Szkolenia FRR

CENY TRANSFEROWE 2019 - regulacje prawne, dokumentacja podatkowa

Prowadzący Małgorzata Rzeszutek

Ceny transferowe Warszawa Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem podatkowym transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne wskazówki jak należy ustalać ceny w transakcjach wewnątrz grupy kapitałowej w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi sankcjami podatkowymi. Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców - zarówno wspólników, jak i członków organów podmiotów, które zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi, jak również do doradców podatkowych oraz księgowych – pracowników biur rachunkowych oraz działów księgowości, spotykających się z tematyką cen transferowych; zwłaszcza dla osób zaangażowanych w krajowych i międzynarodowych grupach kapitałowych, w których dochodzi do zawierania wielu transakcji w ramach grupy.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów,zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Przekazanie wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem podatkowym transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. W trakcie szkolenia przekazane zostaną praktyczne wskazówki jak należy ustalać ceny w transakcjach wewnątrz grupy kapitałowej w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi sankcjami podatkowymi.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:
 • znajomość aktualnego stanu prawnego i praktyk w zakresie cen transferowych;
 • umiejętność przygotowania dokumentacji cen transferowych oraz identyfikacji ryzyk podatkowych związanych z rozliczeniami pomiędzy spółkami powiązanymi;
 • każdy z uczestników otrzyma na szkoleniu wzór prawidłowo sporządzonej dokumentacji podatkowej

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działu finansowo-księgowego,
 • pracownicy działu controllingu,
 • dyrektorzy finansowi,
 • prawnicy,
 • osoby specjalizujące się w opracowywaniu dokumentacji podatkowej,
 • osoby zainteresowane tematyką cen transferowych, rozliczeniami pomiędzy spółkami powiązanymi

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
Szkolenie uwzględnia wydane przez Ministerstwo Finansów interpretacje ogólne i pokazuje ich zastosowanie w tworzonych dokumentacjach.Omówione zostaną również:

1. Planowane zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej od 2019 roku
a) przewidywane zasady dotyczące nowych wymogów formalnych dokumentacji lokalnej,
b) zawartość poszczególnych części dokumentacji:
- opis podmiotu powiązanego;
- opis transakcji;
- analiza cen transferowych, w tym: analiza porównawcza albo analiza wykazująca zgodność warunków na jakich została zawarta transakcja kontrolowana z warunkami jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane,
o informacje finansowe.
c) wykorzystanie wzorów dokumentacji lokalnych stosowanych przez podatników przed nowelizacjami
d) dokumentacje lokalne dla wielu stron transakcji.

2.Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej – tzw. „ local file”
a) zawartość poszczególnych elementów dokumentacji na przykładach:
o opis transakcji - rodzaj, przedmiot transakcji,
o dane finansowe, określenie wartości transakcji dla potrzeb dokumentacji,
o opis przebiegu transakcji a analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podatnika,
o analiza danych porównawczych,
o opis podatnika, przedstawienie stron transakcji w dokumentacji,
o przedstawienie otoczenia konkurencyjnego podatnika,
o rola strategii gospodarczej w dokumentacji podatkowej,
o wymagane dokumenty i załączniki,
b)wykorzystanie wzorów dokumentacji sprzed 1 stycznia 2017 r.
c) dokumentacje lokalne dla wielu stron transakcji,

3.Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej grupowej – tzw. „master file”
a) jednostki w grupie zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej,
b) dokumentacje grupowe w spółkach osobowych,
c) wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową,
d) elementy dokumentacji grupowej na przykładach:
e) informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
f) struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji,
o polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej,
o opis działalności prowadzonej przez grupę - sposób przedstawienie podmiotu i zakres działalności całej grupy i zmian funkcjonalnych,
o istotne wartości niematerialne – identyfikacja i sposób prezentacji, strategia zarządzania wartościami niematerialnymi w grupie,
o opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę,
g) wykorzystanie dokumentacji master file otrzymanej od zagranicznej jednostki powiązanej,
h) tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych – praktyczne problemy,

4.Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 r.
a) podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych,
b) przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach,
c) dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje,
d) moment na który sporządzana jest analiza porównawcza,
e) możliwość wykorzystania danych dostępnych wewnętrznie,
f) możliwość wykorzystania danych wieloletnich,
g) aktualizacja analizy danych porównawczych,
h) przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych,
i) opis zgodności warunków transakcji jako alternatywa dla analizy porównawczej,

5.Preferowane metody szacowania cen – wykorzystanie w analizach sporządzanych przez podatnika
a) podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych,
b) decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje,
c) omówienie podatkowych metod szacowania cen:
o metody tradycyjne szacowania cen
o metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),
o metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
o metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
o metody zysku transakcyjnego,
o metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału)
o metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto),
d) inne metody – zakres zastosowania,

6.Szczególne zasady sporządzania dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji
a) transakcje finansowe – pożyczki/gwarancje/poręczenia,
b) wartości niematerialne i prawne,
c) opłaty licencyjne,
d) usługi wewnątrzgrupowe CUW,
e) transakcje wspólnych przedsięwzięć,
f) restrukturyzacja działalności,

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 10.00 - 15.30
Rzeszutek
Małgorzata Rzeszutek

Właściciel kancelarii podatkowej, doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 6-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie audytów podatkowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w: podatkach dochodowych i obrotowych, dokumentacji cen transakcyjnych, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i przekształceniach form organizacyjno-prawnych).

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Małgorzata Rzeszutek

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 499,00 zł netto (499,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
27.08.2019
421
Cena
499.00 PLN 499,00 zł netto
499,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 26 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać