Szkolenia FRR

RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Prowadzący Tomasz Zdziarski

Celem szkolenia rachunek kosztów jest zapoznanie słuchacza z możliwościami ewidencyjnymi i analitycznymi, jakie oferuje sprawozdawczy rachunek kosztów. Na szkoleniu szczegółowo zostaną wyjaśnione wątpliwości związane ze sporządzaniem porównawczego rachunku zysków i strat (zmiana stanu produktów, obroty wewnętrzne), a także zaprezentowane zostaną metody kalkulacji kosztów wytworzenia produktu w różnych typach jednostek produkcyjnych.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
 • Zapoznanie słuchacza z możliwościami ewidencyjnymi i analitycznymi, jakie oferuje sprawozdawczy rachunek kosztów
 • Wyjaśnienie wątpliwości związanych ze sporządzaniem porównawczego rachunku zysków i strat (zmiana stanu produktów, obroty wewnętrzne)
 • Prezentacja metod kalkulacji kosztu wytworzenia produktu w różnych typach jednostek produkcyjnych
 • Kalkulacja kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości i stanowiskiem krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości
 • Prezentacja możliwości w zakresie rozliczania kosztów komórek pomocniczych (w tym kosztów świadczeń wzajemnych)

Adresaci szkolenia:
Szkolenie kierowane jest do pracowników komórek finansowo-księgowych, którzy zajmują się ewidencją i rozliczaniem kosztów dla potrzeb rachunkowości finansowej i tworzenia sprawozdań finansowych.

Podstawę koncepcyjną szkolenia stanowią przepisy Ustawy o Rachunkowości, Założenia Koncepcyjne Prezentacji Sprawozdań Finansowych zgodnych z MSSF, MSR 2 Zapasy oraz Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia już od 3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Miejsce rachunku kosztów w obrębie struktury rachunkowości
 • Pojęcie rachunku kosztów
 • Relacje między rachunkiem kosztów a rachunkowością finansową i zarządczą
 • Rachunek kosztów dla celów sprawozdawczych a rachunek kosztów dla celów decyzyjnych
 • Systematyczny a problemowy rachunek kosztów
 • Rola i zadania sprawozdawczego rachunku kosztów

II. Koszty według przepisów Ustawy o Rachunkowości
 • Systematyka ujęć klasyfikacyjnych kosztów
 • Koszt wytworzenia sprzedanych produktów według przepisów UoR
 • Koszty sprzedaży i zarządu według przepisów UoR

III. Rachunek zysków i strat jako efekt systematycznego rachunku kosztów
 • Porównawczy rachunek zysków i strat
 • Kalkulacyjny rachunek zysków i strat
 • Uzgadnianie rachunku porównawczego i kalkulacyjnego – problematyka zmiany stanu produktów oraz obrotów wewnętrznych

IV. Układy ewidencyjne kosztów w systematycznym rachunku kosztów
 • Możliwości w zakresie wyboru układu ewidencyjnego kosztów przez jednostkę
 • Koszty według rodzaju (zespół 4) i ich zawartość merytoryczna
 • Koszty według miejsc powstawania (zespół 5) i ich zawartość merytoryczna
 • Ewidencja kosztów w poszczególnych układach ewidencyjnych (zespół 4, zespół 5, zespół 4 + 5)
 • Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów w różnych układach ewidencyjnych
 • Krąg kosztów - ewidencja obrotów wewnętrznych i kosztów obrotów wewnętrznych w różnych układach ewidencyjnych

V. Wycena produktu gotowego i produkcji niezakończonej (produkcji w toku)
 • Możliwości wyceny zgodnie z UoR
 • Możliwości wyceny zgodnie z MSR 2 Zapasy
 • Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych według UoR i Stanowiska krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości

VI.Rozliczanie kosztów
 • Rozliczanie kosztów pośrednich (wydziałowych)
 • Rozliczanie kosztów komórek pomocniczych

VII. Kalkulacja kosztów i ewidencja efektów kalkulacji
 • Istota, przedmiot i zadania kalkulacji
 • Kalkulacja podziałowa prosta
 • Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami
 • Kalkulacja fazowa bezpółfabrykatowa i półfabrykatowa
 • Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa i asortymentowa
 • Kalkulacja produktów sprzężonych i ubocznych

VIII. Rachunek kosztów zmiennych
 • Pojęcia kosztów stałych i zmiennych
 • Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych
 • Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych
 • Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych

IX.Rachunek kosztów standardowych
 • Istota rachunku kosztów standardowych
 • Standardowe koszty bezpośrednie
 • Standardowe koszty pośrednie
 • Ustalanie odchyleń od kosztów standardowych
 • Ewidencja księgowa w przypadku stosowania kosztów standardowych

X. Nowoczesne modele rachunku kosztów
 • Rachunek kosztów ABC
 • Rachunek kosztów docelowych
 • Rachunek kosztów cyklu życia produktów
 • Rachunek kosztów jakości
 • Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Zdziarski
Tomasz Zdziarski

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze analiz, planowania strategicznego, a także controllingu biznesowego. Pracował w charakterze planisty i kontrolera biznesowego. Był odpowiedzialny m.in. za budowę procedur i narzędzi do oceny opłacalności projektów rozwojowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów. Aktualnie zarządza przedsiębiorstwem produkcyjnym. Specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie controllingu, finansów, analiz oraz zarządzania. Ma na koncie zrealizowane ponad 1300 godzin szkoleniowych. Głównym zagadnieniem prowadzonych przez niego szkoleń jest zastosowanie Excela w usprawnieniu procesów biznesowych w firmie oraz zautomatyzowaniu pracy działów controllingowych i finansowych. Atutem prowadzonych zajęć jest praktyczne wykorzystanie pakietu MS Office w codziennej pracy zarówno pracowników operacyjnych jak też managerów. Tomasz posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty na Franklin University w Ohio. W ramach Programu MBA opracował analizę i plan strategiczny dla największego polskiego przedsiębiorstwa z sektora usług lotniskowych. Jest również absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Inżynieria Finansowa. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacyjnych i Analizy Danych, a także kurs na Kontrolera Biznesowego i inne liczne szkolenia. Praktyk biznesu w zakresie: • analiz strategicznych, • opracowywania planów strategicznych, • modelowania i wdrażania systemów rachunkowości zarządczej i controllingu, projektowania rachunku kosztów, • wdrażania systemów zarządzania przez cele (MBO), • konstrukcji i oceny biznesplanów, • analiz efektywności inwestycji. Prowadzi również doradztwo w zakresie analiz finansowo-biznesowych. Ma na swoim koncie kilka dużych projektów związanych z doradztwem strategicznym dla startupów, jak również dużych klientów z branży ubezpieczeniowej, infrastrukturalnej. W tych projektach pełnił rolę konsultanta wiodącego odpowiedzialnego za realizację całości prac. Prywatnie pasjonat podróży i żeglarstwa.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Zdziarski

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1199,00 zł netto (1199,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia Już niedługo nowy termin!
505
Cena
1199.00 PLN 1199,00 zł netto
1199,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 9 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać