Szkolenia FRR

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

Prowadzący Agnieszka Reda

PŁACE OD A DO Z Warszawa Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie.
Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
- szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w dziedzinie naliczania wynagrodzeń od podstaw,
- umiejętność praktycznego stosowania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które rozpoczynają pracę w działach personalnych, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

1.    Podstawowe dane o naliczaniu wynagrodzenia
 • Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez ubezpieczonego
 • Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez płatnika składek
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Parametry podatkowe: koszty uzyskania przychodu, podstawa opodatkowania, zaliczka na podatek, stawki podatku
 • Ograniczenia w opłacaniu składek
 • Zbieg tytułów do ubezpieczenia

2.    Wyliczanie wynagrodzenia za pracę
 • Technika naliczania wynagrodzenia
 • Wynagrodzenie za nie przepracowaną część miesiąca z powodu choroby
 • Wynagrodzenie za nieprzepracowaną część miesiąca w przypadku innej nieobecności niż choroba
 • Wynagrodzenie za pracę a zwolnienie powyżej 30 dni

3.    Umowy cywilnoprawne
 • Podstawowe zagadnienia nt. oskładkowania i opodatkowania umów cywilnoprawnych
 • Różnice pomiędzy umowami
 • Umowa zlecenie
 • Umowa o dzieło
 • Członkowie zarządu i rad nadzorczych
 • Kontrakty menedżerskie

4.    Świadczenia rzeczowe i narzędzia dla pracowników - aspekt składkowy i podatkowy
 • Świadczenia medyczne
 • Pakiet sportowy
 • Samochód służbowy do celów prywatnych
 • Samochód prywatny do celów służbowych
 • Telefon
 • Ubiór służbowy
 • Szkolenia i studia podyplomowe
 • Świadczenia z ZFŚS

5.    Wyliczanie podstaw zasiłków oraz wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego
 • Składniki uwzględniane w podstawie zasiłkowej
 • Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie zasiłkowej
 • Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc w podstawie zasiłkowej
 • Uzupełnianie podstaw zasiłkowych
 • Ponowne wyliczenie podstawy zasiłkowej
 • Składniki stałe i zmienne w podstawie zasiłkowej
 • Wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby/ zasiłku po zmianie etatu

6.    Wynagrodzenie za urlop oraz ekwiwalent za niewykorzystaną część urlopu
 • Ustalanie podstawy urlopowej
 • Składniki stałe i zmienne w podstawie urlopowej Wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, szkoleniowego i okolicznościowego Wyliczanie współczynnika do ekwiwalentu za urlop Wyliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop Wynagrodzenie za urlop dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

7.    Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Dodatek za pracę w porze nocnej
 • Składniki wynagrodzenia uwzględniane przy wyliczaniu normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Składniki wynagrodzenia uwzględniane przy wyliczaniu dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Ryczałt za godziny nadliczbowe

8.    Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń
 • Rodzaje potrąceń
  Potrącenia obligatoryjne
 • Potrącenia fakultatywne
 • Potrącenia z umów cywilnoprawnych
 • Potrącenia z zasiłków
 • Potrącenia z ZFŚS
 • Zbieg tytułów do egzekucji
 • Kwota wolna od potrąceń

9.    Odprawy i odszkodowania dla pracowników
 • Odprawa dla pracownika zwalnianego
 • Odprawa rentowa/emerytalna
 • Odprawa pośmiertna
 • Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji
 • Odszkodowania z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę
 • Inne odszkodowania

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Reda
Agnieszka Reda

Absolwentka studiów wyższych na Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunki zarządzanie i marketing. Ukończyła Studium Ekonomiczne na kierunku rachunkowość. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w działach kadrowo-płacowych dużych korporacji zatrudniających kilka tysięcy pracowników o specyfice handlowo-usługowej jak również produkcyjnej. Uczestniczyła w procesie wdrażania systemów kadrowo-płacowych oraz czasu pracy. Prowadzi szkolenia od ponad 10 lat. Pracowała jako nauczyciel-wykładowca w szkole policealnej. Jest ekspertem z tematów wynagrodzeń, czasu pracy, ubezpieczeń i kadr. Z przyjemnością dzieli się swoją wiedzą popartą literą prawa oraz praktycznymi przykładami z jej codziennego doświadczenia w dziale kadr i płac.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Agnieszka Reda

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1079,10 zł netto (1079,10 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 19 sierpnia 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
28.08.2019 - 29.08.2019
703
Cena
1199,00 zł netto -10%
1079.10 PLN 1079,10 zł netto
1079,10 zł brutto
2019-08-19
ocena Przy zgłoszeniu do 19 sierpnia 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%.
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 18 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać