Szkolenia FRR

BIZNESPLAN W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO

Prowadzący Rafał Kusy

BIZNESPLAN W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO Szkolenie Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej z wykorzystaniem komputerów. W trakcie szkolenia realizowane jest studium przypadku. Przez większą część zajęć uczestnicy pracują wspólnie z wykładowcą przygotowując wieloletni model finansowy. Analiza case study pozwala na kompleksowe spojrzenie na wszystkie analizowane zagadnienia związane z planowaniem, analizą i oceną projektu inwestycyjnego.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:

Zaprezentowanie w jaki sposób dokonywać analiz niezbędnych do stworzenia dobrego biznesplanu. Uczestnicy poznają rolę, funkcje oraz zasady tworzenia biznesplanów. Dowiedzą się jakie informacje należy zawrzeć w każdej z części biznesplanu.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach samodzielnych oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu opracowania biznesplanów projektów inwestycyjnych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu projektowania i tworzenia biznesplanu. Dowiedzą się na jakie elementy należy zwrócić uwagę, aby uwypuklić je pod kątem późniejszej oceny projektu inwestycyjnego. Poznają również metody przygotowywania prognoz finansowych oraz sposoby analizy efektywności inwestycyjnej projektu.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:

Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
Dzień I:

1. Cel i potrzeba zarządzania finansowego:
- istota projektów inwestycyjnych
- maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
- mierzalność realizacji celów przedsiębiorstwa

2. Zmiana wartości pieniądza w czasie:
- zmienność wartości pieniądza w czasie a inflacja
- porównywalność kwot w różnych okresach

3. Szacowanie wolnych przepływów finansowych:
- różnica pomiędzy przepływami pieniężnymi netto, operacyjnymi przepływami pieniężnymi a wolnymi przepływami pieniężnymi

4. Mierniki oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR):
- kryteria decyzyjne
- IRR – stosować czy nie?
- wybór pomiędzy kilkoma identycznie rentownymi projektami

Dzień II:

5. Etapy przygotowania biznesplanu:
- prognozy operacyjne
- prognozy sprzedaży
- koszty stałe i zmienne
- ocena wskaźnikowa
- kluczowe wskaźniki efektywności
- analiza wrażliwości

6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje:
- kształtowanie się kosztu kapitału obcego
- czynniki wpływające na poziom kosztu kapitału własnego
- dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego

7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem:
- poziomy należności
- zarządzanie zapasami
- poziomy gotówki

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Kusy
Rafał Kusy

W swojej pracy zawodowej miał kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Doświadczenie zdobył również w firmie RAPA Consulting zajmującej się ogólnie rozumianym doradztwem finansowym (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny due dilligence, memoranda inwestycyjne). W karierze zawodowej był również członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Kusy brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania ryzykiem, analizą techniczną, portfelem inwestycyjnym, zarządzania finansami firm, biznes planami i planem finansowym, wyceną firm. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów oraz referatów naukowych. Prowadził zajęcia z m.in. zarządzania ryzykiem, analizy technicznej, matematyki finansowej, portfela inwestycyjnego, wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauki, w Akademii Leona Koźmińskiego, na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Rafał Kusy

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1199,00 zł netto (1199,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • lunch
  • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
19.08.2019 - 20.08.2019
662
Cena
1199.00 PLN 1199,00 zł netto
1199,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 3 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać