunkowe.

Cena Szkolenia:

1.299,00 zł netto

1.299,00 zł brutto

Data szkolenia: 19-04-2018 - 20-04-2018
Czas trwania: 16 godzin
Prowadzący: Artur Przyszło
Lokalizacja: Warszawa
Tryb szkolenia: Dzienne
Numer edycji: 5

Monika Połosak

Tel. 22 583 10 06

Kom. 513 072 949

Opiekun

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • przedstawienie podstaw sprawozdawczości budżetowej i finansowej
 • omówienie wszystkich zagadnień związanych z rachunkowością jednostki niezbędnych do samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej w pełnym zakresie
 • ugruntowanie wiedzy z zakresu funkcjonowania i finansowania jednostek i samorządowych zakładów budżetowych, w tym także ze zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych i przepisami wykonawczymi
 • zasygnalizowanie zmian w klasyfikacji budżetowej oraz w szczególnych zasadach rachunkowości oraz planach kont obowiązujące od 2017r.
 • zdobycie kwalifikacji w zakresie ewidencji działalności jednostek budżetowych

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • pozyskanie wiedzy dotyczącej podstaw księgowości budżetowej
 • zrozumienie i swobodnie poruszanie się w świecie terminologii sprawozdawczości budżetowej
 • samodzielne przejście przez procedurę zaksięgowania w oparciu o Ustawę Budżetową
 • zapoznanie się z regulacjami prawnymi i ich interpretacjami w zakresie rachunkowości budżetowej

Adresaci szkolenia:
 • osoby rozpoczynające karierę w sferze budżetowej w biurach lub departamentach finansowo-księgowych jednostek budżetowych, lub pragnące odświeżyć i uaktualnić swoją wiedzę w zakresie rachunkowości budżetowej jednostek sfery finansów publicznych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:
 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat


UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Zgłoś się

Ostatnio przeglądane szkolenia

  « Powrótdo góry

  Opiekun

  Opiekun

  Monika Połosak

  Tel. 22 583 10 06

  Kom. 513 072 949

  Lokalizacja

  Adres: Warszawa Wita Stwosza 32/5, 2 piętro

  NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SZKOLENIA

  RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW

  Celem kursu jest wprowadzenie w podstawy systemu księgowości budżetowej w jednostkach budżetowych, wyjaśnienie istoty finansów publicznych. Sposób sz ...

  19-04-2018 1.299,00 zł bruttoWięcej

  NOWY PŁATNIK 10.01.001 - WARSZTATY PRAKTYCZNE

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nową wersję programu Płatnik, która będzie już ostatnim etapem wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus u ...

  22-03-2018 499,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

  26 czerwca 2017 roku została zastosowana Dyrektywa Unijna dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). Nowe przepisy nałożą obowiązki przeciwdzi ...

  22-03-2018 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE

  Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących podstaw prawnych w zakresie podatku akcyzowego, systemu opodatkowania wyrobów akcyzowych w UE, ...

  22-03-2018 799,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA

  Pracodawcy, którzy mają zamiar powierzyć wykonywanie pracy obywatelowi obcego państwa muszą wziąć pod uwagę fakt, że zasady zatrudnienia cudzoziemców ...

  22-03-2018 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT

  Na szkoleniu dowiesz się m.in.: Jakie korzyści i wady wynikają z opodatkowania sprzedaży w systemie VAT marża? Kto i kiedy może stosować procedurę V ...

  22-03-2018 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  Array ( [idSzkolenia] => 962 [idTyp_szkolen] => 13 [idBranza] => [idInne_opcje] => 3 [idTryb] => 4 [nazwa] => RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW [cena] => 1299 [czas_trwania] => 16 [termin_od] => 2017-12-07 [termin_do] => 2017-12-08 [tagi] => rachunkowośc budżetowa, sprawozdawczość budżetowa, ustawa o finansach publicznych, ewidencja rachunkowości budżetowej, wydatki budżetowe, dochody budżetowe [opis_skrocony] => Celem kursu jest wprowadzenie w podstawy systemu księgowości budżetowej w jednostkach budżetowych, wyjaśnienie istoty finansów publicznych. Sposób szkolenia to systematyczny spójny wykład oraz praktyczne warsztaty utrwalające wiedzę. Osoba po przejściu szkolenia potrafi samodzielnie księgować w jednostkach budżetowych, a także sporządzać sprawozdania - potrafi zatem zaksięgować i zaprezentować dane rachunkowe. [opis] => [b]Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.[/b] Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób). [b]Cel szkolenia:[/b] [ul] [li] przedstawienie podstaw sprawozdawczości budżetowej i finansowej[/li] [li] omówienie wszystkich zagadnień związanych z rachunkowością jednostki niezbędnych do samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej w pełnym zakresie [/li] [li] ugruntowanie wiedzy z zakresu funkcjonowania i finansowania jednostek i samorządowych zakładów budżetowych, w tym także ze zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych i przepisami wykonawczymi[/li] [li] zasygnalizowanie zmian w klasyfikacji budżetowej oraz w szczególnych zasadach rachunkowości oraz planach kont obowiązujące od 2017r. [/li] [li] zdobycie kwalifikacji w zakresie ewidencji działalności jednostek budżetowych[/li] [/ul] [b]Korzyści dla uczestników szkolenia:[/b] [ul] [li]pozyskanie wiedzy dotyczącej podstaw księgowości budżetowej[/li] [li]zrozumienie i swobodnie poruszanie się w świecie terminologii sprawozdawczości budżetowej[/li] [li]samodzielne przejście przez procedurę zaksięgowania w oparciu o Ustawę Budżetową [/li] [li]zapoznanie się z regulacjami prawnymi i ich interpretacjami w zakresie rachunkowości budżetowej [/li] [/ul] [b]Adresaci szkolenia:[/b] [ul] [li] osoby rozpoczynające karierę w sferze budżetowej w biurach lub departamentach finansowo-księgowych jednostek budżetowych, lub pragnące odświeżyć i uaktualnić swoją wiedzę w zakresie rachunkowości budżetowej jednostek sfery finansów publicznych. [/li][/ul] [b]Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:[/b] Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości. [b]Cena szkolenia obejmuje:[/b] [ul] [li]uczestnictwo w szkoleniu[/li] [li]materiały szkoleniowe[/li] [li]serwis kawowy[/li] [li]lunch[/li] [li]certyfikat[/li] [/ul] [b]UWAGA[/b] Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia. [program] => [b]Moduł I[/b] [b] Wprowadzenie do rachunkowości budżetowej[/b] - Tworzenie i funkcjonowanie oraz likwidacja jednostek budżetowych - Ustawa budżetowa – roczna - Prowadzenie rachunkowości - Polityka rachunkowości - Zakładowy plan kont –indywidualny dla każdej jednostki - Konto księgowe jako podstawowe urządzenie księgowe - Dowody księgowe – własne i obce, przyjmowanie, wystawianie, kontrola - Rola kierownika jednostki, głównego księgowego i innych pracowników jednostki [b]Moduł II[/b] [b]Rachunkowość dochodów budżetowych w jednostce budżetowej[/b] - Rozróżnienie dochodów i przychodów - Ewidencja w zespołach kont „1”, „2”, „3”,”4”,”7”,”8” ,”9” - Rozrachunki i roszczenia , odsetki za opóźnienia - Aktualizacja należności - Klasyfikacja budżetowa dochodów - Dyscyplina finansów publicznych w realizacji dochodów - Kontrola dochodów budżetowych [b]Moduł III[/b] [b]Rachunkowość wydatków budżetowych w jednostce budżetowej[/b] 1. Wydatki budżetowe: - podstawy wydatkowania i klasyfikacja budżetowa wydatków 2. Źródła finansowania wydatków w danym roku obrachunkowym 3. Dyscyplina finansów publicznych w realizacji wydatków 4. Zaangażowanie wydatków budżetowych – pojęcie zaangażowania prawnego i zaangażowania księgowego – konta księgowe ewidencji pozabilansowej 998 i 999 5. Kontrola wydatków budżetowych [b]Moduł IV[/b] [b]Majątek trwały w jednostce budżetowej [/b] - Zakup ,sprzedaż, likwidacja środków trwałych - Amortyzacja – umorzenie środków trwałych - Remont a modernizacja środka trwałego - Finansowania aktywów trwałych - Rachunkowość aktywów trwałych - Ewidencja wg klasyfikacji statystycznej KŚT - Inwentaryzacja aktywów trwałych - Kontrola aktywów trwałych [b]Moduł V[/b] [b]Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia oraz fundusze specjalne (ZFŚS) [/b] 1. Wynagrodzenie i jego składniki 2. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS, PDOF) 3. Fundusze wynagrodzeń 4. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki pracodawcy 5. ZUS w jednostce budżetowej – obowiązki pracodawcy 6. Fundusz specjalny jako ZFŚS – podstawy prawne tworzenia i wydatkowania: - rodzaje odpisów na ZFŚS - emeryci jednostki budżetowej i prawo do ZFŚS - inne zwiększenia funduszu (odsetki, darowizny, odpłatności) 7. Regulamin funduszu jako podstawowe narzędzie kształtowania przeznaczenia środków funduszu 8. Umowy wynikające z regulaminu ZFŚS 9. Rola i uprawnienia zakładowej komisji socjalnej 10. Rachunkowość ZFŚS [b]Moduł VI[/b] [b]Sprawozdawczość jednostki budżetowej [/b] 1. Rozróżnienie sprawozdawczości budżetowej i finansowej 2. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych związanych z gromadzeniem dochodów RB27 3. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych związanych z ponoszeniem wydatków w jednostce budżetowej – Rb 28 4. Sporządzanie sprawozdania budżetowego z wydatków strukturalnych Rb-WSa 5. Sporządzanie sprawozdań z operacji finansowych Rb-N i Rb-Z 6. Czynności sprawdzające przed bilansem: - roczna kontrola merytoryczna, formalna, rachunkowa - kontrola spełnienia podstawowych zasad rachunkowości, ZOS - inwentaryzacja majątku trwałego i obrotowego i jej rozliczenie - przeksięgowania roczne zamykające rok 7. Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej: - bilans - rachunek zysków i strat - zestawienie zmian w funduszu jednostki [harmonogram] => [super] => 0 [super_informacje] => [super_informacje_2] => [live] => 1 [dla_kogo] => [numer_edycji] => 3 [zgloszen] => 7 [laptop] => 0 [laptop_cena] => 0 [seo] => 1 [h1] => Rachunkowość budżetowa | Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. Warszawa [keywords] => kurs rachunkowości budżetowej, rachunkowośc budżetowa, sprawozdawczość budżetowa, ustawa o finansach publicznych, ewidencja rachunkowości budżetowej, wydatki budżetowe, dochody budżetowe [description] => [link_end] => [top] => 0 [down] => 1 [old_link] => [zw] => 1 [rabat] => 0 [rabat_wartosc] => [brutto] => 1299 [idOrganizator] => 1 [regulamin] => [idPartner] => 0 [fm] => 0 [fm_informacje] => [fm_informacje_2] => [lm] => 0 [lm_informacje] => [lm_informacje_2] => [bb] => 0 [bb_informacje] => [bb_informacje_2] => [bok_id] => [time_of_the_course_id] => 6 [time_of_the_course_description] => [discount_value] => [discount] => 0 [pt] => 0 [pt_informacje] => [pt_informacje_2] => [termin_od_2] => 0000-00-00 [termin_do_2] => 0000-00-00 [numer_edycji_termin_2] => 0 [termin_od_3] => 0000-00-00 [termin_od_4] => 0000-00-00 [termin_do_3] => 0000-00-00 [termin_do_4] => 0000-00-00 [numer_edycji_termin_3] => 0 [numer_edycji_termin_4] => 0 [owm] => 0 [owm_informacje] => [owm_informacje_2] => [reviews] => Array ( ) [lokalizacja] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_lokalizacja] => 41911 [idSzkolenia] => 962 [idLokalizacja] => 4 [miasto] => Warszawa [ulica] => Wita Stwosza [nr_domu] => 32 [nr_mieszkania] => 5 [inf] => 2 piętro [email] => warszawa@frr.pl [telefon] => 22 583 10 09 [banner] => 4819f38b99d62c293c30b48f75b037ae.png [banner_text] => ) ) [opiekun] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_opiekun] => 77337 [idSzkolenia] => 962 [idOpiekun] => 45 [glowny] => 1 [imie] => Monika [nazwisko] => Połosak [email] => monika.polosak@frr.pl [telefon] => Tel. 22 583 10 06 [telefon2] => Kom. 513 072 949 [telefon3] => [stanowisko] => Menedżer Szkoleń [osrodek] => Warszawa [zdjecie] => c59c545569f278b03facb55b6b9032a5.png [gg] => [poz] => 6 [konf] => 0 [teleguzik] => ) [1] => Array ( [idSzkolenia_opiekun] => 77338 [idSzkolenia] => 962 [idOpiekun] => 43 [glowny] => 0 [imie] => Paulina [nazwisko] => Jóźwiak [email] => paulina.jozwiak@frr.pl [telefon] => Tel. 22 583 10 04 [telefon2] => Kom. 512 576 718 [telefon3] => [stanowisko] => Menedżer ds. marketingu [osrodek] => Warszawa [zdjecie] => 398dda5f893ee3578a6b7ead51aa403c.jpg [gg] => [poz] => 2 [konf] => 0 [teleguzik] => ) ) [partner] => Array ( ) [prowadzacy] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_prowadzacy] => 62068 [idSzkolenia] => 962 [idProwadzacy] => 92 [imie] => Artur [nazwisko] => Przyszło [tytul] => [kategoria] => [opis] => Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej - Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W roku 2007 został oddelegowany do pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w Warszawie - Departamentu Nadzoru i Kontroli. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenie ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Poznań oraz Stowarzyszenia Audytorów IIA. [zdjecie] => ) ) [skorzystali] => Array ( ) [publikacje] => Array ( ) [similar_trainings] => Array ( [0] => Array ( [nazwa] => RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW [idSzkolenia] => 962 [termin_od] => 2017-12-07 [termin_do] => 2017-12-08 [cena] => 1299 [brutto] => 1299 [seo] => 1 [pt] => 0 [link_end] => [miasto] => Warszawa [down] => 1 [NearestDateFrom] => 2018-04-19 [NearestDateTo] => 2018-04-20 [NearestEditionNumber] => 5 [idOrganizator] => 1 [isActive] => 1 [optionalDateFrom] => 2018-04-19 ) ) [agenda] => Array ( ) [terms] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_terminy] => 1012 [idSzkolenia] => 962 [numer_edycji] => 5 [termin_od] => 2018-04-19 [termin_do] => 2018-04-20 [no_vacancies] => 0 ) ) [reviewsAvg] => 0 [optionalDateFrom] => 2018-04-19 [optionalDateTo] => 2018-04-20 ) 1

  PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH

  Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione zaawansowane aspekty VAT. Szkol ...

  20-03-2018 989,10 zł bruttoPewny terminWięcej

  PODATEK U ŹRÓDŁA I OPODATKOWANIE DOCHODÓW TRANSGRANICZNYCH - WARSZTATY PRAKTYCZNE

  Celem szkolenia jest przedstawienie zasad opodatkowania dochodów osiąganych z zagranicy, omówienie podatku u źródła w aktualnym orzecznictwie sądów a ...

  22-03-2018 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  ODWROTNE OBCIĄŻENIE W PODATKU VAT W 2018 ROKU

  Zgodnie z zasadą ogólną to sprzedający towary lub usługi zobowiązany jest do rozliczenia podatku należnego od sprzedaży. Tymczasem przepisy dyrektywy ...

  22-03-2018 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze s ...

  26-03-2018 999,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W trakcie szkolenia każdy z uczestników m ...

  26-03-2018 999,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  Szkolenie zamknięte

  Funkcja zostanie uruchomiona wkrótce

  Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

  Twój adres e-mail
  Wiadomość

  Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

  Twój adres e-mail
  Wiadomość

  POLEĆ ZNAJOMEMU

  Twoje imię i nazwisko
  Twoj adres e-mail
  Adres e-mail znajomego
  Wynik działania 9 + 9

  REKOMENDUJ SZEFOWI

  Twoje imię i nazwisko
  Twoj adres e-mail
  Adres e-mail szefa
  Wynik działania 9 + 9

  POBIERZ FORMULARZ

  UWAGA!!! Wypełnienie poniższych danych służy tylko do wygenerowania dokumentu PDF. Nie jest ono równoznaczne ze zgłoszeniem się na szkolenie i nie niesie za sobą żadnych zobowiązań

  Imię i nazwisko*Adres e-mail*
  Numer telefonu*Ilość uczestników
  Proszę czekać...
  Proszę czekać...
  proszę czekać