Szkolenia FRR

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 241103)

Prowadzący Marzena Dudziuk, Leszek Sobota

Kurs Samodzielny Księgowy Warszawa weekendowo Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego oraz podniesienie kwalifikacji osób już pracujących w działach księgowych czy ubiegających się o stanowisko samodzielnego księgowego. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na odnalezienie się na rynku pracy. Ukończenie kursu to także przygotowanie do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego poprzez ugruntowanie posiadanej przez uczestników wiedzy. Nasi eksperci w czytelny sposób usystematyzują pojęcia z zakresu rachunkowości, kadr i podatków. Z chęcią podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym w trakcie swojej wieloletniej pracy na stanowisku księgowego. Uwydatnią obszary na które należy zwrócić szczególną uwagę oraz pokażą sposoby eliminacji wielu ryzyk związanych z pracą w działach księgowości. Zdobyte kwalifikacje pomogą uczestnikom zwiększyć pewność siebie i odnaleźć się na obecnym rynku pracy.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 20 osób).

W ramach kursu księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka, poznasz:
 • praktyczne aspekty dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych w jednostkach handlowych, usługowych, produkcyjnych i stowarzyszeniach,
 • obowiązujące akty prawne związane z pracą samodzielnego księgowego w jednostkach gospodarczych,
 • typowe pomyłki oraz wyjątki spotykane w codziennej pracy,

Korzyści dla uczestników kursu:
 • zdobędziesz kwalifikacje w obrębie zawodu Specjalisty ds. rachunkowości (241103) potwierdzone certyfikatem Fundacji Rozwoju Rachunkowości oraz zaświadczeniem wydanym na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • aktywni zawodowo księgowi pomogą Ci usystematyzować wiedzę, a bazując na swoim doświadczeniu zwrócą uwagę na problematyczne obszary i ryzyka związane z pracą księgowego,
 • zagadnienia teoretyczne zobrazowane będą poprzez case studies oraz ćwiczenia,
 • dostaniesz podręczniki i książki z ćwiczeniami, które pozwolą Ci, uczyć się na bieżąco oraz w każdej chwili wrócić do wcześniej omawianych zagadnień,
 • szkolenie podzielone jest na moduły, dlatego będziesz mieć możliwość odrobienia zajęć na których będziesz nieobecny, na kolejnym organizowanym przez nas kursie.

Adresaci kursu:
Nasz kurs jest dla Ciebie jeśli:
 • posiadasz podstawową wiedzę o rachunkowości i chcesz poszerzyć swoje kompetencje,
 • pracujesz jako młodszy księgowy lub asystent ds. rachunkowości i chciałbyś awansować na stanowisko samodzielnego księgowego,
 • powracasz do pracy księgowego po długiej przerwie i chcesz odświeżyć wiedzę oraz dowiedzieć się o zmianach,
 • pracujesz jako samodzielny księgowy, jednak chcesz doskonalić swoje kompetencje w zakresie prowadzenia księgowości,
 • prowadzisz swoją działalność gospodarczą i chcesz zapanować nad swoimi finansami,
 • zamierzasz zdobyć kompetencje w ramach kodu zawodowego (241103),
 • zamierzasz przygotować się do kursu Głównego księgowego

Potwierdzenie uczestnictwa w kursie:
 • Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce,
 • zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.


Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje na Specjalistę ds. rachunkowości, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103).

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

__________________________________________________________________
ZOBACZ RÓWNIEŻ:
Kurs rachunkowości od podstaw:
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI >>>

Kurs rachunkowości zaawansowanej:
GŁÓWNY KSIĘGOWY >>>

Kurs Dyplomowany Księgowy:
DYPLOMOWANY KSIĘGOWY >>>
I. Uproszczone formy rachunkowości, działalność gospodarcza, podatek PIT
1. Działalność gospodarcza
2. Karta podatkowa
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
4. Ogólne zasady opodatkowania podatkiem PIT
5. Książka przychodów i rozchodów

II. Leksykon kadr i płac – warsztaty praktyczne
1. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
2. Obowiązki pracodawcy
3. Rozliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy
4. Rozliczenia publicznoprawne
5. Rozwiązywanie stosunku pracy
6. Rozwiązywanie stosunku pracy

III. Leksykon podatków małej Spółki kapitałowej - podatek CIT
1. Przychody podatkowe i ich zasady rozliczania
2. Koszty podatkowe i ich zasady rozliczania
3. Amortyzacja podatkowa
4. Różnice kursowe
5. Dochody zwolnione z podatku
6. Zryczałtowany podatek dochodowy

IV. Leksykon podatków małej Spółki kapitałowej - podatek VAT
1. Podatek VAT
2. Przedmiot opodatkowania
3. Odpłatna dostawa towarów
4. Odpłatne świadczenie usług
5. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług
6. Podatnik VAT – rejestracja
7. Moment powstania obowiązku podatkowego
8. Podstawa opodatkowania
9. Stawki podatku
10. Zwolnienia z VAT
11. Odliczenia VAT
12. Zwrot VAT
13. Dokumentacja VAT
14. Fakturowanie
15. Kasa fiskalna

V. Rzeczowe aktywa trwałe, WNiP oraz inne aktywa trwałe
1. Rzeczowe aktywa trwałe
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Nieruchomości inwestycyjne
4. Inwestycje długoterminowe pozostałe
5. Utrata wartości aktywów trwałych

VI. Zapasy jednostki oraz inne aktywa obrotowe
1. Zapasy jednostki
2. Podstawy rachunkowości jednostek produkcyjnych
3. Należności krótkoterminowe
4. Inwestycje krótkoterminowe

VII. Kapitały, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Kapitały jednostki
2. Rezerwy na zobowiązania
3. Zobowiązania jednostki

VIII. Rozrachunki i rozliczenia międzyokresowe
1. Rozrachunki w firmie
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

IX. Przychody i koszty w firmie
1. Działalność operacyjna jednostki
2. Przychody operacyjne jednostki
3. Koszty operacyjne jednostki
4. Pozostałe przychody operacyjne jednostki
5. Pozostałe koszty operacyjne jednostki
6. Przychody finansowe jednostki
7. Koszty finansowe jednostki

X. Organizacja rachunkowości. Polityka rachunkowości i inwentaryzacja w firmie
1. Organizacja rachunkowości
2. Polityka rachunkowości
3. Inwentaryzacja w firmie

XI. Symfonia Finanse i Księgowość - warsztaty komputerowe
1. Rozpoczęcie pracy z systemem Symfonia FK
2. Czynności podstawowe w systemie Symfonia FK
3. Operacje zamykające okresy sprawozdawcze w systemie Symfonia FK
4. Sporządzanie deklaracji w systemie Symfonia FK
5. Rozrachunki krajowe w systemie Symfonia FK
6. Rozrachunki zagraniczne w systemie Symfonia FK
7. Zestawienia i raporty w systemie Symfonia FK
8. Operacje zamykające rok w systemie Symfonia FK
9. Operacje bardziej zaawansowane w systemie Symfonia FK

XII. Zamknięcie roku – ustalenie wyniku finansowego
1. Wycena bilansowa aktywów i pasywów
2. Koszty i przychody na przełomie roku
3. Ustalenie wyniku finansowego

XIII. Sprawozdanie finansowe małej jednostki
1. Sprawozdanie finansowe jednostki mikro
2. Sprawozdanie finansowe małej jednostki
3. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego
4. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

Terminarz

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym w wybrane soboty i niedziele w godz. 9:00-17:00 zgodnie z poniższym harmonogramem:

Edycja 50:
11-12 maja 2019 r.
18-19 maja 2019 r.
25-26 maja 2019 r.
1-2 czerwca 2019 r.
8-9 czerwca 2019 r.
29-30 czerwca 2019 r.

Edycja 51:
6-7 lipca 2019 r.
13-14 lipca 2019 r.
20-21 lipca 2019 r.
27-28 lipca 2019 r.
3-4 sierpnia 2019 r.
10-11 sierpnia 2019 r.

Czas trwania

108 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 11:00
- przerwa 15 minut
- 11:15 - 13:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 14:00 - 16:00
- przerwa 15 minut
- 16:15 - 17:00
Dudziuk
Marzena Dudziuk

Absolwentka Uczelni Warszawskiej im. Marii Curie Skłodowskiej na kierunku ekonomia. Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 20 lat pracuje w księgowości, w tym od 1997 roku na stanowisku Głównej Księgowej w firmach handlowych i produkcyjnych. Od 14 lat prowadzi także własne biuro rachunkowe. Przez lata pracy w księgowości wyszkoliła i wprowadziła w zagadnienia księgowe wiele osób.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Marzena Dudziuk

Sobota
Leszek Sobota

Absolwent Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu wdrożeń oraz szkoleń z Zintegrowanego Systemu Forte oraz Symfonii modułów Finanse i Księgowość, Środki trwałe, Analizy Finansowe, Handel. Doświadczony wykładowca licznych kursów i szkoleń z dziedziny rachunkowości.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Leszek Sobota

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1971,00 zł netto (1971,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 6 lipca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • książkę PODATKI - ujednolicone przepisy
 • certyfikat
 • egzamin
 • zaświadczenie
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
06.07.2019 - 11.08.2019 Pewny termin
44
Cena
2190,00 zł netto -10%
1971.00 PLN 1971,00 zł netto
1971,00 zł brutto
2019-07-06
ocena Przy zgłoszeniu do 6 lipca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%.
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 108 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Weekendowy
numer edycji Numer edycji: 51 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać