Szkolenia FRR

CONTROLLING I BUDŻETOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM BIZNESPLANÓW I KPI - WEEKENDOWO

Tryb weekendowy
Prowadzący Artur Gocel

CONTROLLING I BUDŻETOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM BIZNESPLANÓW I KPI Warszawa Szkolenie ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jak również przedstawić alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma również za cel nauczyć słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) oraz kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI). Szkolenie dostarczy również wiedzy na temat efektywnego budżetowania i istoty tworzenia biznesplanów, zarówno dla całego przedsiębiorstwa, jak też szczególnych przedsięwzięć.

Wychodząc naprzeciw sytuacji, która nas wszystkich zastała, dbając o Państwa i własne bezpieczeństwo oraz zdrowie, opracowaliśmy szeroką ofertę kursów i szkoleń realizowanych w formie online.
Niezmiennie naszym celem jest edukacja na najwyższym poziomie. Zmieniły się warunki otoczenia, ale nasi trenerzy i przekazywana wiedzą pozostają bez zmian.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
- zrozumienie przez uczestników istoty controllingu jako jednego z systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
- przekonać uczestników, że controlling nie polega na permanentnym tworzeniu i analizowaniu raportów lecz na doskonaleniu procesów biznesowych.
- wykazanie różnicy pomiędzy analizą finansową a controllingiem, gdzie controlling w swojej istocie nie kończy się na danych finansowych, a swoją domeną obejmuje wszystkie dane kwantyfikowalne (liczbowe) w przedsiębiorstwie.
- ukazanie słuchaczom korzyści wynikających z funkcjonowania systemów controllingowych, jak również przedstawienie alternatywnych koncepcji podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa.
- nauka praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) oraz kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI).
- przekazanie wiedzy na temat efektywnego budżetowania i istoty tworzenia biznes planów, zarówno dla całego przedsiębiorstwa, jak też szczególnych przedsięwzięć.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

• poznanie szerokiego spektrum narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego
• nabycie umiejętności „controllingowego myślenia”
• zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu optymalizacji procesów
• poznanie różnych ujęć kosztowych stosowanych w controllingu
• zrozumienie zasad poprawnego budżetowania
• zaznajomienie się z koncepcją „zarządzania poza budżetem”
• pozyskanie wiedzy z praktycznego stosowania KPI
• poznanie struktury biznesplanu i jego roli w firmie


Adresaci szkolenia:
• kontrolerzy finansowi, kontrolerzy kosztów, kandydaci na kontrolerów finansowych,
• osoby chcące doskonalić swoje umiejętności analityczne
• kierownicy komórek organizacyjnych, dyrektorzy finansowi
• osoby zarządzające finansami
• analitycy finansowi chcący poszerzać soje horyzonty

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Program szkolenia:

1. Controlling operacyjny i strategiczny
2. Realizacja rachunkowości zarządczej w praktyce
3. Tradycyjne i nowoczesne systemy rachunku kosztów
4. Analizy przypadków i zadania
5. Zarządzanie progiem rentowności
6. Cele realizowane przez budżetowanie
7. Rodzaje budżetów i zasady budżetowania
8. Wady i ograniczenia tradycyjnego budżetowania
9. Założenia dotyczące współczesnego budżetowania
10. Koncepcja zarządzania poza budżetem
11. Biznes plan jako źródło informacji finansowej
12. Finansowe i niefinansowe kluczowe wskaźniki efektywności

Czas trwania

18 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 11:00
- przerwa 15 minut
- 11:15 - 13:15
- przerwa 45 minut
- 14:00 - 16:00
- przerwa 15 minut
- 16:15 - 17:00
Gocel
Artur Gocel

Finansista, absolwent studiów MBA, superwizor wielu treningów biznesowych i interpersonalnych, zawodowo Dyrektor Finansowy oraz Prokurent w ogólnopolskiej firmie telekomunikacyjnej, Posiada wydany przez Ministra Skarbu Państwa dyplom poświadczający pozytywne złożenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Doświadczony menedżer finansowy zarówno w sferze operacyjnej jak i nadzorczej. Efektywnie zarządzał ponad 60 osobowym zespołem pracowników w obszarach księgowości, controllingu, finansów i windykacji. Nadzorował od strony finansowej realizację projektów finansowanych z funduszy UE. Posiada bogate doświadczenie w przekształceniach Spółek prawa handlowego (restrukturyzacja, podział, prywatyzacja). Trener posiada bardzo bogate doświadczenie szkoleniowe oraz unikalny warsztat szkoleń biznesowych. Prowadzone szkolenia zorientowane są na praktykę działania a głównym celem jest dostarczenie wiedzy pozwalającej na pozbawioną błędów adaptację teoretycznych metod ogólnych do specyficznych zastosowań umożliwiających właściwe wnioskowanie i ocenę, zarówno całych przedsiębiorstw jak również poszczególnych obszarów czy też scenariuszowo określonych projektów mogących istotnie wpłynąć na kondycję przedsiębiorstwa. Zajęcia prowadzone są głównie w trybie warsztatowo -problemowym, w oparciu o specjalnie dobrane case studies obrazujące nieefektywność i pułapki standardowego podejścia do obszaru finansów w przedsiębiorstwach. Analiza przypadków podsumowywana jest komentarzem wykładowcy opartym na stosowanej dobrej praktyce finansowej. Wartością dodaną dla uczestników szkoleń jest umiejętnie wpleciony w cykl szkoleniowy praktyczny nurt inwestycyjny oraz zarządzanie finansami osobistymi.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Artur Gocel

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1050,00 zł netto (1050,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • poczęstunek
  • certyfikat

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
03.10.2020 - 04.10.2020
Kolejne edycje
12.12.2020 - 13.12.2020
953
Cena
1050.00 PLN 1050,00 zł netto
1050,00 zł brutto
Opiekun szkolenia
Magdalena Strzelczyk
Magdalena Strzelczyk

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij