Szkolenia FRR

ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201) - weekendowo

Prowadzący Iwona Kieszek, Urszula Surdykowska

Kadry i płace dla zaawansowanych Warszawa Celem kursu jest pogłębienie wiedzy z zakresu kadr oraz nauka naliczania na poziomie zaawansowanym. Bazując na ćwiczeniach uczestnicy zgłębiają tajniki naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Jest to intensywny kurs prowadzony od poziomu średniozaawansowanego do poziomu zaawansowanego. Uczestnicy otrzymują wiedzę teoretyczną, utrwalają ją rozwiązując zadania i ćwiczenia oraz kazusy. Szkolenie jest prowadzone zgodnie z zasadą „minimum teorii maksimum praktyki” co gwarantuje pozyskanie szerokiej wiedzy oraz licznych narządzi ułatwiających pracę.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem kursu jest uzupełnienie wiedzy z zakresu kadr oraz zdobycie praktycznych umiejętności związanych z naliczaniem wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Warsztaty praktyczne realizowane w MS Excel pozwolą na zdobycie szczegółowej wiedzy i praktyki w zakresie przepisów prawa pracy, regulujących kwestię naliczania wynagrodzeń.

Korzyści dla uczestników:
 • usystematyzowanie wiedzy dotyczącej nawiązania stosunku pracy
 • aktualizacja przepisów prawa pracy dotyczących trybów rozwiązania stosunku pracy
 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi zasad przyznawania i udzielania urlopu wypoczynkowego
 • pozyskanie niezbędnej wiedzy związanej z rozliczaniem urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
 • zdobycie praktycznych umiejętności sporządzania wieloskładnikowej listy płac, z uwzględnieniem przychodów zwolnionych z opodatkowania i oskładkowania
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • pogłębienie wiadomości dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
 • pozyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej ustalania uprawnień oraz wyliczania podstawy wymiaru świadczeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • nabycie umiejętności prawidłowego planowania oraz rozliczania czasu pracy w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym
 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz z zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • nabycie umiejętności korygowania list płac z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych oraz przedwczesnego zaprzestania poboru składek emerytalno- rentowych
 • każdy uczestnik szkolenia otrzyma arkusze kalkulacyjne umożliwiające poprawne wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, kwoty potrącenia z wynagrodzenia za pracę i zasiłku oraz arkusz weryfikujący zbiorówkę list płac

Adresaci szkolenia:
 • osoby, które chcą pogłębić wiedzę w obszarze kadrowo-płacowym, umożliwiającą zdobycie kwalifikacji w zawodzie Kierownik ds. Kadr i Płac
 • osoby pracujące w działach finansowo – księgowych oraz absolwenci szkół średnich i wyższych posiadający podstawową wiedzę z zakresu kadr i płac, zainteresowani rozszerzeniem posiadanych kompetencji

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia kursu Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje kadrowo - płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu: Kierownik działu kadr i płac - (kod zawodu 121201)

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
_______________________________________

Polecamy również kurs podstawowy:
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW - weekendowo>
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW - wieczorowo>
Kurs składa się z następujących modułów:

Dokumentacja kadrowa oraz ZFŚS w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO zmiany od 25 maja 2018 r.
Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
Rozliczanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy w tym prawidłowe ustalenie wynagrodzenia za pracę wraz z pracą w godzinach nadliczbowych
Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od świadczeń pracowniczych
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze na Liście płac w sytuacjach wątpliwych w aspekcie rozliczeń składkowo - podatkowych
Dokonywanie potrąceń i egzekucji z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnych
Rozliczanie składkowo – podatkowe umów prawa cywilnego w tym rozliczania cudzoziemców
Rozliczanie zasiłków macierzyńskich oraz świadczeń chorobowych z uwzględnieniem różnych składnikach wynagrodzenia

Terminarz

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-17.00

Terminy zjazdów:

29 - 30 czerwca 2019r.
6 - 7 lipca 2019r.
13 - 14 lipca 2019r.
20 - 21 lipca 2019r.

Czas trwania

72 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 11:00
- przerwa 15 minut
- 11:15 - 13:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 14:00 - 16:00
- przerwa 15 minut
- 16:15 - 17:00
Kieszek
Iwona Kieszek

Posiada ponad 11 lat doświadczenia w działach kadr i płac w dużych korporacjach (w tym głównie produkcyjnych). Ekspert w zakresie naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Doświadczony praktyk posiadający kwalifikacje w zawodzie Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego potwierdzone certyfikatem zawodowym. Ukończyła studia podyplomowe „Prawo pracy w zarządzaniu relacjami pracowniczymi” w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Iwona Kieszek

Surdykowska
Urszula Surdykowska

Ekspert w zakresie naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, z wieloletnią praktyką zawodową w dziale Personalnym, głównie w dużych firmach produkcyjnych. Trener z zakresu prawa pracy dla kadry kierowniczej. Doświadczony Praktyk posiadający kwalifikacje w zawodzie Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego potwierdzone certyfikatem zawodowym. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu kadr i płac.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Urszula Surdykowska

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1599,20 zł netto (1599,20 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 17 czerwca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 20%. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

 • super Super oferta
 • super Nowość
Data szkolenia
29.06.2019 - 21.07.2019
434
Cena
1999,00 zł netto -20%
1599.20 PLN 1599,20 zł netto
1599,20 zł brutto
2019-06-17
ocena Przy zgłoszeniu do 17 czerwca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 20%.
miasto Lokalizacja: Warszawa
czas trwania Czas trwania: 72 godziny
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Weekendowy
numer edycji Numer edycji: 1 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać