Szkolenia FRR

INTRASTAT – warsztaty praktyczne

Prowadzący Michał Walczak

INTRASTAT Warszawa W ramach zajęć o charakterze warsztatowym wzbogaconym o wykłady, w sposób kompleksowy zostaną omówione podstawowe założenia prawne systemu INTRASTAT, najnowsze zmiany, jak również zasady wypełniania deklaracji i ich korekty. Szkolenie ukierunkowane na wspólne przeprowadzenie analizy konkretnych przypadków oraz tworzenie deklaracji INTRASTAT z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się błędów.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Przedstawienie uczestnikom aktualnie obowiązujących norm prawnych w zakresie obowiązku statystycznego INTRASTAT, jak również prognoz dotyczących kierunków planowanych zmian oraz aspektów praktycznych wypełniania deklaracji. W ramach zajęć o charakterze treningowo-warsztatowym, w sposób kompleksowy zostaną omówione:
 • podstawowe założenia prawne systemu INTRASTAT,
 • zmiany obowiązujące od 2018r.,
 • zasady wypełniania deklaracji i ich korekty,
 • analizy konkretnych przypadków,
 • case study deklaracji INTRASTAT,
 • najczęściej pojawiające się błędy i sytuacje problemowe związane z obowiązkiem statystycznym INTRASTAT.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • praktyczna wiedza i umiejętności niezbędne do wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT,
 • znajomość szczegółowych zasad funkcjonowania obowiązku statystycznego INTRASTAT,
 • umiejętność samodzielnego sporządzenia deklaracji INTRASTAT,
 • wyjaśnienie wątpliwości powstałych w trakcie praktyki zawodowej, związanych z obowiązkiem statystycznym INTRASTAT.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów handlowych i logistycznych firm prowadzących wymianę z krajami UE,
 • agenci celni,
 • specjaliści ds. celnych,
 • pracownicy firm spedycyjnych,
 • osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji w zakresie sporządzania deklaracji INTRASTAT.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia już dla 3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. INTRASTAT - wspólny system statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej

2. Dwa systemy statystyki : INTRASTAT i EKSTRASTAT

I. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU INTRASTAT

II. PODSTAWY PRAWNE SYSTEMU INTRASTAT
1. Przepisy wspólnotowe i unijne.
2. Przepisy krajowe regulujące system INTRASTAT.
3. Zmiany w przepisach wspólnotowych, unijnych i krajowych: 2011 - 2016
● ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks
celny. Unijny Kodeks Celny – obowiązuje od 01 maja 2016 r.

III. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO SKŁADANIA DEKLARACJI INTRASTAT PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE W SYSTEMIE INTRASTAT
1. Czy każdy przedsiębiorca musi składać deklarację INTRASTAT?
2. Osoba zobowiązana a osoba trzecia.
- kto może złożyć deklarację INTRASTAT w imieniu firmy/osoby?
3. Progi statystyczne i obowiązki z nich wynikające
4. Moment powstania obowiązku sprawozdawczego
5. Wygaśnięcie obowiązku deklaracyjnego
6. Obowiązki osób zobowiązanych i konsekwencje niewywiązywania się z
obowiązku sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe – Ustawa
o statystyce publicznej, Prawo celne)

UPROSZCZENIA PRZY SPORZĄDZANIU DEKLARACJI INTRASTAT

IV. TERMIN, FORMY I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI INTRASTAT ORAZ SPOSOBY ICH PRZEKAZYWANIA
1. Okres sprawozdawczy
2. Zgłoszenia częściowe
3. Dwa przypadki, w których należy dokonać zgłoszeń „zerowych”
- jak sporządzić zgłoszenie „zerowe”
4. Zgłoszenie elektroniczne – program ist@t

V. ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH DEKLARACJĄ INTRASTAT
1. Rodzaje formularzy INTRASTAT.
2. Dane identyfikacyjne.
3. Dane merytoryczne
4. Obowiązek agregacji danych.
5. Dane wypełniane powyżej progu podstawowego.
6. Dane wypełniane powyżej progu szczegółowego.
7. Szczególne przypadki wypełniania deklaracji INTRASTAT

VI. OBRÓT TOWAROWY W UNII EUROPEJSKIEJ PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU DO SYSTEMU INTRASTAT
1.Wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru
2. Status celny towarów, które towary zgłaszamy do INTRASTAT
3. Warunki jakie muszą spełniać towary aby były zgłoszone do systemu INTRASTAT
4. Towary wyłączone ze statystyki INTRASTAT – zwolnienia ze
sprawozdawczości

VII. ZASADY SPORZĄDZANIA DEKLARACJI INTRASTAT
1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie zgłoszeń INTRASTAT, które obowiązuje od 01.02.2011 r.
2. „Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT” v. 1.05
Informacja uzupełniająca z dn. 23 maja 2016 r. do Instrukcji w v. 1.05
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI UŁATWIAJĄCE WYPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH PÓL DEKLARACJI INTRASTAT
1. Szczegółowa analiza deklaracji INTRASTAT – sposób wypełniania pół od 1 do 21
● organizacja własnego warsztatu pracy dla sprawnego przygotowania i wypełniania deklaracji –
praktyczne wskazówki ułatwiające sporządzanie deklaracji INTRASTAT.
Jak udokumentować ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM -pole nr 6 i wyjaśnić w trakcie kontroli celno – skarbowej
● fakturowana wartość usług a INTRASTAT
● reklamacje - zwroty towaru – przykłady postępowania
● bezpłatna dostawa towaru – sposób postępowania – kod rodzaju transakcji
● dostawa towaru w celu uszlachetniania i po uszlachetnianiu (przywóz – wywóz) i sposób ustalania
wartości fakturowej – kody rodzaju transakcji
● barter towaru – handel kompensacyjny
● handel trójstronny

VIII. KOREKTY DEKLARACJI INTRASTAT
● sposoby i przypadki korygowania deklaracji
● korekta pól finansowych i pozostałych
● korekta bieżąca – nota korygująca
● nota korygująca za kilka okresów sprawozdawczych
● termin na dokonanie korekty -kiedy nie należy dokonywać korekty zgłoszenia

IX. DOSTĘP DO INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DEKLARACJI INTRASTAT

X. GENERALNE ZASADY SPORZĄDZANIA DEKLARACJI INTRASTAT

XI. ĆWICZENIA W WYPEŁNIANIU DEKLARACJI INTRASTAT
● konkretne przykłady wypełniania pól finansowych : 19 - 6, 20 -7
● organizacja własnego warsztatu pracy dla sprawnego przygotowania i
wypełniania deklaracji – praktyczne wskazówki ułatwiające sporządzanie
deklaracji INTRASTAT

XII. DOSTĘP DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ SYSTEMU INTRASTAT
● Portal internetowy Ministerstwa Finansów, dot. INTRASTAT
● Newsletter - elektroniczna forma biuletynu
● Strony internetowe
DYSKUSJA – odpowiedzi na pytania - rozwiązujemy problemy.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Walczak
Michał Walczak

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Finanse i Rachunkowość w katedrze Rachunkowości. Ukończył podyplomowe studia „MSSF w Praktyce” Szkoły Głównej Handlowej oraz firmy EY. Od 10 lat pracuje w księgowości i podatkach w różnych sektorach gospodarki. Specjalizacja: VAT w krajach EMEA, podatek pośredni w USA, podatki międzynarodowe, rachunkowość, finanse. Od 15 lat uczestniczy w prowadzeniu ksiąg handlowych w Kancelarii Biegłego Rewidenta m.in. poprzez udział w ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych i nadzór nad oprogramowaniem do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych SYMFONIA.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Michał Walczak

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 699,00 zł netto (699,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
23.08.2019
588
Cena
699.00 PLN 699,00 zł netto
699,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 15 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać