Szkolenia FRR

US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości

Celem szkolenia jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień obejmujących Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP) w odniesieniu do poszczególnych elementów sprawozdań finansowych (w tym ich sporządzania) w zakresie definicji i ujmowania (praktyczne ujęcie). Szkolenie ponadto ma na celu prezentację specyfiki (zasad i cech jakościowych) występującej w US GAAP.

Cena Szkolenia:

1.199,00 zł netto

1.199,00 zł brutto

Data szkolenia: 14-02-2019 - 15-02-2019
Czas trwania: 16 godzin
Prowadzący: Grażyna Machula
Lokalizacja: Warszawa
Tryb szkolenia: Dzienne
Numer edycji: 7

Monika Połosak

Tel. 22 583 10 06

Kom. 513 072 949

Opiekun

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Prezentacja najważniejszych zagadnień obejmujących Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP) w odniesieniu do poszczególnych elementów sprawozdań finansowych (w tym ich sporządzania) w zakresie definicji i ujmowania (praktyczne ujęcie). Szkolenie ponadto ma na celu prezentację specyfiki (zasad i cech jakościowych) występującej w US GAAP.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • całościowe i kompleksowe zapoznanie się z systemem US GAAP,
 • zapoznanie się z najważniejszymi regulacjami oraz ich zastosowaniem,
 • poszerzenie wiedzy związanej z US GAAP.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów finansowych związanych z US GAAP,
 • pracownicy działów controllingu powiązanych z tematyką US GAAP,
 • wszyscy zainteresowani tematyką Amerykańskich Standardów Rachunkowości.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:
 • uczestnictwo w warsztatach,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Zgłoś się

Ostatnio przeglądane szkolenia

  « Powrótdo góry

  Opiekun

  Opiekun

  Monika Połosak

  Tel. 22 583 10 06

  Kom. 513 072 949

  Lokalizacja

  Adres: Wita Stwosza 32/5, 2 piętro, 02-661 Warszawa

  To szkolenie w innych lokalizacjach

  NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SZKOLENIA

  US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości

  Celem szkolenia jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień obejmujących Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP) w odniesieniu do poszczegól ...

  14-02-2019 1.199,00 zł bruttoWięcej

  NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle aktual ...

  25-01-2019 449,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  PLANOWANIE FINANSOWE W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ

  Celem szkolenia jest wypracowanie efektywnego systemu planowania finansowego, stworzenie instrukcji planowania finansowego. Podczas szkolenia o chara ...

  25-01-2019 549,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  ROZLICZANIE TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH

  Transakcje trójstronne oraz łańcuchowe coraz częściej występują w obrocie gospodarczym. Transakcje te sprawiają podatnikom jednak szereg problemów w z ...

  25-01-2019 499,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)

  Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku analityka finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, umożliwia rozpoczęcie pr ...

  26-01-2019 1.990,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  PIENIĄDZ, WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - WEEKENDOWO

  Zaznajomienie uczestników z koncepcją zmian wartości pieniądza w czasie, która to wartość ulega deprecjacji i tylko metody inwestycyjne są w stanie są ...

  26-01-2019 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  Array ( [idSzkolenia] => 905 [idTyp_szkolen] => 2 [idBranza] => [idInne_opcje] => 3 [idTryb] => 4 [nazwa] => US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości [cena] => 1199 [czas_trwania] => 16 [termin_od] => 2017-10-05 [termin_do] => 2017-10-06 [tagi] => US GAAP, amerykańskie standardy rachunkowości, us gaap, us gaap szkolenie, szkolenia us gaap [opis_skrocony] => Celem szkolenia jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień obejmujących Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP) w odniesieniu do poszczególnych elementów sprawozdań finansowych (w tym ich sporządzania) w zakresie definicji i ujmowania (praktyczne ujęcie). Szkolenie ponadto ma na celu prezentację specyfiki (zasad i cech jakościowych) występującej w US GAAP. [opis] => [b]Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.[/b] Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób). [b]Cel szkolenia:[/b] Prezentacja najważniejszych zagadnień obejmujących Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP) w odniesieniu do poszczególnych elementów sprawozdań finansowych (w tym ich sporządzania) w zakresie definicji i ujmowania (praktyczne ujęcie). Szkolenie ponadto ma na celu prezentację specyfiki (zasad i cech jakościowych) występującej w US GAAP. [b]Korzyści dla uczestników szkolenia:[/b] [ul][li]całościowe i kompleksowe zapoznanie się z systemem US GAAP,[/li] [li]zapoznanie się z najważniejszymi regulacjami oraz ich zastosowaniem,[/li] [li]poszerzenie wiedzy związanej z US GAAP.[/li][/ul] [b]Adresaci szkolenia:[/b] [ul][li]pracownicy działów finansowych związanych z US GAAP,[/li] [li]pracownicy działów controllingu powiązanych z tematyką US GAAP,[/li] [li]wszyscy zainteresowani tematyką Amerykańskich Standardów Rachunkowości.[/li][/ul] [b]Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:[/b] Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości. [b]Cena szkolenia obejmuje:[/b] [ul] [li]uczestnictwo w warsztatach,[/li] [li]autorskie materiały szkoleniowe,[/li] [li]serwis kawowy,[/li] [li]lunch,[/li] [li]certyfikat.[/li] [/ul] [b]UWAGA[/b] Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia. [program] => [b]I. WPROWADZENIE DO US GAAP[/b] 1. Historia wprowadzania regulacji 2. Charakterystyka instytucji amerykańskiego systemu rachunkowości 3. Charakterystyka regulacji tworzących system 4. Omówienie funkcjonujących SFAC 5. Zakres przedmiotowy 6. Zakres podmiotowy 7. Założenia koncepcyjne standardów 8. Zasady rachunkowości oraz cechy jakościowe sprawozdań 9. Charakterystyka podstawowych elementów wg US GAAP – Aktywa, Pasywa, Przychody, Koszty, Wpływy, Wydatki 10. Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia (dotyczy pkt. 9 [b]II. POZYCJE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – wybrane zagadnienia[/b] [b]1.Modele i kategorie wyceny wg US GAAP[/b] [ul][li]Koszt historyczny[/li] [li]Wartość godziwa[/li] [li]Pozostałe kategorie wyceny[/li][/ul] [b]2. Rzeczowe aktywa trwałe[/b] [ul][li]ujmowanie i definicja[/li] [li]wycena początkowa rzeczowych aktywów trwałych,[/li] [li]wycena bilansowa środków trwałych,[/li] [li]nakłady ponoszone w terminach późniejszych[/li] [li]amortyzacja[/li] [li]utrata wartości[/li] [li]rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]3. Nieruchomości inwestycyjne w US GAAP[/b] [ul][li]rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]4. Wartości niematerialne i prawne[/b] [ul][li]przykłady pozycji[/li] [li]wycena początkowa[/li] [li]wycena bilansowa[/li] [li]koszty prac rozwojowych i badawczych[/li] [li]wartość firmy[/li] [li]amortyzacja – zasady i metody[/li] [li]rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]5. Aktywa finansowe - instrumenty[/b] [ul][li]aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży[/li] [li]aktywa finansowe przeznaczone do obrotu[/li] [li]pożyczki i należności[/li] [li]aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności[/li] [li]zobowiązania finansowe[/li] [li]wycena początkowa[/li] [li]wycena bilansowa[/li] [li]ujmowanie różnic[/li] [li]rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]5. Zapasy[/b] [ul][li]definicja[/li] [li]wycena początkowa[/li] [li]wycena bilansowa[/li] [li]metody rozchodu[/li] [li]rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]6. Rozrachunki[/b] [ul][li]ujmowanie należności i zobowiązań[/li] [li]wycena bilansowa[/li] [li]rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]7. Różnice kursowe[/b] [ul][li]ujmowanie pozycji pieniężnych[/li] [li]ujmowanie pozycji niepieniężnych[/li] [li]rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]8. Kapitał własny i Rezerwy[/b] [ul][li]rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]9. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi koszty oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty[/b] [ul][li]prezentacja przychodów ze sprzedaży[/li] [li]prezentacja kosztów[/li] [li]środki pieniężne[/li][/ul] [b]III – SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG US GAAP[/b] [b]1.Prezentacja sprawozdania finansowego – omówienie elementów składowych:[/b] [ul][li]bilans[/li] [li]rachunek wyników[/li] [li]rachunek przepływów pieniężnych[/li] [li]zestawienie ze zmian w kapitale własnym[/li] [li]noty[/li] [li]rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [harmonogram] => [super] => 0 [super_informacje] => [super_informacje_2] => [live] => 1 [dla_kogo] => [numer_edycji] => 5 [zgloszen] => 18 [laptop] => 0 [laptop_cena] => 0 [seo] => 1 [h1] => US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości | FRR Warszawa [keywords] => us gaap, amerykańskie standardy rachunkowości, MSSF, MSR, standardy rachunkowości, us gaap szkolenie, us gaap szkolenia, szkolenie us gaap, szkolenia us gaap warszawa, us gaap szkolenie warszawa [description] => Celem szkolenia jest zaprezentpwanie najważniejszych zagadnień obejmujących Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP) w odniesieniu do poszczególnych elementów sprawozdań finansowych (w tym ich sporządzania) w zakresie definicji i ujmowania (praktyczne ujęcie). Szkolenie ponadto ma na celu prezentację specyfiki (zasad i cech jakościowych) występującej w US GAAP. [link_end] => us-gaap-amerykanskie-standardy-rachunkowosci [top] => 0 [down] => 1 [old_link] => [zw] => 1 [rabat] => 0 [rabat_wartosc] => [brutto] => 1199 [idOrganizator] => 1 [regulamin] => [idPartner] => 0 [fm] => 0 [fm_informacje] => [fm_informacje_2] => [lm] => 0 [lm_informacje] => [lm_informacje_2] => [bb] => 0 [bb_informacje] => [bb_informacje_2] => [bok_id] => [time_of_the_course_id] => 6 [time_of_the_course_description] => [discount_value] => [discount] => 0 [pt] => 0 [pt_informacje] => [pt_informacje_2] => [termin_od_2] => 0000-00-00 [termin_do_2] => 0000-00-00 [numer_edycji_termin_2] => 0 [termin_od_3] => 0000-00-00 [termin_od_4] => 0000-00-00 [termin_do_3] => 0000-00-00 [termin_do_4] => 0000-00-00 [numer_edycji_termin_3] => 0 [numer_edycji_termin_4] => 0 [owm] => 0 [owm_informacje] => [owm_informacje_2] => [new_tr] => 0 [new_tr_informacje] => [new_tr_informacje_2] => [reviews] => Array ( ) [lokalizacja] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_lokalizacja] => 47200 [idSzkolenia] => 905 [idLokalizacja] => 4 [miasto] => Warszawa [ulica] => Wita Stwosza [nr_domu] => 32 [nr_mieszkania] => 5 [inf] => 2 piętro [email] => warszawa@frr.pl [telefon] => 22 583 10 09 [banner] => 4819f38b99d62c293c30b48f75b037ae.png [banner_text] => [post_code] => 02-661 ) ) [opiekun] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_opiekun] => 89986 [idSzkolenia] => 905 [idOpiekun] => 45 [glowny] => 1 [imie] => Monika [nazwisko] => Połosak [email] => monika.polosak@frr.pl [telefon] => Tel. 22 583 10 06 [telefon2] => Kom. 513 072 949 [telefon3] => [stanowisko] => Menedżer Szkoleń [osrodek] => Warszawa [zdjecie] => c59c545569f278b03facb55b6b9032a5.png [gg] => [poz] => 5 [konf] => 0 [teleguzik] => ) [1] => Array ( [idSzkolenia_opiekun] => 89985 [idSzkolenia] => 905 [idOpiekun] => 43 [glowny] => 0 [imie] => Paulina [nazwisko] => Jóźwiak [email] => paulina.jozwiak@frr.pl [telefon] => Tel. 22 583 10 00 [telefon2] => Kom. 512 576 718 [telefon3] => [stanowisko] => Dyrektor Oddziału [osrodek] => Warszawa [zdjecie] => 398dda5f893ee3578a6b7ead51aa403c.jpg [gg] => [poz] => 2 [konf] => 0 [teleguzik] => ) ) [partner] => Array ( ) [prowadzacy] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_prowadzacy] => 70579 [idSzkolenia] => 905 [idProwadzacy] => 186 [imie] => Grażyna [nazwisko] => Machula [tytul] => [kategoria] => [opis] => Były dyrektor finansowy w BRE Corporate Finance SA. Opiniodawca na zlecenie Senatu RP projektu ustawy o rachunkowości. Opracowywała analizy makroekonomiczne, analizy finansowe spółek publicznych oraz analizy rynku kapitałowego dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz współpracowała w przygotowaniu regulacji prawnych (Zarządzenia Przewodniczącego KPW) w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. [zdjecie] => [inactive] => 0 ) ) [skorzystali] => Array ( ) [publikacje] => Array ( ) [typ_szkolen] => Array ( [nazwa] => Rachunkowe ) [thumbnail] => Array ( [altText] => US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości Warszawa [photoUrl] => us-gaap-amerykanskie-standardy-rachunkowosci-warszawa-1547560364.png [idSzkolenia] => 905 ) [powiazane] => Array ( ) [similar_trainings] => Array ( [0] => Array ( [nazwa] => US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości [idSzkolenia] => 581 [termin_od] => 2017-10-02 [termin_do] => 2017-10-03 [cena] => 1199 [brutto] => 1199 [seo] => 1 [pt] => 0 [link_end] => us-gaap-amerykanskie-standardy-rachunkowosci [miasto] => Katowice [down] => 1 [NearestDateFrom] => 2019-02-04 [NearestDateTo] => 2019-02-05 [NearestEditionNumber] => 6 [idOrganizator] => 1 [isActive] => 1 [optionalDateFrom] => 2019-02-04 ) [1] => Array ( [nazwa] => US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości [idSzkolenia] => 905 [termin_od] => 2017-10-05 [termin_do] => 2017-10-06 [cena] => 1199 [brutto] => 1199 [seo] => 1 [pt] => 0 [link_end] => us-gaap-amerykanskie-standardy-rachunkowosci [miasto] => Warszawa [down] => 1 [NearestDateFrom] => 2019-02-14 [NearestDateTo] => 2019-02-15 [NearestEditionNumber] => 7 [idOrganizator] => 1 [isActive] => 1 [optionalDateFrom] => 2019-02-14 ) ) [agenda] => Array ( ) [terms] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_terminy] => 2288 [idSzkolenia] => 905 [numer_edycji] => 7 [termin_od] => 2019-02-14 [termin_do] => 2019-02-15 [no_vacancies] => 0 ) ) [time_of_the_course_info] => Array ( [hours] => 8 godzin od 9:00 [description] => 9:00 - 10:30, przerwa 15 minut, 10:45 - 12:15, przerwa na lunch 45 minut, 13:00 - 14:30, przerwa 15 minut, 14:45 - 16:15 ) [price_include] => Array ( [idSzkoleniaCenaZawiera] => 888 [trainingParticipation] => 0 [materials] => 0 [coffee] => 0 [lunch] => 0 [treat] => 0 [pcWithSoftware] => 0 [bookTax] => 0 [bookLaw] => 0 [certificates] => 0 [exam] => 0 [diploma] => 0 [price_include_text] => [idSzkolenia] => 905 [possibleInstallments] => 0 [possiblePaymentAfterTerm] => 0 [prepaymentRequired] => 0 ) [optionalDateFrom] => 2019-02-14 [optionalDateTo] => 2019-02-15 ) 1

  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE I INWESTYCJE - WARSZTATY PRAKTYCZNE RACHUNKOWOŚCI

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi przykładami dotyczącymi wyceny, ujęcia w księgach, inwentaryzacji oraz prezentacji w sprawo ...

  25-01-2019 499,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE

  Podczas szkolenia omówione zostanie nabycie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, które bardzo często w praktyce wiąże się z powstawaniem zaległości ...

  28-01-2019 629,10 zł bruttoPewny terminWięcej

  FAKTURA VAT 2019 - ZASADY WYSTAWIANIA

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie ...

  28-01-2019 399,20 zł bruttoPewny terminWięcej

  CASH FLOW (RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) DLA KSIĘGOWYCH WG KSR1 i MSR7 – warsztaty praktyczne w Ms Excel

  Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności sporządzania poszczególnych segmentów sprawozdania oraz całościowego sporządzania rachunku ...

  28-01-2019 999,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO

  Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz przedstawienie problemów, jakie pojawiają się podczas tworzenia i prowa ...

  29-01-2019 629,10 zł bruttoPewny terminWięcej

  Szkolenie zamknięte

  Funkcja zostanie uruchomiona wkrótce

  Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

  Twój adres e-mail
  Wiadomość

  Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

  Twój adres e-mail
  Wiadomość

  POLEĆ ZNAJOMEMU

  Twoje imię i nazwisko
  Twoj adres e-mail
  Adres e-mail znajomego
  Wynik działania 9 + 5

  REKOMENDUJ SZEFOWI

  Twoje imię i nazwisko
  Twoj adres e-mail
  Adres e-mail szefa
  Wynik działania 9 + 5

  POBIERZ FORMULARZ

  UWAGA!!! Wypełnienie poniższych danych służy tylko do wygenerowania dokumentu PDF. Nie jest ono równoznaczne ze zgłoszeniem się na szkolenie i nie niesie za sobą żadnych zobowiązań

  Imię i nazwisko*Adres e-mail*
  Numer telefonu*Ilość uczestników
  Proszę czekać...
  zamknij

  zamknij
  Proszę czekać...
  proszę czekać