Szkolenia FRR

PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH

Prowadzący Piotr Wąsowski

Szkolenie VAT dla zaawansowanych Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione zaawansowane aspekty VAT. Szkolenie jest drugim modułem AKADEMII VAT, która rozpoczyna się wprowadzeniem do podatku VAT. Moduł dla zaawansowanych obejmuje bardziej skomplikowaną tematykę. Prezentowane zagadnienia uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • omówienie zaawansowanych aspektów VAT,
 • przedstawienie skomplikowanych transakcji VAT,
 • zaprezentowanie zmian w przepisach dotyczących podatku, które obowiązują w bieżącym roku podatkowym.

Szkolenie jest modułem kursu AKADEMIA VAT

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • poznasz zaawansowane zasady opodatkowania skomplikowanych transakcji VAT,
 • podczas szkolenia zapoznasz się z wyjaśnieniem przepisów i licznymi praktycznymi przykładami popartymi orzecznictwem i interpretacjami organów podatkowych.

Adresaci szkolenia:
 • księgowi,
 • pracownicy działów finansowo-księgowych,
 • kontrolerzy finansowi,
 • kandydaci na doradców podatkowych,
 • kandydaci na biegłych rewidentów,
 • osoby, które chcą pogłębić wiedzę dotyczącą VAT
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką VAT

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
DZIEŃ I:

1. Odliczanie częściowe i korekta podatku VAT
 • zasady odliczania VAT od wydatków związanych z działalnością mieszaną
 • jak ustalić współczynnik proporcji?
 • kiedy nie ma obowiązku rozliczania proporcji?
 • korekta roczna podatku naliczonego
 • korekta podatku VAT od środków trwałych wykorzystywanych do działalności mieszanej
 • korekta podatku VAT w związku ze sprzedażą towarów i usług w okresie korekty
 • korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia towarów
 • korekta podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania samochodu w działalności
 • wykazywanie korekty w deklaracji podatkowej
 • zasady odliczania podatku VAT od zakupów wykorzystywanych nie tylko do działalności gospodarczej

2. Metoda kasowa rozliczania podatku VAT
 • na czym polega rozliczanie podatku VAT przy metodzie kasowej?
 • kto może rozliczać podatek VAT metodą kasową?
 • kim jest mały podatnik?
 • obowiązek podatkowy u podatnika stosującego metodę kasową
 • zasady odliczania podatku przy metodzie kasowej
 • dlaczego metoda kasowa jest mało popularna?
 • konsekwencje otrzymania faktury od podatnika rozliczającego się metodą kasową?

3. Ulga na złe długi
 • co to jest procedura ulgi na złe długi?
 • kiedy można rozpocząć procedurę na złe długi?
 • co to są nieściągalne wierzytelności?
 • warunki skorzystania z ulgi
 • ograniczenia w stosowaniu ulgi na złe długi
 • procedura ulgi na złe długi po stronie wierzyciela
 • procedura ulgi na złe długi po stronie dłużnika
 • ujęcie ulgi w deklaracjach VAT
 • sankcja za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ulgi na złe długi

4. Obrót towarami wrażliwymi
 • procedura odwrotnego obciążenia a procedura odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania dostawcy
 • wykaz towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia
 • wykaz towarów objętych procedurą odpowiedzialności solidarnej nabywcy
 • zasady rozliczania procedury odwrotnego obciążenia
 • odwrotne obciążenie w deklaracji podatkowej
 • dodatkowe obowiązki informacyjne podmiotu stosującego procedurę odwrotnego obciążenia
 • jak uchronić się przed odpowiedzialnością za zobowiązania dostawcy towarów wrażliwych?
 • co to jest kaucja gwarancyjna i kto może ją złożyć?
 • gdzie można znaleźć wykaz podmiotów, które wpłaciły kaucję gwarancyjną?
 • konsekwencje niezastosowania odpowiedniej procedury u sprzedającego
 • konsekwencje niezastosowania odpowiedniej procedury u kupującego
 • odpowiedzialność solidarna nabywcy a split payment od 2018 roku

5. Rejestracja do VAT UE
 • podatnicy zobowiązani do rejestracji do VAT UE
 • kiedy należy dokonać zgłoszenia rejestracyjnego
 • konsekwencje zgłoszenia po terminie
 • wypełnianie zgłoszenia rejestracyjnego do VAT UE
 • sposoby na potwierdzenie rejestracji do VAT UE
 • obowiązki podatnika zarejestrowanego do VAT UE
 • deklarowanie transakcji VAT UE
 • informacje podsumowujące w obrocie zagranicznym
 • terminy składania informacji VAT UE i deklaracji
 • „zerowe” informacje podsumowujące
 • możliwość składania informacji za okresy kwartalne
 • korygowanie informacji VAT UE

DZIEŃ II

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 • kiedy transakcję należy rozliczyć jako WDT?
 • nietransakcyjne przemieszczenie towarów a obowiązek rozliczenia WDT
 • przemieszczenie towarów niepowodujące obowiązku rozliczenia WDT
 • warunki wystąpienia WDT?
 • stawka podatku VAT dla transakcji WDT
 • warunki do zastosowania stawki obniżonej dla transakcji WDT
 • obowiązek podatkowy w przypadku transakcji WDT
 • deklarowanie WDT w przypadku posiadania kompletu dokumentów
 • deklarowanie WDT w przypadku braku kompletu dokumentów

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
 • pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • sytuacje niepowodujące obowiązku rozliczenia WNT
 • warunki wystąpienia transakcji WNT
 • „dobrowolne” rozliczanie WNT – kiedy się opłaca, deklarowanie
 • ustalenie podstawy opodatkowania przy WNT
 • obowiązek podatkowy w transakcjach WNT
 • prawo do odliczenia VAT z tytułu WNT

3. Eksport towarów
 • pojęcie eksportu
 • eksport pośredni i bezpośredni – konsekwencje dla rozliczania VAT
 • stawka w eksporcie towarów
 • warunki niezbędne do zastosowania stawki obniżonej w eksporcie towarów
 • rozliczanie VAT od zaliczek na poczet eksportu towarów
 • moment podatkowy w eksporcie towarów
 • zasady deklarowania eksportu

4. Import towarów
 • pojęcie importu towarów
 • podstawa opodatkowania w imporcie towarów
 • import towarów rozliczany wg zasad ogólnych
 • metoda uproszczona rozliczania importu towarów
 • warunki zastosowania metody uproszczonej
 • skutki niespełnienia warunków do zastosowania metod uproszczonej rozliczania importu

5. Usługi w obrocie zagranicznym
 • obrót usługami na terytorium UE i poza UE
 • ustalenie miejsca świadczenia usług – zasada ogólna
 • szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług
 • pojęcie importu usług
 • obowiązek podatkowy przy świadczeniu i imporcie usług
 • zasady deklarowania świadczenia i nabywania usług od kontrahentów zagranicznych
 • obowiązki informacyjne w przypadku usług świadczonych na terytorium UE


Szkolenie jest częścią --> AKADEMII VAT >>>KLIK!

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Wąsowski
Piotr Wąsowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2003 r, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce leżącej na styku prawa podatkowego, administracyjnego, handlowego i rachunkowości oraz postępowań podatkowych administracyjnych i czynności sprawdzających. Reprezentuje podatników w toku sporów z organami podatkowymi oraz przeprowadza audyty podatkowe. Przed rozpoczęciem w 2003 r. kariery doradcy podatkowego był zatrudniony w organach skarbowych - Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz Ministerstwie Finansów Departamencie Podatku VAT (pełnił funkcję Naczelnika wydziału), które reprezentował w m.in. sprawach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Autor kilkudziesięciu artykułów i pozycji książkowych z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług VAT. Jego artykuły były publikowane w „Przeglądzie Podatkowym”, „Rzeczpospolitej”, „Doradcy Podatnika”, „Prawie Przedsiębiorcy”, „Rachunkowości Budżetowej”. Jest współautorem wydawnictwa Meritum Podatki 2004 i 2005. Jako wykładowca (trener) prowadzi zajęcia dla głównych księgowych, samodzielnych księgowych i doradców podatkowych. W 2009 roku brał udział w szkoleniu pracowników Urzędów Skarbowych, zorganizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu sfinansowanego przez Unię Europejską z grantu Europejskiego Funduszu Społecznego. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Warszawie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Piotr Wąsowski

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1290,00 zł netto (1290,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
26.02.2020 - 27.02.2020 Pewny termin
Kolejne edycje
01.04.2020 - 02.04.2020
548
Cena
1290.00 PLN 1290,00 zł netto
1290,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 22 edycja
Opiekun szkolenia
Katarzyna Kaczorowska
Katarzyna Kaczorowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij