Szkolenia FRR

ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201)

Warszawa Lokalizacja Warszawa
Tryb Tryb weekendowy
Prowadzący Prowadzący  Urszula Trójkowska

Kadry i płace dla zaawansowanych Warszawa Celem kursu jest pogłębienie wiedzy z zakresu kadr oraz nauka naliczania na poziomie zaawansowanym. Bazując na ćwiczeniach uczestnicy zgłębiają tajniki naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Jest to intensywny kurs prowadzony od poziomu średniozaawansowanego do poziomu zaawansowanego. Uczestnicy otrzymują wiedzę teoretyczną, utrwalają ją rozwiązując zadania i ćwiczenia oraz kazusy. Szkolenie jest prowadzone zgodnie z zasadą „minimum teorii maksimum praktyki” co gwarantuje pozyskanie szerokiej wiedzy oraz licznych narządzi ułatwiających pracę.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem kursu jest uzupełnienie wiedzy z zakresu kadr oraz zdobycie praktycznych umiejętności związanych z naliczaniem wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Warsztaty praktyczne realizowane w MS Excel pozwolą na zdobycie szczegółowej wiedzy i praktyki w zakresie przepisów prawa pracy, regulujących kwestię naliczania wynagrodzeń.

Korzyści dla uczestników:
 • usystematyzowanie wiedzy dotyczącej nawiązania stosunku pracy
 • aktualizacja przepisów prawa pracy dotyczących trybów rozwiązania stosunku pracy
 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi zasad przyznawania i udzielania urlopu wypoczynkowego
 • pozyskanie niezbędnej wiedzy związanej z rozliczaniem urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
 • zdobycie praktycznych umiejętności sporządzania wieloskładnikowej listy płac, z uwzględnieniem przychodów zwolnionych z opodatkowania i oskładkowania
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • pogłębienie wiadomości dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
 • pozyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej ustalania uprawnień oraz wyliczania podstawy wymiaru świadczeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • nabycie umiejętności prawidłowego planowania oraz rozliczania czasu pracy w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym
 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz z zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • nabycie umiejętności korygowania list płac z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych oraz przedwczesnego zaprzestania poboru składek emerytalno- rentowych
 • każdy uczestnik szkolenia otrzyma arkusze kalkulacyjne umożliwiające poprawne wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, kwoty potrącenia z wynagrodzenia za pracę i zasiłku oraz arkusz weryfikujący zbiorówkę list płac

Adresaci szkolenia:
 • osoby, które chcą pogłębić wiedzę w obszarze kadrowo-płacowym, umożliwiającą zdobycie kompetencji w zawodzie Kierownik ds. Kadr i Płac
 • osoby pracujące w działach finansowo – księgowych oraz absolwenci szkół średnich i wyższych posiadający podstawową wiedzę z zakresu kadr i płac, zainteresowani rozszerzeniem posiadanych kompetencji

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia kursu Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje kadrowo - płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu: Kierownik działu kadr i płac - (kod zawodu 121201)

Po zdaniu egzaminu (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) uczestnik otrzyma zaświadczenie, wydawane na podstawie §22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).
_______________________________________

Polecamy również kurs podstawowy:
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW - weekendowo>
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW - wieczorowo>
Kurs składa się z następujących modułów:

Dokumentacja kadrowa oraz ZFŚS w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO zmiany od 25 maja 2018 r.
Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
Rozliczanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy w tym prawidłowe ustalenie wynagrodzenia za pracę wraz z pracą w godzinach nadliczbowych
Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od świadczeń pracowniczych
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze na Liście płac w sytuacjach wątpliwych w aspekcie rozliczeń składkowo - podatkowych
Dokonywanie potrąceń i egzekucji z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnych
Rozliczanie składkowo – podatkowe umów prawa cywilnego w tym rozliczania cudzoziemców
Rozliczanie zasiłków macierzyńskich oraz świadczeń chorobowych z uwzględnieniem różnych składnikach wynagrodzenia

Terminarz

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-17.00

Terminy zjazdów - edycja 3:

5 - 6 września 2020r.
19 - 20 września 2020r.
3 - 4 października 2020r.
17 - 18 października 2020r.

Czas trwania

72 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 11:00
- przerwa 15 minut
- 11:15 - 13:15
- przerwa 45 minut
- 14:00 - 16:00
- przerwa 15 minut
- 16:15 - 17:00
Trójkowska
Urszula Trójkowska

Ekspert w zakresie naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, z wieloletnią praktyką zawodową w dziale Personalnym, głównie w dużych firmach produkcyjnych. Trener z zakresu prawa pracy dla kadry kierowniczej. Doświadczony Praktyk posiadający kwalifikacje w zawodzie Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego potwierdzone certyfikatem zawodowym. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu kadr i płac.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Urszula Trójkowska

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 2190,00 zł netto (2190,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 17 sierpnia 2020 r. cena szkolenia wynosi 1752,00 zł netto (1752,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

 • Super oferta Super oferta
Data szkolenia
05.09.2020 - 18.10.2020 Pewny termin
434
Cena
2190,00 zł netto -20%
1752.00 PLN 1752,00 zł netto
1752,00 zł brutto
2020-08-17
ocena Rabat w wysokości 20% obowiązuje przy zgłoszeniu do 17 sierpnia 2020 r.
czas trwania Czas trwania: 72 godziny
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb weekendowy inny tryb
numer edycji Numer edycji: 3 edycja
Opiekun szkolenia
Monika Połosak
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij