Szkolenia FRR

BUDŻETOWANIE I METODY KONTROLI REALIZACJI BUDŻETU - warsztaty praktyczne

Prowadzący Rafał Kusy

Budżetowanie i metody kontroli budżetu Szkolenie w Warszawie Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich pracowników przedsiębiorstw, których zainteresowania praktyczne koncentrują się na wykorzystaniu narzędzi controllingowych we wspomaganiu procesu decyzyjnego.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić efektywne budżetowanie prowadząc planowanie zjawisk w organizacji, pomiar realizacji i kontrolę budżetową. Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich pracowników przedsiębiorstw, których zainteresowania praktyczne koncentrują się na wykorzystaniu narzędzi controllingowych we wspomaganiu procesu decyzyjnego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szkolenie umożliwia pozyskanie wiedzy w zakresie:
 • realizacji celów przedsiębiorstwa poprzez zgodne z zasadami budżetowanie, planowanie
  i kontrolę kosztów,
 • przygotowywania budżetów wg najnowszych metod,
 • zastosowania najnowszych trendów w organizacji i zarządzaniu finansami.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, a także pracowników strategicznych firmy oraz osób, które potrzebują uzyskać wiedzę na temat budżetowania, planowania i rozliczania kosztów.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.
__________________________________________________________________

To szkolenie jest modułem Akademii Controllingu >>>

Zobacz także pozostałe moduły akademii controllingu:
Różnice rachunkowości finansowej i zarządczej w praktyce >>>
Skuteczny controlling biznesowy i finansowy >>>
Controlling a skuteczne zarządzanie strategiczne >>>
 1. Budżetowanie i kontrola kosztów i przychodów.
  • przygotowanie procesu budżetowania,
  • budżetowanie sprzedaży, produkcji,
  • budżetowanie kosztów bezpośrednich,
  • budżetowanie kosztów pośrednich,
  • budżetowanie wyniku finansowego,
  • budżetowanie przepływów pieniężnych i bilansu,
  • analiza i kontrola wykonania budżetów,
  • organizacja systemu budżetowania.

 2. Zarządzanie kosztami przez odchylenia.
  • wprowadzenie do zarządzania kosztami przez odchylenia,
  • procedury wyznaczania i rodzaje standardów,
  • ogólny model analizy odchyleń,
  • analiza przyczyn powstawania odchyleń,
  • zarządzanie kosztami przez odchylenia – podsumowanie.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Kusy
Rafał Kusy

W swojej pracy zawodowej miał kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Doświadczenie zdobył również w firmie RAPA Consulting zajmującej się ogólnie rozumianym doradztwem finansowym (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny due dilligence, memoranda inwestycyjne). W karierze zawodowej był również członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Kusy brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania ryzykiem, analizą techniczną, portfelem inwestycyjnym, zarządzania finansami firm, biznes planami i planem finansowym, wyceną firm. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów oraz referatów naukowych. Prowadził zajęcia z m.in. zarządzania ryzykiem, analizy technicznej, matematyki finansowej, portfela inwestycyjnego, wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauki, w Akademii Leona Koźmińskiego, na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Rafał Kusy

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1199,00 zł netto (1199,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
26.08.2019 - 27.08.2019
673
Cena
1199.00 PLN 1199,00 zł netto
1199,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 14 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać