Szkolenia FRR

PODSTAWY OPTYMALIZACJI PODATKOWYCH DLA MENADŻERÓW I FINANSISTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZKU RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH

Tryb dzienny
Prowadzący Joanna Niedzielska

Optymalizacja podatkowa, szkolenie w Warszawie Celem szkolenia jest prezentacja i analiza zagadnienia możliwości optymalizacji podatkowej.

Wychodząc naprzeciw sytuacji, która nas wszystkich zastała, dbając o Państwa i własne bezpieczeństwo oraz zdrowie, opracowaliśmy szeroką ofertę kursów i szkoleń realizowanych w formie online.
Niezmiennie naszym celem jest edukacja na najwyższym poziomie. Zmieniły się warunki otoczenia, ale nasi trenerzy i przekazywana wiedzą pozostają bez zmian.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest prezentacja i analiza zagadnienia możliwości optymalizacji podatkowej. Szkolenie dzięki analizie konkretnych przypadków, w tym także przedstawionych przez uczestników szkolenia, będzie miało wyraźnie zarysowany praktyczny charakter. Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę o możliwości optymalizacji obciążeń podatkowych swojej działalności biznesowej. Jednocześnie omówione zostaną zagrożenia i pułapki struktur optymalizacyjnych wraz z metodami na ich uniknięcie.

Korzyści dla uczestników:
 • zwiększenie świadomości o roli optymalizacji podatkowej
 • pogłębienie wiedzy z zakresu metod wyboru najkorzystniejszego wariantu podatkowego dla podatnika
 • nabycie wiedzy w zakresie zmian podatkowych w obszarach optymalizacji

Adresaci szkolenia:
 • kadra zarządzająca przedsiębiorstwem
 • dyrektorzy finansowi
 • główni księgowi
 • pracownicy działów księgowych i działów powiązanych zajmujących
  się kwestiami ekonomicznymi i finansowymi.

Metoda szkolenia:
wykład oraz warsztaty w oparciu o praktykę i zgłaszane drogą elektroniczną i w trakcie szkolenia przypadki.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Podstawowe pojęcia polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego

1. Pojęcie optymalizacji podatkowej
2. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy a rezydencja podatkowa
3. Metody unikania podwójnego opodatkowania


II. Ogólna charakterystyka podatków w prawie polskim i prawie międzynarodowym

1. Podatki dochodowe / przychodowe – podatek dochodowy od osób prawnych – podatek od dochodów z działalności gospodarczej – podatek od zysków kapitałowych – podatek dochodowy od osób fizycznych – podatki od przychodów pobierane u źródła itp.)
2. Podatki majątkowe
3. Podatki pośrednie – VAT i podatek obrotowy
4. Podatki do darowizn i sukcesji generalnej.

III. Ustawowe i stosowane w praktyce metody zwalczania procederu unikania opodatkowania

1. Klauzula ogólna obejścia prawa podatkowego (GAAR)
2. Klauzule szczególne
Szczególny reżim kontroli transakcji z podmiotami powiązanymi i podmiotami w ‘rajach podatkowych’ - kontrola cen transferowych
3. Podatki u źródła
4. Wymiana informacji podatkowych


IV. Obszary optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych

1.Obniżanie podstawy opodatkowania
- Amortyzacja znaku towarowego
- Kreowanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych – zwiększanie podstawy odpisów amortyzacyjnych
2. Rozliczenie straty podatkowej
3. Konwersja na dochód zwolniony z opodatkowania
4. Alokacja dochodu na rzecz jednostek korzystając z ulg i zwolnień podatkowych lub zlokalizowanych w obszarach nisko-podatkowych
- ‘Raje podatkowe’ – ogólna koncepcja i wybrane jurysdykcje
- Nisko-podatkowe kraje / obszary EU (Estonia, Cypr, Malta, Irlandia, SSE)
- Fundusze inwestycyjne

V. Optymalizacja podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Konwersja dochodu na dochód zwolniony od podatku lub nisko-podatkowy
- Liniowa stawka podatku dochodowego w Polsce
- Ryczałt ewidencjonowany
- Likwidacja spółki osobowej
2. Podatki od przychodów pasywnych
- Opodatkowanie dochodu z tytułu udziału w zagranicznych spółkach osobowych (UK, Cypr, Słowacja)
- Management fee – wynagrodzenie kadry zarządzającej
- Dywidenda (Luksemburg)
3. Szczególne rozwiązania:
- Darowizny
- Dopłaty rzeczowe do spółek kapitałowych

VI. Formy przeciwdziałania optymalizacji podatkowej

1. Podział źródeł przychodów na zyski kapitałowe i operacyjne
2. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków – podatek od wyjścia
3. Limitowanie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wartości usług niematerialnych oraz kosztów finansowania dłużnego
4. Podatek od przychodów z budynków
5. Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR)

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Niedzielska
Joanna Niedzielska

Doradca podatkowy (nr wpisu 12906), właściciel Kancelarii Podatkowej. Pracuje obecnie jako Starszy specjalista ds. podatków w Spółce Akcyjnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej. Doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym i rachunkowością zdobywała zarówno w podmiotach uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego jak i w dużych spółkach kapitałowych. Ukończyła Podyplomowe Studia z Rachunkowości na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz posiada Certyfikat księgowy MF. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu podatków oraz rachunkowości. Specjalizuje się w podatku CIT oraz VAT.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Joanna Niedzielska

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 750,00 zł netto (750,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
19.06.2020
853
Cena
750.00 PLN 750,00 zł netto
750,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb dzienny inny tryb
numer edycji Numer edycji: 8 edycja
Opiekun szkolenia
Monika Połosak
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij