Szkolenia FRR

EXCEL W PRACY ANALITYKÓW I KONTROLERÓW FINANSOWYCH

Tryb dzienny
Prowadzący Rafał Kusy

Excel dla analityków i kontrolerów finansowych - warsztaty komputerowe w Warszawie Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności oraz najczęściej wykorzystywanych narzędzi w pracy analityka i kontrolera finansowego/biznesowego. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnej pracy na wyżej opisanych stanowiskach.

Wychodząc naprzeciw sytuacji, która nas wszystkich zastała, dbając o Państwa i własne bezpieczeństwo oraz zdrowie, opracowaliśmy szeroką ofertę kursów i szkoleń realizowanych w formie online.
Niezmiennie naszym celem jest edukacja na najwyższym poziomie. Zmieniły się warunki otoczenia, ale nasi trenerzy i przekazywana wiedzą pozostają bez zmian.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 12 osób).

Cel szkolenia:
Przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności oraz najczęściej wykorzystywanych narzędzi w pracy analityka i kontrolera finansowego/biznesowego. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnej pracy na wyżej opisanych stanowiskach.

Adresaci szkolenia:
Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę w zakresie szeroko pojętego controllingu, ze szczególnym uwzględnieniem controllingu finansowego. Kurs polecany jest pracownikom działów controllingu, finansów, księgowości, osobom na co dzień zajmującym się analizą i kontrolą przedsiębiorstwa.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

- zapoznanie się z praktycznymi możliwościami zastosowania metod i narzędzi controllingowych w sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.
- poznanie metodologii wdrożenia i funkcjonowania systemu controllingu.
- nauka zarządzania wynikiem finansowym.
- zdobycie umiejętności w zakresie wyceny przedsiębiorstwa.
- zdobycie umiejętności dokonywania kompleksowej oceny organizacji, również pod kątem finansowym.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych:
1. Budowa modelu opłacalności finansowej projektu
 • Kompletność, rzetelność i dokładność danych wejściowych
 • Prognozowanie wartości przychodowych, kosztowych i wynikowych
 • Dyskontowanie
 • Analiza przepływów finansowych
 • Analiza opłacalności projektu (NPV, IRR, NPVR, PI)
2. Analiza wrażliwości projektu inwestycyjnego
3. Analiza kamieni milowych
4. Analiza KPI


II. Zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością - budowa sprawozdania finansowego dla finansistów:
1. Budowa rachunku wyników
 • Analiza rachunku marż pokrycia
 • Rachunek w wariancie rodzajowym vs kalkulacyjnym
2. Rachunek przepływów pieniężnych
 • Analiza przepływów pieniężnych z poszczególnych działalności
3. Analiza wskaźników marżowości oraz płynności
 • Korelacja między rentownością a płynnością
4. Analiza wpływu poszczególnych zmiennych na wynik końcowy
 • Czynniki wpływające na zmianę przychodów
 • Dźwignia operacyjna
 • Czynniki wpływające na zmianę kosztów
 • Koszty stałe vs zmienne

III. Wycena przedsiębiorstw:    
1. Metoda DCF
2. Metoda EVA
3. Metody mieszane
4. Case study – metoda DCF vs EVA


IV. Analiza finansowa:
1. Kompleksowy plan finansowy przedsiębiorstwa
 • Złożoność procesu budżetowania i rozliczania
2. Rachunek managerski
 • Analiza linii biznesowych
 • Podejmowanie decyzji managerskich na podstawie rachunku wyników

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Kusy
Rafał Kusy

W swojej pracy zawodowej miał kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Doświadczenie zdobył również w firmie RAPA Consulting zajmującej się ogólnie rozumianym doradztwem finansowym (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny due dilligence, memoranda inwestycyjne). W karierze zawodowej był również członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Kusy brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania ryzykiem, analizą techniczną, portfelem inwestycyjnym, zarządzania finansami firm, biznes planami i planem finansowym, wyceną firm. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów oraz referatów naukowych. Prowadził zajęcia z m.in. zarządzania ryzykiem, analizy technicznej, matematyki finansowej, portfela inwestycyjnego, wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauki, w Akademii Leona Koźmińskiego, na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Rafał Kusy

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1290,00 zł netto (1290,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
20.07.2020 - 21.07.2020
885
Cena
1290.00 PLN 1290,00 zł netto
1290,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb dzienny
numer edycji Numer edycji: 5 edycja
Opiekun szkolenia
Monika Połosak
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij