Szkolenia FRR

CONTROLLING OPERACYJNY I BUDŻETOWANIE - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Prowadzący Rafał Kusy

Celem szkolenia CONTROLLING OPERACYJNY I BUDŻETOWANIE jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu controllingu na poziomie pozwalającym na rozpoczęcie reorientacji firmy w kierunku tej metody zarządzania.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu controllingu na poziomie pozwalającym na rozpoczęcie reorientacji firmy w kierunku tej metody zarządzania.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
W ramach warsztatu praktycznego poznasz:
 • skuteczne metody i techniki umożliwiające budowę efektywnego systemu controllingu w praktyce
 • uzyskasz praktyczne umiejętności wykorzystywania instrumentów controllingu w codziennej działalności biznesowej
 • zdobędziesz i usystematyzujesz wiedzę na temat controllingu
 • nauczysz się, czym jest controlling w odniesieniu do rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej czy rachunku kosztów
 • niezbędną wiedzę związaną z wdrażaniem i organizacją controllingu
  zyskasz większą pewność i skuteczność działania

Adresaci szkolenia:
 • właściciele przedsiębiorstw, dyrektorzy ekonomiczno - finansowi, główni księgowi, kierownicy wszystkich szczebli zarządzania, kontrolerzy
 • osoby, które w przyszłości chciałyby zajmować stanowiska wymagające posiadania podstawowej wiedzy z zakresu controllingu
 • pracownicy departamentów controllingu i rachunkowości, informacji zarządczej, planowania i analiz oraz strategii i rozwoju
 • menedżerowie odpowiedzialni za planowanie i tworzenie analiz
 • audytorzy wewnętrzni – w przypadku wybranych modułów kursu.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Miejsce controllingu w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
 • geneza i rozwój controllingu na świecie i w Polsce
 • pojęcie controllingu, jego cel, funkcje i zadania
 • elementy systemu controllingu
 • controlling strategiczny i operacyjny
 • controlling a kontrola

2. Rachunek kosztów w controllingu operacyjnym
 • rachunek zysków i strat jako podstawowe sprawozdanie o wynikach przedsiębiorstwa
 • rachunek kosztów pełnych – tradycyjne narzędzie księgowości
 • rachunek kosztów zmiennych
 • analiza progu rentowności dla produkcji jednoasortymentowej
 • analiza progu rentowności dla produkcji wieloasortymentowej
 • podejmowanie decyzji na podstawie rachunku kosztów zmiennych
 • rachunek kosztów działań (Activity Based Costing)
 • wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów (rachunek marż pokrycia)
 • rachunek kosztów istotnych i kosztów utraconych korzyści w podejmowaniu decyzji krótkookresowych

3. Ocena rentowności na podstawie wskaźników

4. Model duPonta

5. Pozostałe narzędzia controllingu operacyjnego
 • analiza metodą ABC i XYZ
 • analiza i optymalizacja wielkości zamówień
 • analiza „wąskich gardeł”
 • analiza rabatów
 • analiza obszarów sprzedaży
 • metody rachunku inwestycyjnego

6. Japońska filozofia Kaizen i jej narzędzia operacyjne

7. Planowanie i budżetowanie działalności gospodarczej
 • budżet i budżetowanie
 • zasady tworzenia budżetów
 • informacje niezbędne w procesie tworzenia budżetów
 • etapy procesu budżetowania
 • kolejność sporządzania budżetów
 • instrukcja budżetowania
 • relacje między funkcjami zarządzania w ramach procesu budżetowania
 • 6 przesłanek sporządzania budżetu
 • najczęstsze problemy związane ze sporządzaniem budżetu
 • warunki efektywnego zarządzania przy wykorzystaniu metody budżetowej
 • problematyka analizy odchyleń budżetowych – rachunek kosztów standardowych
 • zalecenia w procesie budżetowania
 • cechy dobrego systemu informatycznego obsługującego proces budżetowania

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Kusy
Rafał Kusy

W swojej pracy zawodowej miał kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Doświadczenie zdobył również w firmie RAPA Consulting zajmującej się ogólnie rozumianym doradztwem finansowym (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny due dilligence, memoranda inwestycyjne). W karierze zawodowej był również członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Kusy brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania ryzykiem, analizą techniczną, portfelem inwestycyjnym, zarządzania finansami firm, biznes planami i planem finansowym, wyceną firm. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów oraz referatów naukowych. Prowadził zajęcia z m.in. zarządzania ryzykiem, analizy technicznej, matematyki finansowej, portfela inwestycyjnego, wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauki, w Akademii Leona Koźmińskiego, na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Rafał Kusy

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1099,00 zł netto (1099,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 19 czerwca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 100 zł. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
09.07.2019 - 10.07.2019
42
Cena
1199,00 zł netto -100 zł
1099.00 PLN 1099,00 zł netto
1099,00 zł brutto
2019-06-19
ocena Przy zgłoszeniu do 19 czerwca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 100 zł.
miasto Lokalizacja: Warszawa
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 32 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać