Szkolenia FRR

RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Prowadzący Katarzyna Kobiela-Pionnier

Celem szkolenia rachunek kosztów jest zapoznanie słuchacza z możliwościami ewidencyjnymi i analitycznymi, jakie oferuje sprawozdawczy rachunek kosztów. Na szkoleniu szczegółowo zostaną wyjaśnione wątpliwości związane ze sporządzaniem porównawczego rachunku zysków i strat (zmiana stanu produktów, obroty wewnętrzne), a także zaprezentowane zostaną metody kalkulacji kosztów wytworzenia produktu w różnych typach jednostek produkcyjnych.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
 • Zapoznanie słuchacza z możliwościami ewidencyjnymi i analitycznymi, jakie oferuje sprawozdawczy rachunek kosztów
 • Wyjaśnienie wątpliwości związanych ze sporządzaniem porównawczego rachunku zysków i strat (zmiana stanu produktów, obroty wewnętrzne)
 • Prezentacja metod kalkulacji kosztu wytworzenia produktu w różnych typach jednostek produkcyjnych
 • Kalkulacja kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości i stanowiskiem krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości
 • Prezentacja możliwości w zakresie rozliczania kosztów komórek pomocniczych (w tym kosztów świadczeń wzajemnych)

Adresaci szkolenia:
Szkolenie kierowane jest do pracowników komórek finansowo-księgowych, którzy zajmują się ewidencją i rozliczaniem kosztów dla potrzeb rachunkowości finansowej i tworzenia sprawozdań finansowych.

Podstawę koncepcyjną szkolenia stanowią przepisy Ustawy o Rachunkowości, Założenia Koncepcyjne Prezentacji Sprawozdań Finansowych zgodnych z MSSF, MSR 2 Zapasy oraz Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia już od 3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Miejsce rachunku kosztów w obrębie struktury rachunkowości
 • Pojęcie rachunku kosztów
 • Relacje między rachunkiem kosztów a rachunkowością finansową i zarządczą
 • Rachunek kosztów dla celów sprawozdawczych a rachunek kosztów dla celów decyzyjnych
 • Systematyczny a problemowy rachunek kosztów
 • Rola i zadania sprawozdawczego rachunku kosztów

II. Koszty według przepisów Ustawy o Rachunkowości
 • Systematyka ujęć klasyfikacyjnych kosztów
 • Koszt wytworzenia sprzedanych produktów według przepisów UoR
 • Koszty sprzedaży i zarządu według przepisów UoR

III. Rachunek zysków i strat jako efekt systematycznego rachunku kosztów
 • Porównawczy rachunek zysków i strat
 • Kalkulacyjny rachunek zysków i strat
 • Uzgadnianie rachunku porównawczego i kalkulacyjnego – problematyka zmiany stanu produktów oraz obrotów wewnętrznych

IV. Układy ewidencyjne kosztów w systematycznym rachunku kosztów
 • Możliwości w zakresie wyboru układu ewidencyjnego kosztów przez jednostkę
 • Koszty według rodzaju (zespół 4) i ich zawartość merytoryczna
 • Koszty według miejsc powstawania (zespół 5) i ich zawartość merytoryczna
 • Ewidencja kosztów w poszczególnych układach ewidencyjnych (zespół 4, zespół 5, zespół 4 + 5)
 • Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów w różnych układach ewidencyjnych
 • Krąg kosztów - ewidencja obrotów wewnętrznych i kosztów obrotów wewnętrznych w różnych układach ewidencyjnych

V. Wycena produktu gotowego i produkcji niezakończonej (produkcji w toku)
 • Możliwości wyceny zgodnie z UoR
 • Możliwości wyceny zgodnie z MSR 2 Zapasy
 • Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych według UoR i Stanowiska krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości

VI.Rozliczanie kosztów
 • Rozliczanie kosztów pośrednich (wydziałowych)
 • Rozliczanie kosztów komórek pomocniczych

VII. Kalkulacja kosztów i ewidencja efektów kalkulacji
 • Istota, przedmiot i zadania kalkulacji
 • Kalkulacja podziałowa prosta
 • Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami
 • Kalkulacja fazowa bezpółfabrykatowa i półfabrykatowa
 • Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa i asortymentowa
 • Kalkulacja produktów sprzężonych i ubocznych

VIII. Rachunek kosztów zmiennych
 • Pojęcia kosztów stałych i zmiennych
 • Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych
 • Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych
 • Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych

IX.Rachunek kosztów standardowych
 • Istota rachunku kosztów standardowych
 • Standardowe koszty bezpośrednie
 • Standardowe koszty pośrednie
 • Ustalanie odchyleń od kosztów standardowych
 • Ewidencja księgowa w przypadku stosowania kosztów standardowych

X. Nowoczesne modele rachunku kosztów
 • Rachunek kosztów ABC
 • Rachunek kosztów docelowych
 • Rachunek kosztów cyklu życia produktów
 • Rachunek kosztów jakości
 • Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Kobiela-Pionnier
Katarzyna Kobiela-Pionnier

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktorantka w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, kandydat na biegłego rewidenta. Posiada dyplom ze znajomości międzynarodowej sprawozdawczości finansowej wydany przez ACCA". Praktyk biznesu w obszarze rachunkowości i analizy finansowej. Trener na szkoleniach z analizy finansowej, controllingu i rachunkowości w Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce (od 2009). Redaktor merytoryczny Serwisu Finansowo-Księgowego. Autorka ponad 70 artykułów z rachunkowości i finansów w Biuletynie Rachunkowości i Finansów, Biuletynie Rachunkowości i Serwisie Finansowo-Księgowym. Autorka podręcznika „Rachunkowość w zarządzaniu kosztami i wynikami przedsiębiorstwa”. Trenerkę charakteryzuje twórcze rozwiązywanie problemów z zakresu rachunkowości finansowej i menedżerskiej, sprawozdawczości finansowej według Ustawy o Rachunkowości i MSSF/MSR oraz analizy finansowej, poparte szeroką znajomością wymienionych dziedzin.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Katarzyna Kobiela-Pionnier

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1079,10 zł netto (1079,10 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 19 sierpnia 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
25.09.2019 - 26.09.2019
505
Cena
1199,00 zł netto -10%
1079.10 PLN 1079,10 zł netto
1079,10 zł brutto
2019-08-19
ocena Przy zgłoszeniu do 19 sierpnia 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%.
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 9 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać