Szkolenia FRR

WINDYKACJA I ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI

Prowadzący Artur Hildebrand

W obecnym czasie coraz częściej wśród kontrahentów, z którymi współpracujemy napotykamy niesolidne firmy, nieprzestrzegające zasad należytej współpracy handlowej; firmy nadużywające kredytów kupieckich, które poprzez swoje działania lub zaniechania powodują wymierne straty finansowe i pogorszenie płynności finansowej.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:


W obecnym czasie coraz częściej wśród kontrahentów, z którymi współpracujemy napotykamy niesolidne firmy, nieprzestrzegające zasad należytej współpracy handlowej; firmy nadużywające kredytów kupieckich, które poprzez swoje działania lub zaniechania powodują wymierne straty finansowe i pogorszenie płynności finansowej.
Windykacja przedsądowa to trudne i odpowiedzialne zadania, dlatego warto poznać instrumenty, które w znacznym stopniu ułatwią ich realizację.

Szkolenie jest częścią Akademii Windykacji >>>
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Akademii.

W przypadku udziału w pełnej Akademii Windykacji uczestnik po zdaniu końcowego egzaminu może uzyskać stosowne zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej (MEN) o ukończeniu kursu z zakresu windykacji, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Windykator - (kod zawodu 421403)

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Poznanie skutecznych zapisów w umowach, które ułatwiają późniejszą windykację przedsądową (polubowną)
 • Wiedza o dokumentach ułatwiających dochodzenie roszczeń na drodze sądowej
 • Podczas szkolenia poruszone zostaną prawne metody najskuteczniej zabezpieczające wierzytelności, jak też metody mniej skuteczne, ale również dostępne w obrocie gospodarczym. Korzyścią dla Państwa będzie potencjalny wybór i ocena zabezpieczeń ze względu na:
 • - koszty ustanowienia i zniesienia zabezpieczenia - charakter zabezpieczonej wierzytelności - płynność zabezpieczenia - skuteczność zabezpieczenia Pokazane zostaną również możliwości aktywnej windykacji przedsądowej (polubownej) zmniejszającej ryzyko trudnych należności. Zaznajomienie się z regulacjami prawa karnego mającymi związek z windykacją należności

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Istota dokumentów dla skutecznej windykacji i zawartych w nich zapisów

2. Umowa Handlowa
a) Pojęcie oraz elementy podstawowe
b) Formy zawarcia umowy (m.in. nowa forma dokumentowa)
c) Co warto zapisać w umowie w celu zabezpieczenia roszczeń?

3. Faktura
a) Elementy podstawowe
b) Pomocne klauzule dowodowe

4. Instrumenty zabezpieczające wierzytelności
Porównanie sposobów zabezpieczeń:

Zabezpieczenia rzeczowe:
• Zastaw
• Hipoteka
• Przewłaszczenie na zabezpieczenie
• Kaucja gwarancyjna
• Blokada rachunku bankowego

Zabezpieczenia osobiste:
• Poręcznie cywilne
• Gwarancja
• Przejecie długu
• Przystąpienie do długu
• Przelew wierzytelności
• Weksel i poręcznie wekslowe

Zabezpieczenia w eksporcie:
• Ubezpieczenie należności
• Factoring
• Akredytywa dokumentowa
• Inkaso dokumentowe
• Inkaso spedytorskie

5. Windykacja przedsądowa
a) Cele stosowania windykacji przedsądowej oraz czynniki mające decydujący wpływ na skuteczność windykacji
b) Skutki i koszty opóźnień w płatnościach

6. Jakie różnorodne działania dyscyplinujące do zapłaty może podejmować windykator:
• Utrzymanie kontaktu z dłużnikiem (korespondencja, e-mail, telefon) – „Sprężyna windykacyjna” - Sankcje
• Wezwania do zapłaty – stopniowanie treści oraz list adwokacki
• Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
(art. 286,300, 301,302,308,270 K.K)
• „Stalking” art. 190a K.K – czy windykatorzy maja prawo do obaw?
• Inne przepisy karne ważne w pracy windykatora
• Uznanie wierzytelności/długu
• Ugoda pozasądowa (cywilnoprawna)
• Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji
• Potrącenie
• Powiadomienia sms
• Zlecenie windykacji firmie zewnętrznej
• Pakiet wierzycielski 2017/2018
i inne…

7.    Przedawnienie roszczeń – rola czasu w procesie dochodzenia spłaty należności, co można zrobić z przedawnioną należnością? – zmiana regulacji prawnych od 9 lipca 2018 r.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Hildebrand
Artur Hildebrand

Prawnik z szeroką wiedzą i doświadczeniem zdobytym na stanowiskach aplikanta komorniczego, specjalisty ds. egzekucji, członka rady nadzorczej. Kierownik działu windykacji w firmie o zasięgu międzynarodowym oraz ceniony wykładowca.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Artur Hildebrand

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 649,00 zł netto (649,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 28 marca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 50 zł. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
05.04.2019 Pewny termin
577
Cena
699,00 zł netto -50 zł
649,00 zł netto
649,00 zł brutto
ocena Przy zgłoszeniu do 28 marca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 50 zł.
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 5 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać