Szkolenia FRR

RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI

Prowadzący Bogusława Nowicka

Szkolenie rachunkowość od podstaw w Warszawie Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: Jaki jest zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości? Jakie są reguły obiegu i kontroli dokumentów? Jakie są zasady poprawiania błędów na dowodach księgowych oraz w księgach rachunkowych? Na czym polega specyfika kont aktywno-pasywnych? Czym różnią się koszty od strat nadzwyczajnych? Na czym polegają błędy księgowe i jakie są sposoby ich poprawiania?

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Szkolenie stanowi doskonałą okazję dla osób chcących przekwalifikować się, jak i dla osób chcących zrozumieć ideę systemu księgowości. Omówienie podstawowych zasad rachunkowości i ewidencji księgowej w oparciu o regulacje prawne. Prezentacja istotnych zagadnień na podstawie praktycznych przykładów.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej klasyfikacji pozycji bilansowych,
 • poznanie najbardziej typowych księgowań w jednostkach handlowo – usługowych jak i produkcyjnych,
 • zdobycie wiedzy z zakresu zasad rachunkowości i księgowości.

Adresaci szkolenia:
 • osoby, których obowiązki zawodowe wymagają wiedzy księgowej,
 • osoby zamierzające się przekwalifikować,
 • osoby zarządzające jednostkami gospodarczymi w tym również działami finansowymi,
 • wszystkie osoby zainteresowane tematem rachunkowości i księgowości.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Rachunkowość od podstaw

1. Teoretyczne i prawne podstawy rachunkowości, polityka rachunkowości:

- zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości
- zasady rachunkowości
- charakterystyka i klasyfikacja dowodów księgowych
- zasady obiegu i kontroli dokumentów
- pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych
- zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych
- zasady poprawiania błędów na dowodach księgowych oraz w księgach rachunkowych
- konto księgowe - pojęcie i klasyfikacja
- pionowy i poziomy podział oraz łączenie kont
- ewidencja na kontach syntetycznych i na kontach pomocniczych
- dokumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości
- bilans - budowa, układ, funkcje, charakterystyka aktywów i pasywów
- rachunek zysków i strat, części składowe, ogólna charakterystyka kosztów i przychodów
- inwentaryzacja aktywów i pasywów
- rodzaje wyceny w rachunkowości finansowej
- zakładowy plan kont

II. Podstawy ewidencji w rachunkowości
 1. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych
 2. Środki pieniężne i rachunki bankowe w przedsiębiorstwie, operacje i ewidencja
 3. Charakterystyka, podział i ewidencja rozrachunków i roszczeń
 4. Ewidencja obrotu materiałowo-towarowego
 5. Pojęcie i systemy wynagrodzeń
 6. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów działalności operacyjnej
 7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 8. Analiza wariantów ewidencji kosztów
 9. Ewidencja przychodów
 10. Kapitały i fundusze jednostki gospodarczej.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Nowicka
Bogusława Nowicka

Absolwentka Uczelni Warszawskiej – magister ekonomii o specjalizacji rachunkowość. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik działu finansowo-księgowego i główny księgowy. Wielokrotnie uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego spółek z grup kapitałowych, przeprowadzanych przez znane firmy audytorskie: BDO czy Moore Stephens Central Audit. Posiada Certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. W ramach certyfikacji zawodu zdobyła tytuł dyrektora finansowego w Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Bogusława Nowicka

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1079,10 zł netto (1079,10 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 19 sierpnia 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
26.09.2019 - 27.09.2019
70
Cena
1199,00 zł netto -10%
1079.10 PLN 1079,10 zł netto
1079,10 zł brutto
2019-08-19
ocena Przy zgłoszeniu do 19 sierpnia 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%.
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 28 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać