Szkolenia FRR

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Prowadzący Ekspert FRR

Konsolidacja sprawozdań finansowych Warszawa Punktualne dostarczanie kompletnej i wiarygodnej informacji finansowej jest zadaniem bezwzględnie trudniejszym niż przygotowanie sprawozdania finansowego pojedynczych podmiotów gospodarczych. Potrzeba konsolidacji danych, które pochodzą od spółek działających w różnorodnych środowiskach prawnych i ekonomicznych stanowi zasadniczy problem dla osób, które są odpowiedzialne za raportowanie zarządcze oraz statutowe w grupie kapitałowej. Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: Jakie są zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych? Jakie są procedury konsolidacyjne? W jaki sposób wycenić aktywa i pasywa w sprawozdaniu skonsolidowanym? Jak sporządzić sprawozdanie skonsolidowane w MS EXCEL?

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
- zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
- przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu konsolidacji,
- każdy z uczestników będzie mógł samodzielnie sporządzać sprawozdania skonsolidowane w MS Excel.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zdobycie wiedzy o metodach konsolidacji sprawozdań finansowych,
 • zapoznanie z zasadami konsolidacji dla typowych transakcji wewnątrzgrupowych,
 • poznanie sposobów na ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu nietypowych transakcji wewnątrzgrupowych,
 • poznanie sposobów na automatyzację procesu konsolidacji w programie MS Excel,
 • zapoznanie się ze sposobami kontroli przeprowadzonej konsolidacji,
 • zapoznanie się z przepisami prawnymi regulującymi sprawozdawczość finansową jednostek powiązanych.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów finansowo-księgowych zajmujący się przygotowaniem danych i sporządzaniem sprawozdań skonsolidowanych lub podlegających konsolidacji,
 • osoby, które dopiero zamierzają rozpocząć pracę w jednostkach, które wchodzą w skład grup kapitałowych, zarówno w jednostkach nadrzędnych, jak i podrzędnych

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.
I. Obowiązek sporządzania sprawozdania skonsolidowanego i zwolnienia z tego obowiązku.

II. Regulacje prawne i podstawowe pojęcia związane z konsolidacją sprawozdań finansowych m.in.


- grupa kapitałowa i jej struktura,
- kontrola,
- jednostka dominująca i jednostki zależne,
- sprawozdanie skonsolidowane,
- cena nabycia,
- wartość firmy,
- wyłączenia konsolidacyjne.

III. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych.

IV. Procedury konsolidacyjne.

V. Wycena aktywów i pasywów w sprawozdaniu skonsolidowanym.

VI. Sposób ujęcia ceny warunkowej.

VII. Organizacja procesu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

VIII. Etapowe rozliczenie nabycia udziałów.

IX. Rachunkowość kosztów związanych z nabyciem jednostek zależnych.

X. Zbycie jednostek zależnych.

XI. Zasady konsolidacji wybranych transakcji wewnątrzgrupowych m.in.:


- sprzedaż środków trwałych,
- obrót towarami handlowymi,
- udzielanie pożyczek,
- przyznanie opcji na akcje pracownicze,
- dywidendy.

XII. Podatek bieżący i podatek odroczony w sprawozdaniu skonsolidowanym.

XIII. Sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych w MS Excel.

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
cena Całkowita cena szkolenia wynosi 999,00 zł netto (999,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
21.08.2019 - 22.08.2019 Pewny termin
Kolejne edycje
25.09.2019 - 26.09.2019
172
Cena
999.00 PLN 999,00 zł netto
999,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 12 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 28 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać