Szkolenia FRR

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Warszawa Lokalizacja Warszawa
Tryb Tryb dzienny
Prowadzący Prowadzący  Ekspert FRR

Konsolidacja sprawozdań finansowych Warszawa Punktualne dostarczanie kompletnej i wiarygodnej informacji finansowej jest zadaniem bezwzględnie trudniejszym niż przygotowanie sprawozdania finansowego pojedynczych podmiotów gospodarczych. Potrzeba konsolidacji danych, które pochodzą od spółek działających w różnorodnych środowiskach prawnych i ekonomicznych stanowi zasadniczy problem dla osób, które są odpowiedzialne za raportowanie zarządcze oraz statutowe w grupie kapitałowej. Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: Jakie są zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych? Jakie są procedury konsolidacyjne? W jaki sposób wycenić aktywa i pasywa w sprawozdaniu skonsolidowanym? Jak sporządzić sprawozdanie skonsolidowane w MS EXCEL?

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
- zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
- przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu konsolidacji,
- każdy z uczestników będzie mógł samodzielnie sporządzać sprawozdania skonsolidowane w MS Excel.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zdobycie wiedzy o metodach konsolidacji sprawozdań finansowych,
 • zapoznanie z zasadami konsolidacji dla typowych transakcji wewnątrzgrupowych,
 • poznanie sposobów na ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu nietypowych transakcji wewnątrzgrupowych,
 • poznanie sposobów na automatyzację procesu konsolidacji w programie MS Excel,
 • zapoznanie się ze sposobami kontroli przeprowadzonej konsolidacji,
 • zapoznanie się z przepisami prawnymi regulującymi sprawozdawczość finansową jednostek powiązanych.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów finansowo-księgowych zajmujący się przygotowaniem danych i sporządzaniem sprawozdań skonsolidowanych lub podlegających konsolidacji,
 • osoby, które dopiero zamierzają rozpocząć pracę w jednostkach, które wchodzą w skład grup kapitałowych, zarówno w jednostkach nadrzędnych, jak i podrzędnych

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.
I. Obowiązek sporządzania sprawozdania skonsolidowanego i zwolnienia z tego obowiązku.

II. Regulacje prawne i podstawowe pojęcia związane z konsolidacją sprawozdań finansowych m.in.


- grupa kapitałowa i jej struktura,
- kontrola,
- jednostka dominująca i jednostki zależne,
- sprawozdanie skonsolidowane,
- cena nabycia,
- wartość firmy,
- wyłączenia konsolidacyjne.

III. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych.

IV. Procedury konsolidacyjne.

V. Wycena aktywów i pasywów w sprawozdaniu skonsolidowanym.

VI. Sposób ujęcia ceny warunkowej.

VII. Organizacja procesu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

VIII. Etapowe rozliczenie nabycia udziałów.

IX. Rachunkowość kosztów związanych z nabyciem jednostek zależnych.

X. Zbycie jednostek zależnych.

XI. Zasady konsolidacji wybranych transakcji wewnątrzgrupowych m.in.:


- sprzedaż środków trwałych,
- obrót towarami handlowymi,
- udzielanie pożyczek,
- przyznanie opcji na akcje pracownicze,
- dywidendy.

XII. Podatek bieżący i podatek odroczony w sprawozdaniu skonsolidowanym.

XIII. Sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych w MS Excel.

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
Ekspert FRR 

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1050,00 zł netto (1050,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 17 sierpnia 2020 r. cena szkolenia wynosi 997,50 zł netto (997,50 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

 • Super oferta Super oferta
Data szkolenia
17.09.2020 - 18.09.2020
172
Cena
1050,00 zł netto -5%
997.50 PLN 997,50 zł netto
997,50 zł brutto
2020-08-17
ocena Rabat w wysokości 5% obowiązuje przy zgłoszeniu do 17 sierpnia 2020 r.
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 12 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb dzienny
numer edycji Numer edycji: 32 edycja
Opiekun szkolenia
Monika Połosak
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij