Szkolenia FRR

CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)

Warszawa Lokalizacja Warszawa
Tryb Tryb weekendowy
Prowadzący Prowadzący  Paulina Bramson, Monika Zielińska

Kurs Kadry i płace od podstaw weekendowo Warszawa Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzony jest zgodnie z zasadą „minimum teorii maksimum praktyki”. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem programu kadrowo-płacowego SYMFONIA ONE PAYROLL oraz systemu PŁATNIK.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzony jest zgodnie z zasadą „minimum teorii maksimum praktyki”.

Korzyści dla uczestników:
 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca - pracownik
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacja w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych
 • praktyczna wiedza na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS
  poznanie zagadnień z zakresu sporządzania list płac i prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • zapoznanie się z komputerowymi programami do obsługi zagadnień kadrowo-płacowych.

Adresaci szkolenia:
 • osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadr i płac
 • osoby pracujące w działach innych, niż kadry i płace, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników
 • osoby pracujące w działach finansowo – księgowych, które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu obsługi kadrowo-płacowej pracowników.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje Kadrowo - Płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:
Specjalista ds. Kadr - (kod zawodu 242307)
Specjalista ds. Wynagrodzeń - (kod zawodu 242310)

Po zdaniu egzaminu (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) uczestnik otrzyma zaświadczenie, wydawane na podstawie §22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).
__________________________________________________________________

Kurs organizujemy także w formie popołudniowej/wieczorowej:
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE WIECZOROWO>

Polecamy również kurs zaawansowany:
ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE >
1. Źródła i zasady prawa pracy
• źródła prawa pracy
• zasady prawa pracy
• regulamin pracy, wynagrodzenia, świadczeń socjalnych – sposób przygotowania
• obowiązki pracodawcy względem urzędów
• wybrane zagadnienia z BHP

2. Nawiązanie stosunku pracy
• umowa na okres próbny
• umowa na czas określony
• umowa na czas nieokreślony
• umowa na zastępstwo
• umowa na czas wykonywania określonej pracy
• umowa o pracę - podstawowe i fakultatywne składniki umowy
• obowiązki pracodawcy wobec pracownika
• obowiązki pracownika wobec pracodawcy
• inne formy zatrudnienia – kontrakty menadżerskie, umowy agencyjne, umowy cywilnoprawne, samozatrudnienie
• telepraca

3. Ustanie stosunku pracy
• rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
• rozwiązanie umowy przez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
• rozwiązanie umowy przez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
• rozwiązanie umowy z dniem, do którego została zawarta
• rozwiązanie umowy po wykonaniu pracy, dla której została zawarta
• rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od pracownika
• wygaśnięcie umowy o pracę

4. Czas pracy
• normy czasu pracy
• systemy i rodzaje czasu pracy
• praca w godzinach nadliczbowych
• praca w nocy
• praca w niedzielę i święta
• dyżury w miejscu pracy i dyżury w domu
• usprawiedliwianie nieobecności w pracy

5. Urlopy pracownicze

• urlopy wypoczynkowe
• urlopy bezpłatne
• urlopy okolicznościowe
• urlopy szkoleniowe
• urlopy macierzyńskie
• urlopy wychowawcze
• ochrona kobiet w pracy

6. Dokumentacja personalna i odpowiedzialność pracownicza
• akta osobowe – omówienie, ćwiczenia
• ochrona danych osobowych
• odpowiedzialność porządkowa
• odpowiedzialność materialna

7. Wynagrodzenia
• systemy wynagrodzeń
• terminy i sposoby wypłaty wynagrodzenia za pracę
• zmienne składniki wynagrodzenia – koszty uzyskania przychodu ulga podatkowa, progi podatkowe
• ochrona wynagrodzenia
• technika naliczania wynagrodzenia za pracę
• technika naliczania umów cywilnoprawnych
• wynagrodzenie pomniejszone z innych powodów niż choroba
• wynagrodzenie pomniejszone z powodu choroby
• wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
• wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego – technika naliczania
• wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
• wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
• wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
• odprawy i odszkodowania
• wypłaty z ZFŚS
• świadczenia rzeczowe dla pracownika na liście płac
• zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia

8. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
• ubezpieczenie społeczne
• ubezpieczenie zdrowotne
• zasady zgłaszania pracowników do ubezpieczenia
• zasady wyrejestrowania pracownika z ubezpieczenia
• wysokość stawek procentowych dla poszczególnych ubezpieczeń
• podział w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne między ubezpieczonym, a płatnikiem składek
• ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą
• obliczanie zasiłków chorobowych

9. Warsztaty komputerowe – SYMFONIA ONE PAYROLL Kadry Płace

• zarejestrowanie firmy
• zarejestrowanie pracowników
• przyjęcie do pracy
• wprowadzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
• rejestracja zdarzeń w kalendarzu pracownika
• wprowadzanie wzorców indywidualnych dla pracownika
• rozwiązanie umowy o pracę
• zakładanie okresów
• praca z dokumentacją personalno-płacową
• raporty kadrowo-płacowe
• deklaracje podatkowe PIT4R, PIT8AR, PIT 11, PIT8C
• zmiany i korekty danych w programie
• wprowadzanie parametrów podatkowych i zusowskich.
• eksport dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Płatnika

10. Warsztaty komputerowe – obsługa nowej wersji programu Płatnik 10.02.002
• omówienie najważniejszych zmian w programie
• aktualizacja komponentów programu
• zmiany w kartotece płatnika i ubezpieczonego
• założenie firmy, czyli nowego Płatnika składek
• zgłoszenie firmy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
• wprowadzenie danych pracowników i płatnika składek
• modyfikacja danych ubezpieczonych i płatnika składek
• zgłoszenie pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
• dokumenty rozliczeniowe do ZUS
• zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych
• zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych
• wysyłka i potwierdzanie zestawów dokumentów do ZUS

Terminarz

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach: 09:00-17:00

Terminy zjazdów:

91 edycja:
5-6 września 2020r.
12-13 września 2020r.
19-20 września 2020r.
26-27 września 2020r.

92 edycja:
3-4 października 2020r.
10-11 października 2020r.
17-18 października 2020r.
24-25 października 2020r.

Czas trwania

72 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 11:00
- przerwa 15 minut
- 11:15 - 13:15
- przerwa 45 minut
- 14:00 - 16:00
- przerwa 15 minut
- 16:15 - 17:00
Bramson
Paulina  Bramson

Kadry i Płace

Zdobyła bardzo duże doświadczenie poprzez pracę w działach kadr i płac różnych firm, od małych po bardzo duże korporacje. Ekspert w zakresie naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, doświadczony wykładowca, trener biznesu. Od ponad 10 lat związana z działami kadr i płac. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni współpracownik Centrum szkoleniowego FRR Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia szkoleń Kadrowo Płacowych. Wiedzę przekazuje w bardzo przystępny sposób, otrzymując za każdym razem bardzo wysokie oceny w ankietach wypełnianych przez uczestników na koniec zajęć.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Paulina  Bramson

Zielińska
Monika Zielińska

Kadry i Płace

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w działach kadr i płac różnych firm (od firm usługowych po transportowe i duże sieci handlowe). Przez kilka lat prowadziła działalność w zakresie usług kadrowo płacowych oraz doradztwa i szkoleń dla kadry kierowniczej dotyczących niezbędnej dla nich wiedzy na temat prawa pracy.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Monika Zielińska

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1790,00 zł netto (1790,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 10 sierpnia 2020 r. cena szkolenia wynosi 1611,00 zł netto (1611,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
 • egzamin
 • zaświadczenie
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.

Ostatnio przeglądane

 • Super oferta Super oferta
Data szkolenia
05.09.2020 - 27.09.2020
Kolejne edycje
03.10.2020 - 25.10.2020
45
Cena
1790,00 zł netto -10%
1611.00 PLN 1611,00 zł netto
1611,00 zł brutto
2020-08-10
ocena Rabat w wysokości 10% obowiązuje przy zgłoszeniu do 10 sierpnia 2020 r.
Opiekun szkolenia
Monika Połosak
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij