Szkolenia FRR

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO

Prowadzący Rafał Nawrocki

Szkolenie Rachunkowość i podatki NGO Organizacje pozarządowe nazywane w skrócie NGO to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej. Ich działalność nie jest nastawiona na zysk, a wspólną cechą charakterystyczną jest brak powiązań z władzą publiczną. Do organizacji pozarządowych zaliczamy przykładowo różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, partie polityczne, związki zawodowe, izby gospodarcze i rzemieślnicze, spółdzielnie socjalne, grupy wsparcia oraz wiele innych. Podmioty NGO nie są zwolnione z ewidencji rachunkowych, a prawo w wielu przypadkach zezwala także na prowadzenie normalnej działalności gospodarczej, co wiąże się z opodatkowaniem w pełnym tego słowa znaczeniu. Dlatego zakładając taką organizację lub zatrudniając się w jej działach księgowych, należy dobrze znać specyfikę działania organizacji pozarządowych, możliwe uproszczenia w ich rachunkowości, opodatkowanie podatkiem CIT i podatkiem VAT, czy też możliwości ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego. Gwarantujemy minimum teorii i maksimum praktyki!

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przedstawienie podstaw prawnych działania organizacji pozarządowych, specyfiki ich rachunkowości oraz opodatkowania. Uczestnicy poznają wszelkie aspekty niezbędne do założenia, funkcjonowania oraz rozliczania takiej organizacji, a także przykłady najczęściej popełnianych w tym względzie błędów i stwierdzanych nieprawidłowości. Szkolenie jest nastawione na typowo praktyczny aspekt funkcjonowania NGO, czyli przekazanie wszystkich typowych i nietypowych sytuacji, które występują w takich organizacjach lub sprawiają najwięcej kłopotów interpretacyjnych. Prawo, rachunkowość i podatki organizacji pozarządowych zostaną przekazane w jasny, spójny, logiczny i możliwie najbardziej praktyczny sposób.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zdobycie wiedzy o podstawach prawnych regulujących działalność organizacji pozarządowych
 • zdobycie podstawowej wiedzy o aspektach formalno-prawnych funkcjonowania takich organizacji
 • zdobycie podstawowej wiedzy o specyfice funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji
 • zdobycie praktycznej wiedzy o potrzebach i możliwościach organizacji rachunkowości w NGO
 • zapoznanie się z typowymi i szczególnymi zdarzeniami gospodarczymi w organizacjach NGO
 • zapoznanie się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami sprawozdań finansowych w NGO
 • zapoznanie się ze specyfiką podatku VAT w organizacjach pozarządowych
 • zapoznanie się ze specyfiką podatku dochodowego CIT w organizacjach pozarządowych
 • zapoznanie się z opodatkowaniem PIT i oskładkowaniem ZUS w organizacjach pozarządowych

Adresaci szkolenia:
 • osoby, które zamierzają założyć organizację pozarządową
 • osoby, które zamierzają podjąć pracę w księgowości organizacji pozarządowych
 • osoby zarządzające organizacjami pozarządowymi
 • osoby pracujące w księgowości organizacji pozarządowych
 • właściciele biur rachunkowych obsługujących organizacje pozarządowe
 • osoby obsługujące w biurach rachunkowych organizacje pozarządowe
 • osoby zainteresowane tematyką organizacji pozarządowych

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Aspekty formalno-prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych:
•    ustawa Prawo o stowarzyszeniach
•    ustawa o fundacjach
•    ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
•    ustawa o rachunkowości
•    stowarzyszenie i fundacja – podobieństwa i różnice
•    odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego
•    organizacja pożytku publicznego a organizacja działalności publicznego
•    aspekty formalno-rozliczeniowe wolontariatu
•    działalność gospodarcza w organizacjach pożytku publicznego

2. Rachunkowość organizacji pozarządowych:
•    rachunkowość organizacji pozarządowych w wersji uproszczonej
•    specyfika polityki rachunkowości organizacji pozarządowych
•    specyfika planu kont organizacji pozarządowych
•    działalność statutowa i gospodarcza w planie kont organizacji pozarządowych
•    ewidencja typowych zdarzeń gospodarczych organizacji pozarządowych
•    ewidencja nietypowych zdarzeń gospodarczych organizacji pozarządowych
•    ewidencja szczególnych zdarzeń gospodarczych organizacji pozarządowych
•    sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych
•    przykład sporządzenia sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej

3. Opodatkowanie organizacji pozarządowych:
•    ogólne zasady opodatkowana podatkiem VAT
•    specyfika podatku VAT w organizacjach pozarządowych
•    zwolnienia w podatku VAT w organizacjach pozarządowych
•    ogólne zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
•    dochody zwolnione od podatku CIT w organizacjach pozarządowych
•    deklaracja CIT8 i CIT8/0 na przykładzie organizacji pozarządowych
•    opłaty lokalne w organizacjach pozarządowych
•    podatek od osób fizycznych PIT od wynagrodzeń w organizacjach pozarządowych
•    ubezpieczenia ZUS od wynagrodzeń w organizacjach pozarządowych

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 10.00-16.45
Nawrocki
Rafał Nawrocki

Absolwent ekonomii społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, księgowy - praktyk organizacji pozarządowych od 2001 roku, prowadzący własne biuro rachunkowe dla ww. podmiotów, doświadczony wykładowca i szkoleniowej ekonomii społecznej - ponad 1850 godzin przeprowadzonych szkoleń w całej Polce (od Zakopanego po Gdańsk, od Białegostoku i Olsztyna po Katowice, Wrocław i Szczecin), autor książki Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, publikowanej w 5 aktualizowanych wydaniach od 2013 do 2018 roku w ponad 15.000 egzemplarzach, przyjętą jako podręcznik UE w Poznaniu i UE w Krakowie. Prowadzący własny blog nt. ekonomii społecznej (kibucrachunkowosc.pl).

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Rafał Nawrocki

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 699,00 zł netto (699,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 16 października 2019 r. cena szkolenia wynosi 664,05 zł netto (664,05 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Ostatnio przeglądane

 • super Super oferta
Data szkolenia
21.10.2019 Pewny terminOstatnie miejsca
Kolejne edycje
20.11.2019
13.12.2019
400
Cena
699,00 zł netto -5%
664.05 PLN 664,05 zł netto
664,05 zł brutto
2019-10-16
ocena Rabat w wysokości 5% obowiązuje przy zgłoszeniu do 16 października 2019 r.
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 29 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać