Szkolenia FRR

PRAWO PRACY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Tryb dzienny
Prowadzący Monika Zielińska

Prawo pracy dla kadry zarządzającej Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie: - zagadnień prawa pracy, niezbędnych dla osób pełniących funkcje menedżerskie - sposobów stosowania prawa pracy w realiach bieżącego (operacyjnego) zarządzania, pozwalających w maksymalnym stopniu chronić interes pracodawcy i skutecznie zabezpieczać go przed nadużyciami

Wychodząc naprzeciw sytuacji, która nas wszystkich zastała, dbając o Państwa i własne bezpieczeństwo oraz zdrowie, opracowaliśmy szeroką ofertę kursów i szkoleń realizowanych w formie online.
Niezmiennie naszym celem jest edukacja na najwyższym poziomie. Zmieniły się warunki otoczenia, ale nasi trenerzy i przekazywana wiedzą pozostają bez zmian.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w Prawie pracy oraz tych, które wejdą w życie. Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie wątpliwe dotyczące urlopów wypoczynkowych oraz czasu pracy
Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki Prawa pracy, ZUS oraz podatku dochodowego, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych i planowanych zmianach w prawie pracy w kontekście dotychczasowych rozwiązań,
 • dzięki licznym przykładom opierającym się o najnowsze orzecznictwo uczestnicy znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,
 • uczestnicy nauczą się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas szkolenia pod okiem doświadczonego trenera i praktyka.

Adresaci szkolenia:
 • Szkolenie skierowane do kadry kierowniczej wszystkich szczebli. Pokazuje, jak skutecznie reprezentować interes pracodawcy wobec podwładnych. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania z przepisami prawa oraz procedurami właściwego postępowania w typowych sytuacjach zarządzania podległym zespołem, co umożliwi efektywną współpracę z zarządem i działem kadr oraz pozwoli zminimalizować ryzyko naruszenia przepisów prawa bądź procesu w sądzie pracy.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Formy świadczenia pracy
- umowa cywilnoprawna a umowa o pracę
- umowa zlecenia i umowa o dzieło
- umowa o pracę
- wybór optymalnych warunków nawiązania zatrudnienia

II. Obowiązki związane z procesem rekrutacji i zatrudnieniem pracownika

- badania lekarskie – wstępne, okresowe, kontrolne
- szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
- zapoznanie pracownika z regulaminem Pracy i zakresem obowiązków

III. Wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy

- formy nawiązania stosunku pracy
- umowa o pracę i jej istotne elementy
- rodzaje umów o pracę
- obowiązki pracodawcy w kwestii dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem
- zmiany przy zawieraniu umów o pracę limit umów na czas określony oraz rezygnacja z niektórych umów, ograniczenie czasowe i ilościowe dla umów na czas określony, zmiana rodzajów umów o pracę

IV. Zmiana warunków zatrudnienia

- porozumienie zmieniające
- wypowiedzenie zmieniające
- powierzenie innej pracy

V. Wynagrodzenie za pracę – składniki stałe i zmienne
- wynagrodzenie zasadnicze
- premie i nagrody jako składniki zmienne
- wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
- ochrona wynagrodzenia za pracę

VI. Rozwiązywanie umów o pracę

- tryby rozwiązywania umów o pracę
- porozumienie stron
- rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem - okresy wypowiedzenia, sposób liczenia biegu terminów, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w trakcie okresu wypowiedzenie
- rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
- roszczenia pracownika wobec pracodawcy w związku z niewłaściwym rozwiązaniem umowy o pracę - postępowanie przed sądem pracy

VII. Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem
- ochrona stosunku pracy
- urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski
- urlop wychowawczy
- inne uprawnienia dla pracowników będących rodzicami

VIII. Odpowiedzialność pracowników wobec pracodawcy
- zasady odpowiedzialności porządkowej i stosowanie kar porządkowych
- odpowiedzialność materialna pracowników

IX. Czas pracy
- podstawowe pojęcia związane z czasem pracy
- wymiar i normy czasu pracy
- okresy odpoczynku
- systemy czasu pracy – porównanie poszczególnych systemów, wpływ wyboru odpowiedniego systemu czasu pracy na koszty pracy
- praca w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy oraz zasady rozliczania
- praca w porze nocnej, w niedziele i święta
- zaliczanie do czasu pracy czynności związanych ze stosunkiem pracy: podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia
- czas pracy kadry kierowniczej
- ewidencja czasu pracy

X. Urlopy i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy
- urlopy wypoczynkowe, ustalanie uprawnień urlopowych, plany urlopów, zasady udzielania urlopu
- urlopy bezpłatne
- urlopy okolicznościowe i szkoleniowe
- usprawiedliwiona nieobecność w pracy

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Zielińska
Monika Zielińska

Kadry i Płace

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w działach kadr i płac różnych firm (od firm usługowych po transportowe i duże sieci handlowe). Przez kilka lat prowadziła działalność w zakresie usług kadrowo płacowych oraz doradztwa i szkoleń dla kadry kierowniczej dotyczących niezbędnej dla nich wiedzy na temat prawa pracy.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Monika Zielińska

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 750,00 zł netto (750,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
24.06.2020
524
Cena
750.00 PLN 750,00 zł netto
750,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb dzienny
numer edycji Numer edycji: 6 edycja
Opiekun szkolenia
Monika Połosak
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij