Szkolenia FRR

CONTROLLING OPERACYJNY I BUDŻETOWANIE - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Prowadzący Rafał Kusy

Celem szkolenia CONTROLLING OPERACYJNY I BUDŻETOWANIE jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu controllingu na poziomie pozwalającym na rozpoczęcie reorientacji firmy w kierunku tej metody zarządzania.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu controllingu na poziomie pozwalającym na rozpoczęcie reorientacji firmy w kierunku tej metody zarządzania.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
W ramach warsztatu praktycznego poznasz:
 • skuteczne metody i techniki umożliwiające budowę efektywnego systemu controllingu w praktyce
 • uzyskasz praktyczne umiejętności wykorzystywania instrumentów controllingu w codziennej działalności biznesowej
 • zdobędziesz i usystematyzujesz wiedzę na temat controllingu
 • nauczysz się, czym jest controlling w odniesieniu do rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej czy rachunku kosztów
 • niezbędną wiedzę związaną z wdrażaniem i organizacją controllingu
  zyskasz większą pewność i skuteczność działania

Adresaci szkolenia:
 • właściciele przedsiębiorstw, dyrektorzy ekonomiczno - finansowi, główni księgowi, kierownicy wszystkich szczebli zarządzania, kontrolerzy
 • osoby, które w przyszłości chciałyby zajmować stanowiska wymagające posiadania podstawowej wiedzy z zakresu controllingu
 • pracownicy departamentów controllingu i rachunkowości, informacji zarządczej, planowania i analiz oraz strategii i rozwoju
 • menedżerowie odpowiedzialni za planowanie i tworzenie analiz
 • audytorzy wewnętrzni – w przypadku wybranych modułów kursu.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Miejsce controllingu w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
 • geneza i rozwój controllingu na świecie i w Polsce
 • pojęcie controllingu, jego cel, funkcje i zadania
 • elementy systemu controllingu
 • controlling strategiczny i operacyjny
 • controlling a kontrola

2. Rachunek kosztów w controllingu operacyjnym
 • rachunek zysków i strat jako podstawowe sprawozdanie o wynikach przedsiębiorstwa
 • rachunek kosztów pełnych – tradycyjne narzędzie księgowości
 • rachunek kosztów zmiennych
 • analiza progu rentowności dla produkcji jednoasortymentowej
 • analiza progu rentowności dla produkcji wieloasortymentowej
 • podejmowanie decyzji na podstawie rachunku kosztów zmiennych
 • rachunek kosztów działań (Activity Based Costing)
 • wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów (rachunek marż pokrycia)
 • rachunek kosztów istotnych i kosztów utraconych korzyści w podejmowaniu decyzji krótkookresowych

3. Ocena rentowności na podstawie wskaźników

4. Model duPonta

5. Pozostałe narzędzia controllingu operacyjnego
 • analiza metodą ABC i XYZ
 • analiza i optymalizacja wielkości zamówień
 • analiza „wąskich gardeł”
 • analiza rabatów
 • analiza obszarów sprzedaży
 • metody rachunku inwestycyjnego

6. Japońska filozofia Kaizen i jej narzędzia operacyjne

7. Planowanie i budżetowanie działalności gospodarczej
 • budżet i budżetowanie
 • zasady tworzenia budżetów
 • informacje niezbędne w procesie tworzenia budżetów
 • etapy procesu budżetowania
 • kolejność sporządzania budżetów
 • instrukcja budżetowania
 • relacje między funkcjami zarządzania w ramach procesu budżetowania
 • 6 przesłanek sporządzania budżetu
 • najczęstsze problemy związane ze sporządzaniem budżetu
 • warunki efektywnego zarządzania przy wykorzystaniu metody budżetowej
 • problematyka analizy odchyleń budżetowych – rachunek kosztów standardowych
 • zalecenia w procesie budżetowania
 • cechy dobrego systemu informatycznego obsługującego proces budżetowania

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Kusy
Rafał Kusy

W swojej pracy zawodowej miał kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Doświadczenie zdobył również w firmie RAPA Consulting zajmującej się ogólnie rozumianym doradztwem finansowym (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny due dilligence, memoranda inwestycyjne). W karierze zawodowej był również członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Kusy brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania ryzykiem, analizą techniczną, portfelem inwestycyjnym, zarządzania finansami firm, biznes planami i planem finansowym, wyceną firm. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów oraz referatów naukowych. Prowadził zajęcia z m.in. zarządzania ryzykiem, analizy technicznej, matematyki finansowej, portfela inwestycyjnego, wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauki, w Akademii Leona Koźmińskiego, na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Rafał Kusy

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1.199,00 zł netto (1.199,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
03.06.2019 - 04.06.2019
42
Cena
1199.00 PLN 1.199,00 zł netto
1.199,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 32 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać