Szkolenia FRR

KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH

Warszawa Lokalizacja Warszawa
Tryb Tryb dzienny
Prowadzący Prowadzący  Ekspert FRR

Księgowość projektów unijnych Warszawa Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów unijnych. Uczestnicy zapoznają się z wymogami formalnymi dokumentów rozliczających poniesione wydatki, zdobędą cenne wskazówki związanych m.in. z ujęciem księgowym poszczególnych operacji i rozliczaniem dotacji.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów unijnych. Uczestnicy zapoznają się z wymogami formalnymi dokumentów rozliczających poniesione wydatki, zdobędą cenne wskazówki związanych m.in. z ujęciem księgowym poszczególnych operacji i rozliczaniem dotacji.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zdobycie cennych wskazówek dot. ujęcia księgowego poszczególnych operacji i rozliczania dotacji,
 • nabycie umiejętności sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej i projektowej,
 • zdobycie wiedzy w zakresie rozliczenia podatkowego otrzymanych i wydatkowanych środków z funduszy strukturalnych UE,
 • zdobycie wiedzy w zakresie ewidencji i sprawozdawczości księgowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Podstawy prawne dotyczące rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

II. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym

- Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie,
- Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych,
- Wyodrębniona ewidencja rozrachunków,
- Wyodrębniona ewidencja kosztów,
- Wyodrębniona ewidencja przychodów,
- Zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków,
- Ewidencja pomocnicza pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym – przykłady zastosowań,
- Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym.

III. Opodatkowanie funduszy unijnych (PIT, CIT, VAT)
- Podstawa opodatkowania,
- Obowiązek podatkowy,
- Podatek VAT naliczony i prawo do odliczenia,
- Dokumenty uprawniające do odliczenia podatku VAT,
- Moment odliczenia,
- Bezpośredni zwrot VAT na rachunek bankowy,
- Ograniczenia w odliczaniu podatku VAT naliczonego,
- Rozliczenie otrzymanych dotacji i środków pomocowych przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT,
- Analiza aktualnego orzecznictwa i przykładowych indywidualnych interpretacji podatkowych.

IV. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych
- Dokumenty finansowo-księgowe,
- Dokumenty merytoryczne.

V. Zarządzanie finansami projektu
- Rola księgowego w projekcie,
- Współpraca z koordynatorem.

VI. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu
- Kontrola merytoryczna,
- Kontrola formalna,
- Kontrola rachunkowa,
- Kontrola dokumentów,
- Kontrola na miejscu,
- Przygotowanie do kontroli,
- Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9.15 - 16.00
Ekspert FRR 

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 750,00 zł netto (750,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
17.08.2020 Pewny termin
Kolejne edycje
14.09.2020
373
Cena
750.00 PLN 750,00 zł netto
750,00 zł brutto
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb dzienny
numer edycji Numer edycji: 36 edycja
Opiekun szkolenia
Monika Połosak
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij