Szkolenia FRR

RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI

Prowadzący Bogusława Nowicka

Szkolenie rachunkowość od podstaw w Warszawie Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: Jaki jest zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości? Jakie są reguły obiegu i kontroli dokumentów? Jakie są zasady poprawiania błędów na dowodach księgowych oraz w księgach rachunkowych? Na czym polega specyfika kont aktywno-pasywnych? Czym różnią się koszty od strat nadzwyczajnych? Na czym polegają błędy księgowe i jakie są sposoby ich poprawiania?

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Szkolenie stanowi doskonałą okazję dla osób chcących przekwalifikować się, jak i dla osób chcących zrozumieć ideę systemu księgowości. Omówienie podstawowych zasad rachunkowości i ewidencji księgowej w oparciu o regulacje prawne. Prezentacja istotnych zagadnień na podstawie praktycznych przykładów.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej klasyfikacji pozycji bilansowych,
 • poznanie najbardziej typowych księgowań w jednostkach handlowo – usługowych jak i produkcyjnych,
 • zdobycie wiedzy z zakresu zasad rachunkowości i księgowości.

Adresaci szkolenia:
 • osoby, których obowiązki zawodowe wymagają wiedzy księgowej,
 • osoby zamierzające się przekwalifikować,
 • osoby zarządzające jednostkami gospodarczymi w tym również działami finansowymi,
 • wszystkie osoby zainteresowane tematem rachunkowości i księgowości.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Rachunkowość od podstaw

1. Teoretyczne i prawne podstawy rachunkowości, polityka rachunkowości:

- zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości
- zasady rachunkowości
- charakterystyka i klasyfikacja dowodów księgowych
- zasady obiegu i kontroli dokumentów
- pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych
- zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych
- zasady poprawiania błędów na dowodach księgowych oraz w księgach rachunkowych
- konto księgowe - pojęcie i klasyfikacja
- pionowy i poziomy podział oraz łączenie kont
- ewidencja na kontach syntetycznych i na kontach pomocniczych
- dokumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości
- bilans - budowa, układ, funkcje, charakterystyka aktywów i pasywów
- rachunek zysków i strat, części składowe, ogólna charakterystyka kosztów i przychodów
- inwentaryzacja aktywów i pasywów
- rodzaje wyceny w rachunkowości finansowej
- zakładowy plan kont

II. Podstawy ewidencji w rachunkowości
 1. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych
 2. Środki pieniężne i rachunki bankowe w przedsiębiorstwie, operacje i ewidencja
 3. Charakterystyka, podział i ewidencja rozrachunków i roszczeń
 4. Ewidencja obrotu materiałowo-towarowego
 5. Pojęcie i systemy wynagrodzeń
 6. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów działalności operacyjnej
 7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 8. Analiza wariantów ewidencji kosztów
 9. Ewidencja przychodów
 10. Kapitały i fundusze jednostki gospodarczej.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Nowicka
Bogusława Nowicka

Absolwentka Uczelni Warszawskiej – magister ekonomii o specjalizacji rachunkowość. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik działu finansowo-księgowego i główny księgowy. Wielokrotnie uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego spółek z grup kapitałowych, przeprowadzanych przez znane firmy audytorskie: BDO czy Moore Stephens Central Audit. Posiada Certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. W ramach certyfikacji zawodu zdobyła tytuł dyrektora finansowego w Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Bogusława Nowicka

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1.199,00 zł netto (1.199,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
21.03.2019 - 22.03.2019 Pewny termin
70
Cena
1.199,00 zł netto
1.199,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 26 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać