Szkolenia FRR

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

Tryb weekendowy
Prowadzący Adam Podleśny

Szkolenie weekendowe - VAT w praktyce - Warszawa Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych rozliczania podatku VAT i sporządzania deklaracji VAT. Podczas szkolenia począwszy od zagadnień podstawowych omówiona zostanie całość zagadnień związanych z naliczaniem i rozliczaniem oraz sprawozdawczością dotyczącą podatku VAT (w tym omówienie zasad poprawnego wystawiania faktur VAT).

Wychodząc naprzeciw sytuacji, która nas wszystkich zastała, dbając o Państwa i własne bezpieczeństwo oraz zdrowie, opracowaliśmy szeroką ofertę kursów i szkoleń realizowanych w formie online.
Niezmiennie naszym celem jest edukacja na najwyższym poziomie. Zmieniły się warunki otoczenia, ale nasi trenerzy i przekazywana wiedzą pozostają bez zmian.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych rozliczania podatku VAT i sporządzania deklaracji VAT. Podczas szkolenia począwszy od zagadnień podstawowych omówiona zostanie całość zagadnień związanych z naliczaniem i rozliczaniem oraz sprawozdawczością dotyczącą podatku VAT (w tym omówienie zasad poprawnego wystawiania faktur VAT).

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zapoznanie się z aktualnymi przepisami dotyczącymi rozliczania podatku VAT oraz sprawozdawczości z tym związanej, w tym zasad prawidłowego sporządzania faktur VAT.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy księgowości, działów podatkowych i finansowych
 • osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe oraz prowadzenie dokumentacji dla potrzeb VAT.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.
I. Geneza oraz istota podatku od towarów i usług.

II. Zakres opodatkowania.

 • podstawowe pojęcia i definicje,
 • dostawa towarów i świadczenie usług,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
 • eksport – import towarów i usług,
 • podatnicy i płatnicy.

III. Obowiązek podatkowy.
 • zasady ogólne,
 • obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów,
 • obowiązek podatkowy u małych podatników.

IV. Miejsce świadczenia.
 • przy dostawie towarów,
 • przy wewnątrzwspólnotowemu nabyciu i dostawie towarów,
 • przy świadczeniu usług.

V. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
 • rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,
 • zasady wymiaru i poboru podatku,
 • stawki podatkowe,
 • zwolnienia,
 • szczególne przypadki stosowania stawki 0%.

VI. Odliczenia i zwrot podatku.
 • zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),
 • terminy zwrotu podatku,
 • odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,
 • nieściągalne wierzytelności.

VII. Faktury: co podlega obowiązkowi dokumentowania fakturą VAT.
 • kiedy transakcja podlega udokumentowaniu fakturą VAT,
 • rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, duplikaty, dok. zrównane z fakturami),
 • terminy wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji,
 • faktura VAT a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • otrzymanie zaliczki a moment wystawania faktury.

VIII. Jakie dane powinna zawierać faktura VAT.
 • faktury krajowe,
 • faktury zaliczkowe,
 • faktury dotyczące transakcji międzynarodowych,
 • zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, noty korygujące, anulowanie faktur).

IX. Faktury: prawo do realizacji odliczenia podatku naliczonego.
 • data otrzymania faktury jako wyznacznik momentu rozliczenia podatku naliczonego,
 • obowiązek terminowego przekazania faktury do działu księgowości jako jeden z najważniejszych warunków odliczenia podatku naliczonego,
 • data otrzymania faktury a data wykonania świadczenia – wpływ daty wykonania świadczenia na moment,
 • rozliczenia podatku naliczonego (ze szczególnym uwzględnieniem wewnątrzwspólnotowego nabycia),
 • błędy i pomyłki w fakturach VAT a prawo odliczenia podatku VAT przez odbiorcę faktury.

X. Faktury - studium przypadków szczególnych.
 • refakturowanie,
 • faktury wewnętrzne,
 • zasady przeliczania należności w walutach obcych,
 • zaokrąglenia na fakturach VAT.

XI. Deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku.
 • rejestracja,
 • deklaracje VAT,
 • informacje podsumowujące,
 • zapłata podatku.

XII. Procedury szczególne.
 • mali przedsiębiorcy,
 • świadczenie usług turystyki,
 • dostawa rzeczy używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich,
 • wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne.

XIII. Sankcje w podatku od towarów i usług.
 • dodatkowe zobowiązania podatkowe,
 • podmioty powiązane,
 • obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych – niedotrzymanie terminu,
 • VAT a Kodeks Karny Skarbowy, w tym odpowiedzialność materialna pracownika za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.


XIV. VAT a podatek dochodowy od osób prawnych.
 • rozbieżności i niespójności.

XV. Cła i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą.

XVI. VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym.

Czas trwania

18 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 11:00
- przerwa 15 minut
- 11:15 - 13:15
- przerwa 45 minut
- 14:00 - 16:00
- przerwa 15 minut
- 16:15 - 17:00
Podleśny
Adam Podleśny

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalności Analiza Ekonomiczna oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami. Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w korporacjach usługowo-księgowych, gdzie między innymi kierował pracą dużych zespołów, odpowiadał za rozliczenia z klientami biznesowymi oraz za rozliczenia międzywydziałowe. Ukończył studia podyplomowe „Trener biznesu i organizator szkoleń” prowadzone przez praktyków z Grupy Trenerskiej Mentor oraz w ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobył tytuł Samodzielnego Księgowego w Polskiej Akademii Rachunkowości. Uczestniczył w rozwoju krakowskiego oddziału ogólnopolskiej firmy zajmującej się obsługą księgową podmiotów gospodarczych, a następnie jako Starszy Księgowy pełnił nadzór merytoryczny nad pracą zespołu księgowego. Jednocześnie prowadził szkolenia z zakresu podatków dla partnerów oraz pracowników z innych działów firmy. Jako trener współpracował z wieloma uznanymi firmami szkoleniowymi. W latach 2013-2015 współpracował z jedną z katowickich kancelarii podatkowych w ramach realizacji finansowanego ze środków unijnych projektu w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa podatkowego CIT, PIT i VAT. Posiada ponad 1000 godzin doświadczenia trenerskiego. Równolegle pełni funkcje partnera biznesowego w jednym z krakowskich biur rachunkowych, jest właścicielem biura księgowego oraz prowadzi finanse specjalistycznego, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Krakowie. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Adam Podleśny

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1050,00 zł netto (1050,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
26.09.2020 - 27.09.2020
Kolejne edycje
05.12.2020 - 06.12.2020
307
Cena
1050.00 PLN 1050,00 zł netto
1050,00 zł brutto
Opiekun szkolenia
Magdalena Strzelczyk
Magdalena Strzelczyk

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij