Szkolenia FRR

PODATEK VAT OD PODSTAW

Prowadzący Piotr Wąsowski

Szkolenie VAT od podstaw Warszawa Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zagadnienia dotyczące podatku VAT. Szkolenie jest pierwszym modułem kursu AKADEMIA VAT, który rozpoczyna się wprowadzeniem do podatku VAT, zaś w kolejnych modułach omawiane są coraz bardziej skomplikowane zagadnienia. Prezentowane zagadnienia uwzględniają najnowsze zmiany dotyczące podatku VAT.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce,
 • omówienie podstawowych aspektów VAT,
 • zaprezentowanie zagadnień uwzględniających zmiany w przepisach dotyczących podatku, które obowiązują w bieżącym roku podatkowym.

Szkolenie jest modułem kursu AKADEMIA VAT

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • osoby uczestniczące w kursie poznają od podstaw zasady opodatkowania transakcji VAT,
 • podczas szkolenia poznasz wyjaśnienie przepisów i liczne przykłady praktyczne poparte orzecznictwem i interpretacjami organów podatkowych.

Adresaci szkolenia:
 • księgowi,
 • pracownicy działów finansowo-księgowych,
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką VAT,
 • osoby, które chcą poznać podatek VAT od podstaw

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Podstawy prawne podatku VAT w Polsce i w UE
 • wykaz aktów prawnych regulujących podatek VAT
 • źródła prawa krajowego
 • źródła prawa unijnego

2. Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 • wykaz czynności podlegających opodatkowaniu
 • czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT
 • kiedy nieodpłatna dostawa towarów i nieodpłatne świadczenie usług wywołują konieczność zapłaty podatku VAT?
 • czy od przekazania prezentów należy rozliczyć podatek VAT?
 • czy wydanie próbek towarów powoduje obowiązek rozliczenia VAT?

3. Obowiązek podatkowy
 • co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
 • zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego
 • wyjątki od zasady ogólnej – jakich sytuacji dotyczą?

4. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT
 • kwoty stanowiące podstawę do naliczenia podatku VAT
 • co wlicza się do podstawy opodatkowania?
 • jakich kwot nie wlicza się do podstawy opodatkowania?
 • zasady korygowania podstawy opodatkowania
 • jak przeliczać podstawę opodatkowania wyrażoną w walucie?

5. Stawki podatku VAT
 • wykaz aktualnych stawek podatku VAT
 • stawka podstawowa i stawki obniżone
 • różnica między stawką 0%, zw i np    

6. Zwolnienia z VAT
 • zwolnienia przedmiotowe
 • katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT
 • zwolnienia podmiotowe
 • szczególna procedura dotycząca drobnych przedsiębiorców

7. Odliczanie podatku VAT
 • kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT?
 • warunki niezbędne do odliczenia podatku VAT
 • odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami

8. Zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego
 • kiedy podatnik może wystąpić o zwrot podatku?
 • w jakich terminach urząd skarbowy zwróci podatek VAT?
 • jakie warunki należy spełnić aby otrzymać zwrot podatku VAT?

9. Mechanizm podzielonej płatności od 2018 roku
 • podatnicy objęci mechanizmem podzielonej płatności
 • schemat działania mechanizmu podzielonej płatności
 • harmonogram stosowania split payment
 • split payment a odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika
 • obwiązek założenia rachunku bankowego VAT
 • zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT
 • korzyści dla podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności

10. Fakturowanie
 • rodzaje faktur oraz zasady ich wystawiania
 • dane obowiązkowe i fakultatywne na fakturach
 • terminy wystawiania faktur
 • jak korygować błędy w fakturach?
 • faktury elektroniczne

11. Kasa fiskalna
 • obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej
 • nowe warunki techniczne jakie muszą spełnić kasy fiskalne
 • stosownie tzw. kas fiskalnych on-line
 • obowiązek instalacji nowej kasy
 • zwolnienia z obowiązku stosowania kasy w 2017 i 2018 roku
 • towary i usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania od pierwszej złotówki
 • zasady zwrotu wydatków poniesionych na zakup kasy fiskalnej
 • zasady korygowania sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie


Szkolenie jest częścią --> AKADEMII VAT >>>KLIK!

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Wąsowski
Piotr Wąsowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2003 r, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce leżącej na styku prawa podatkowego, administracyjnego, handlowego i rachunkowości oraz postępowań podatkowych administracyjnych i czynności sprawdzających. Reprezentuje podatników w toku sporów z organami podatkowymi oraz przeprowadza audyty podatkowe. Przed rozpoczęciem w 2003 r. kariery doradcy podatkowego był zatrudniony w organach skarbowych - Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz Ministerstwie Finansów Departamencie Podatku VAT (pełnił funkcję Naczelnika wydziału), które reprezentował w m.in. sprawach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Autor kilkudziesięciu artykułów i pozycji książkowych z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług VAT. Jego artykuły były publikowane w „Przeglądzie Podatkowym”, „Rzeczpospolitej”, „Doradcy Podatnika”, „Prawie Przedsiębiorcy”, „Rachunkowości Budżetowej”. Jest współautorem wydawnictwa Meritum Podatki 2004 i 2005. Jako wykładowca (trener) prowadzi zajęcia dla głównych księgowych, samodzielnych księgowych i doradców podatkowych. W 2009 roku brał udział w szkoleniu pracowników Urzędów Skarbowych, zorganizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu sfinansowanego przez Unię Europejską z grantu Europejskiego Funduszu Społecznego. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Warszawie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Piotr Wąsowski

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1290,00 zł netto (1290,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
24.02.2020 - 25.02.2020 Pewny termin
Kolejne edycje
30.03.2020 - 31.03.2020
547
Cena
1290.00 PLN 1290,00 zł netto
1290,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 22 edycja
Opiekun szkolenia
Katarzyna Kaczorowska
Katarzyna Kaczorowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij