Szkolenia FRR

ANALIZA KONDYCJI FIRMY NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Warszawa Lokalizacja Warszawa
Tryb Tryb dzienny
Prowadzący Prowadzący  Tomasz Zdziarski

Analiza kondycji firmy szkolenie w Warszawie Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami i metodami dokonywania analiz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych oraz wskazanie zastosowania metod analizy finansowej i wybranych modeli dla potrzeb prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Uczestnikom zostaną zaprezentowane sposoby na szybką ocenę przyszłej kondycji finansowej w oparciu tylko o sprawozdanie finansowe.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami i metodami dokonywania analiz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych. Uczestnikom zostaną zaprezentowane sposoby na szybką ocenę przyszłej kondycji finansowej w oparciu tylko o informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zdobycie wiedzy na temat metod prognozowania przyszłej sytuacji finansowej podmiotu na podstawie sprawozdania finansowego, a przez to zdobycie umiejętności przewidywania z określonym prawdopodobieństwem potencjalnych zagrożeń przedsiębiorstwa.
 • Zdobycie informacji na temat metod porównywania bieżącej kondycji finansowej podmiotu z przeciętnymi wynikami danych finansowych dla określonej branży i sektora.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy zespołów analiz w przedsiębiorstwach
 • pracownicy działów, które decydują o przyznaniu i wysokości kredytu kupieckiego
 • pracownicy banków, firm leasingowych i instytucji finansowych, którzy oceniają kondycję finansową firm ubiegających się o kredyt, pożyczkę czy leasing
 • pracownicy instytucji przyznających dotację na określone cele, np. inwestycyjne (takich jak PARP, NFOŚiGW i innych)
 • pracownicy Urzędów, instytucji samorządowych i administracji państwowej przydzielający dotacje, koncesje np. transportowe, na których prawo nakłada konieczność weryfikacji sytuacji finansowej firm ubiegających się o wymienione koncesje bądź dofinansowanie

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Cykl życia przedsiębiorstwa

II. Zagrożenie kontynuacji działania przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej

III. Przyczyny i symptomy upadłości przedsiębiorstw

IV. Koszty bankructwa

V. Analiza finansowa jako element analizy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa

VI. Zastosowanie tradycyjnych metod analizy finansowej w celu przewidywania upadłości podmiotów gospodarczych

VII. Modele oceny kondycji majątkowo-finansowej przedsiębiorstw i ich zdolności do kontynuowania działalności

VII. Zastosowanie modeli jednowymiarowych

IX. Zastosowanie modeli wielowymiarowych.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Zdziarski
Tomasz Zdziarski

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze analiz, planowania strategicznego, a także controllingu biznesowego. Pracował w charakterze planisty i kontrolera biznesowego. Był odpowiedzialny m.in. za budowę procedur i narzędzi do oceny opłacalności projektów rozwojowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów. Aktualnie zarządza przedsiębiorstwem produkcyjnym. Specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie controllingu, finansów, analiz oraz zarządzania. Ma na koncie zrealizowane ponad 1300 godzin szkoleniowych. Głównym zagadnieniem prowadzonych przez niego szkoleń jest zastosowanie Excela w usprawnieniu procesów biznesowych w firmie oraz zautomatyzowaniu pracy działów controllingowych i finansowych. Atutem prowadzonych zajęć jest praktyczne wykorzystanie pakietu MS Office w codziennej pracy zarówno pracowników operacyjnych jak też managerów. Tomasz posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty na Franklin University w Ohio. W ramach Programu MBA opracował analizę i plan strategiczny dla największego polskiego przedsiębiorstwa z sektora usług lotniskowych. Jest również absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Inżynieria Finansowa. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacyjnych i Analizy Danych, a także kurs na Kontrolera Biznesowego i inne liczne szkolenia. Praktyk biznesu w zakresie: • analiz strategicznych, • opracowywania planów strategicznych, • modelowania i wdrażania systemów rachunkowości zarządczej i controllingu, projektowania rachunku kosztów, • wdrażania systemów zarządzania przez cele (MBO), • konstrukcji i oceny biznesplanów, • analiz efektywności inwestycji. Prowadzi również doradztwo w zakresie analiz finansowo-biznesowych. Ma na swoim koncie kilka dużych projektów związanych z doradztwem strategicznym dla startupów, jak również dużych klientów z branży ubezpieczeniowej, infrastrukturalnej. W tych projektach pełnił rolę konsultanta wiodącego odpowiedzialnego za realizację całości prac. Prywatnie pasjonat podróży i żeglarstwa.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Zdziarski

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 750,00 zł netto (750,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 17 sierpnia 2020 r. cena szkolenia wynosi 675,00 zł netto (675,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat

Ostatnio przeglądane

 • Super oferta Super oferta
Data szkolenia
11.09.2020
53
Cena
750,00 zł netto -10%
675.00 PLN 675,00 zł netto
675,00 zł brutto
2020-08-17
ocena Rabat w wysokości 10% obowiązuje przy zgłoszeniu do 17 sierpnia 2020 r.
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb dzienny
numer edycji Numer edycji: 22 edycja
Opiekun szkolenia
Monika Połosak
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij