Szkolenia FRR

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)

Szkolenie na temat Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej gruntownie wyjaśnia wątpliwości, które dotyczą interpretacji oraz stosowania standardów MSSF. Szkolenie pozwala na zdobycie, poszerzenie czy też utrwalenie wiedzy o sporządzaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zarazem w oparciu o standardy międzynarodowe, jak i wymogi krajowe. Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m.in.: Jakie są zasady ujmowania (recognition) i wyceny (measurement) elementów sprawozdania finansowego? Jak czytać i stosować MSR/MSSF? Jaka jest istota, cele, tematyka, struktura i zasady sprawozdawczości według MSR/MSSF?

Cena Szkolenia:

1.199,00 zł netto

1.199,00 zł brutto

Data szkolenia: 07-03-2019 - 08-03-2019
Czas trwania: 16 godzin
Prowadzący: Katarzyna Trzpioła
Lokalizacja: Warszawa
Tryb szkolenia: Dzienne
Numer edycji: 15
Średnia ocena:
5,00 5 1

Monika Połosak

Tel. 22 583 10 06

Kom. 513 072 949

Opiekun

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • zaprezentowanie istotnych zagadnień dotyczących MSSF i ich zastosowania w praktyce,
 • prezentowane zagadnienia poparte są licznymi przykładami praktycznymi, które ułatwiają zrozumienie omawianych problemów,
 • zwrócenie uwagi na najnowsze zmiany w sprawozdawczości międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, obowiązującym dla sprawozdań sporządzanych za 2014 rok i lata następne,
 • omówienie istotnych zmian w zakresie MSSF 3 i MSR 27, dotyczące połączenia jednostek gospodarczych oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • praktyczne przybliżenie treści zawartych w obowiązujących MSSF wraz z ich obowiązującą interpretacją,
 • umiejętność zastosowania MSSF w praktyce.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów finansowo-księgowych,
 • osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie księgowych aspektów ujmowania i wyceny aktywów i pasywów w świetle przepisów międzynarodowych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:
 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat.


UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia już dla 3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Zgłoś się

Ostatnio przeglądane szkolenia

  « Powrótdo góry

  Opiekun

  Opiekun

  Monika Połosak

  Tel. 22 583 10 06

  Kom. 513 072 949

  Lokalizacja

  Adres: Wita Stwosza 32/5, 2 piętro, 02-661 Warszawa

  NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SZKOLENIA

  MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)

  Szkolenie na temat Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej gruntownie wyjaśnia wątpliwości, które dotyczą interpretacji oraz stosowani ...

  07-03-2019 1.199,00 zł bruttoWięcej

  NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle aktual ...

  25-01-2019 449,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  PLANOWANIE FINANSOWE W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ

  Celem szkolenia jest wypracowanie efektywnego systemu planowania finansowego, stworzenie instrukcji planowania finansowego. Podczas szkolenia o chara ...

  25-01-2019 549,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  ROZLICZANIE TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH

  Transakcje trójstronne oraz łańcuchowe coraz częściej występują w obrocie gospodarczym. Transakcje te sprawiają podatnikom jednak szereg problemów w z ...

  25-01-2019 499,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)

  Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku analityka finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, umożliwia rozpoczęcie pr ...

  26-01-2019 1.990,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  PIENIĄDZ, WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - WEEKENDOWO

  Zaznajomienie uczestników z koncepcją zmian wartości pieniądza w czasie, która to wartość ulega deprecjacji i tylko metody inwestycyjne są w stanie są ...

  26-01-2019 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  Array ( [idSzkolenia] => 169 [idTyp_szkolen] => 2 [idBranza] => [idInne_opcje] => 3 [idTryb] => 4 [nazwa] => MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF) [cena] => 1199 [czas_trwania] => 16 [termin_od] => 2017-10-02 [termin_do] => 2017-10-03 [tagi] => msr, mssf, przepisy międzynarodowe, msr 1, standardy rachunkowości, mssf/msr, międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, zmiany w msr [opis_skrocony] => Szkolenie na temat Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej gruntownie wyjaśnia wątpliwości, które dotyczą interpretacji oraz stosowania standardów MSSF. Szkolenie pozwala na zdobycie, poszerzenie czy też utrwalenie wiedzy o sporządzaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zarazem w oparciu o standardy międzynarodowe, jak i wymogi krajowe. Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m.in.: Jakie są zasady ujmowania (recognition) i wyceny (measurement) elementów sprawozdania finansowego? Jak czytać i stosować MSR/MSSF? Jaka jest istota, cele, tematyka, struktura i zasady sprawozdawczości według MSR/MSSF? [opis] => [b]Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.[/b] Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób). [b]Cel szkolenia:[/b] [ul] [li]zaprezentowanie istotnych zagadnień dotyczących MSSF i ich zastosowania w praktyce,[/li] [li]prezentowane zagadnienia poparte są licznymi przykładami praktycznymi, które ułatwiają zrozumienie omawianych problemów,[/li] [li]zwrócenie uwagi na najnowsze zmiany w sprawozdawczości międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, obowiązującym dla sprawozdań sporządzanych za 2014 rok i lata następne,[/li] [li]omówienie istotnych zmian w zakresie MSSF 3 i MSR 27, dotyczące połączenia jednostek gospodarczych oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.[/li] [/ul] [b]Korzyści dla uczestników szkolenia:[/b] [ul] [li]praktyczne przybliżenie treści zawartych w obowiązujących MSSF wraz z ich obowiązującą interpretacją, [/li] [li]umiejętność zastosowania MSSF w praktyce.[/li] [/ul] [b]Adresaci szkolenia:[/b] [ul] [li]pracownicy działów finansowo-księgowych, [/li] [li]osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie księgowych aspektów ujmowania i wyceny aktywów i pasywów w świetle przepisów międzynarodowych.[/li] [/ul] [b]Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:[/b] Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości. [b]Cena szkolenia obejmuje:[/b] [ul] [li]uczestnictwo w szkoleniu,[/li] [li]materiały szkoleniowe,[/li] [li]serwis kawowy,[/li] [li]lunch,[/li] [li]certyfikat.[/li] [/ul] [b]UWAGA[/b] Istnieje możliwość organizacji szkolenia już dla 3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia. [program] => [b]I – WPROWADZENIE DO MSSF[/b] 1. Historia I przyczyny wprowadzania MSR/MSSF 2. Stosowanie w Polsce 3. Struktura organizacyjna dotycząca MSR/MSSF 4. Lista Standardów 5. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF 6. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF [b]II – ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – wybrane zagadnienia:[/b] [b]1. MSR 38 – Wartości niematerialne[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Prace rozwojowe i badawcze – ujmowanie[/li] [li]Wartość firmy – ujmowanie i wycena[/li] [li]Amortyzacja[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]2. MSR 16 – Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 21 (Różnice kursowe), MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego) w odniesieniu do Rzeczowych aktywów trwałych[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Ewidencja zmian wartości rzeczowych aktywów trwałych[/li] [li]Metody amortyzacji[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]3. MSR 40 – Nieruchomości inwestycyjne[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Przekwalifikowywanie do rzeczowych aktywów trwałych i aktywów przeznaczonych do sprzedaży (skutki, wycena)[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]4. MSR 36 – Utrata wartości aktywów[/b] [ul][li]Przesłanki występowania i dokonywania analizy utraty wartości[/li] [li]PWartość bilansowa a wartość odzyskiwalna[/li] [li]PWartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży - charakterystyka[/li] [li]PWartość użytkowa – charakterystyka[/li] [li]PEwidencja zmian wskutek utraty wartości[/li] [li]PRozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]5. MSSF 5 – Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena składnika w przypadku przekwalifikowania[/li] [li]Prezentacja w sprawozdaniu[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]6. MSR 17 i MSSF 16 – Leasing[/b] [ul][li]Definicja leasingu operacyjnego według standardów[/li] [li]Definicja leasingu finansowanie według standardów[/li] [li]Ujmowanie składników – leasing finansowy[/li] [li]Ujmowanie składników – leasing operacyjny[/li] [li]Nowe podejście do Leasingu według MSSF 16[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]7. MSR 2 – Zapasy oraz MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego) w odniesieniu do Zapasów[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Metody rozchodu zapasów[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]8. MSR 19 (Świadczenia pracownicze), MSR 37 (Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe) [/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Obowiązek tworzenia rezerw[/li] [li]Rodzaje rezerw – restukturyzacyjne, gwarancyjne, odsetkowe, świadczenia pracownicze[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]9. MSSF 15 (Przychody)[/b] [ul][li]Nowe podejście zgodne z MSSF 15[/li] [li]Metodologia ujęcia przychodów – etap[/li] [li]Metody oparte na wynikach[/li] [li]Metody oparte na nakładach[/li][/ul] [b]10. MSR 21 (Różnice kursowe), MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego)[/b] [ul][li]Waluta funkcjonalna[/li] [li]Wycena bilansowa w zakresie różnic kursowych – dopuszczalne modele[/li] [li]Ujmowanie zmian wartości dotyczących różnic kursowych[/li] [li]Charakterystyka składników stanowiących koszty finansowania zewnętrznego[/li] [li]Ograniczenia w ujmowaniu kosztów finansowania zewnętrznego[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]11. MSSF 9 (Instrumenty finansowe)[/b] [ul][li]Nowe podejście zgodne z MSSF 9[/li] [li]Definicje i podział według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Ujmowanie zmian wartości dotyczących poszczególnych grup instrumentów[/li] [li]Zasady przekwalifikowywania aktywów[/li][/ul] [b]III – SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF[/b] [b]1. Sprawozdanie z pozycji finansowej przedsiębiorstwa - MSR 1[/b] [ul][li]Charakterystyka pozycji[/li] [li]Zalecenia standardów[/li][/ul] [b]2. Sprawozdanie z całkowitego dochodu a Rachunek zysków I strat - MSR 1[/b] [ul][li]Charakterystyka pozycji[/li] [li]Zalecenia standardów[/li[/li][/ul] [b]3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (Rachunek przepływów pieniężnych) – MSR 7[/b] [ul][li]Charakterystyka pozycji[/li] [li]Zalecenia standardów[/li][/ul] [b]4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym – MSR 1[/b] [ul][li]Charakterystyka pozycji[/li] [li]Zalecenia standardów[/li][/ul] [b]5. Śródroczne sprawozdania finansowe – MSR 34[/b] [ul][li]Charakterystyka elementów skróconych[/li] [li]Zalecenia standardów[/li][/ul] [b]6. MSR 8 (Polityka rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowania błędów), MSR 10 (Zdarzenia następujące po dniu bilansowym)[/b] [ul][li]Zasady rachunkowości[/li] [li]Szacunki[/li] [li]Zdarzenia wymagające korekty[/li][/ul] [harmonogram] => [super] => 0 [super_informacje] => [super_informacje_2] => [live] => 1 [dla_kogo] => księgowi, biura rachunkowe, pracownicy działów finansowo-księgowych [numer_edycji] => 13 [zgloszen] => 15 [laptop] => 0 [laptop_cena] => 0 [seo] => 1 [h1] => Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej | Centrum Szkoleniowe FRR Warszawa [keywords] => msr, mssf, przepisy międzynarodowe, msr 1, standardy rachunkowości, mssf/msr, międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, zmiany w msr, msr szkolenie, mssf szkolenie, międzynarodowe standardy sprawozdawczości, mssf a msr, mssf bilans [description] => Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - celem szkolenia jest zaprezentowanie istotnych zagadnień dotyczących MSSF/MSR w uwzględnieniem najnowszych zmian i ich zastosowania w praktyce. [link_end] => miedzynarodowe-standardy-sprawozdawczosci-finansowej [top] => 0 [down] => 1 [old_link] => http://frr.pl/szkolenie,214,miedzynarodowe-standardy-sprawozdawczosci-finansowej-mssf.html [zw] => 1 [rabat] => 0 [rabat_wartosc] => [brutto] => 1199 [idOrganizator] => 1 [regulamin] => [idPartner] => 0 [fm] => 0 [fm_informacje] => [fm_informacje_2] => [lm] => 0 [lm_informacje] => [lm_informacje_2] => [bb] => 0 [bb_informacje] => [bb_informacje_2] => [bok_id] => [time_of_the_course_id] => 6 [time_of_the_course_description] => [discount_value] => [discount] => 0 [pt] => 0 [pt_informacje] => [pt_informacje_2] => [termin_od_2] => 2017-11-13 [termin_do_2] => 2017-11-14 [numer_edycji_termin_2] => 0 [termin_od_3] => 0000-00-00 [termin_od_4] => 0000-00-00 [termin_do_3] => 0000-00-00 [termin_do_4] => 0000-00-00 [numer_edycji_termin_3] => 0 [numer_edycji_termin_4] => 0 [owm] => 0 [owm_informacje] => [owm_informacje_2] => [new_tr] => 0 [new_tr_informacje] => [new_tr_informacje_2] => [reviews] => Array ( [0] => Array ( [idOpinieSzkolenia] => 245 [idOpini] => 273 [idSzkolenia] => 169 [client] => Katarzyna [company] => [role] => Samodzielna Księgowa [email] => Katarzyna.Rejman@3shape.com [content] => Jesteśmy bardzo zadowolone ze szkolenia, przeogromna wiedza i doświadczenie Pani Kasi, żadne zadane pytanie nie zostało pozostawione bez odpowiedzi :) Szkolenie spełniło nasze wszelkie oczekiwania, a właściwie to nawet je przerosło. ZDECYDOWANIE POLECAMY! [date] => 2018-10-26 13:19:39 [rating] => 5 [live] => 1 [idTyp_szkolen] => 2 [idBranza] => [idInne_opcje] => 3 [idTryb] => 4 [nazwa] => MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF) [cena] => 1199 [czas_trwania] => 16 [termin_od] => 2017-10-02 [termin_do] => 2017-10-03 [tagi] => msr, mssf, przepisy międzynarodowe, msr 1, standardy rachunkowości, mssf/msr, międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, zmiany w msr [opis_skrocony] => Szkolenie na temat Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej gruntownie wyjaśnia wątpliwości, które dotyczą interpretacji oraz stosowania standardów MSSF. Szkolenie pozwala na zdobycie, poszerzenie czy też utrwalenie wiedzy o sporządzaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zarazem w oparciu o standardy międzynarodowe, jak i wymogi krajowe. Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m.in.: Jakie są zasady ujmowania (recognition) i wyceny (measurement) elementów sprawozdania finansowego? Jak czytać i stosować MSR/MSSF? Jaka jest istota, cele, tematyka, struktura i zasady sprawozdawczości według MSR/MSSF? [opis] => [b]Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.[/b] Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób). [b]Cel szkolenia:[/b] [ul] [li]zaprezentowanie istotnych zagadnień dotyczących MSSF i ich zastosowania w praktyce,[/li] [li]prezentowane zagadnienia poparte są licznymi przykładami praktycznymi, które ułatwiają zrozumienie omawianych problemów,[/li] [li]zwrócenie uwagi na najnowsze zmiany w sprawozdawczości międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, obowiązującym dla sprawozdań sporządzanych za 2014 rok i lata następne,[/li] [li]omówienie istotnych zmian w zakresie MSSF 3 i MSR 27, dotyczące połączenia jednostek gospodarczych oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.[/li] [/ul] [b]Korzyści dla uczestników szkolenia:[/b] [ul] [li]praktyczne przybliżenie treści zawartych w obowiązujących MSSF wraz z ich obowiązującą interpretacją, [/li] [li]umiejętność zastosowania MSSF w praktyce.[/li] [/ul] [b]Adresaci szkolenia:[/b] [ul] [li]pracownicy działów finansowo-księgowych, [/li] [li]osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie księgowych aspektów ujmowania i wyceny aktywów i pasywów w świetle przepisów międzynarodowych.[/li] [/ul] [b]Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:[/b] Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości. [b]Cena szkolenia obejmuje:[/b] [ul] [li]uczestnictwo w szkoleniu,[/li] [li]materiały szkoleniowe,[/li] [li]serwis kawowy,[/li] [li]lunch,[/li] [li]certyfikat.[/li] [/ul] [b]UWAGA[/b] Istnieje możliwość organizacji szkolenia już dla 3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia. [program] => [b]I – WPROWADZENIE DO MSSF[/b] 1. Historia I przyczyny wprowadzania MSR/MSSF 2. Stosowanie w Polsce 3. Struktura organizacyjna dotycząca MSR/MSSF 4. Lista Standardów 5. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF 6. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF [b]II – ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – wybrane zagadnienia:[/b] [b]1. MSR 38 – Wartości niematerialne[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Prace rozwojowe i badawcze – ujmowanie[/li] [li]Wartość firmy – ujmowanie i wycena[/li] [li]Amortyzacja[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]2. MSR 16 – Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 21 (Różnice kursowe), MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego) w odniesieniu do Rzeczowych aktywów trwałych[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Ewidencja zmian wartości rzeczowych aktywów trwałych[/li] [li]Metody amortyzacji[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]3. MSR 40 – Nieruchomości inwestycyjne[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Przekwalifikowywanie do rzeczowych aktywów trwałych i aktywów przeznaczonych do sprzedaży (skutki, wycena)[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]4. MSR 36 – Utrata wartości aktywów[/b] [ul][li]Przesłanki występowania i dokonywania analizy utraty wartości[/li] [li]PWartość bilansowa a wartość odzyskiwalna[/li] [li]PWartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży - charakterystyka[/li] [li]PWartość użytkowa – charakterystyka[/li] [li]PEwidencja zmian wskutek utraty wartości[/li] [li]PRozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]5. MSSF 5 – Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena składnika w przypadku przekwalifikowania[/li] [li]Prezentacja w sprawozdaniu[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]6. MSR 17 i MSSF 16 – Leasing[/b] [ul][li]Definicja leasingu operacyjnego według standardów[/li] [li]Definicja leasingu finansowanie według standardów[/li] [li]Ujmowanie składników – leasing finansowy[/li] [li]Ujmowanie składników – leasing operacyjny[/li] [li]Nowe podejście do Leasingu według MSSF 16[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]7. MSR 2 – Zapasy oraz MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego) w odniesieniu do Zapasów[/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Metody rozchodu zapasów[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]8. MSR 19 (Świadczenia pracownicze), MSR 37 (Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe) [/b] [ul][li]Definicja według standardów[/li] [li]Obowiązek tworzenia rezerw[/li] [li]Rodzaje rezerw – restukturyzacyjne, gwarancyjne, odsetkowe, świadczenia pracownicze[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]9. MSSF 15 (Przychody)[/b] [ul][li]Nowe podejście zgodne z MSSF 15[/li] [li]Metodologia ujęcia przychodów – etap[/li] [li]Metody oparte na wynikach[/li] [li]Metody oparte na nakładach[/li][/ul] [b]10. MSR 21 (Różnice kursowe), MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego)[/b] [ul][li]Waluta funkcjonalna[/li] [li]Wycena bilansowa w zakresie różnic kursowych – dopuszczalne modele[/li] [li]Ujmowanie zmian wartości dotyczących różnic kursowych[/li] [li]Charakterystyka składników stanowiących koszty finansowania zewnętrznego[/li] [li]Ograniczenia w ujmowaniu kosztów finansowania zewnętrznego[/li] [li]Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia[/li][/ul] [b]11. MSSF 9 (Instrumenty finansowe)[/b] [ul][li]Nowe podejście zgodne z MSSF 9[/li] [li]Definicje i podział według standardów[/li] [li]Wycena początkowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Wycena bilansowa – dopuszczalne modele[/li] [li]Ujmowanie zmian wartości dotyczących poszczególnych grup instrumentów[/li] [li]Zasady przekwalifikowywania aktywów[/li][/ul] [b]III – SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF[/b] [b]1. Sprawozdanie z pozycji finansowej przedsiębiorstwa - MSR 1[/b] [ul][li]Charakterystyka pozycji[/li] [li]Zalecenia standardów[/li][/ul] [b]2. Sprawozdanie z całkowitego dochodu a Rachunek zysków I strat - MSR 1[/b] [ul][li]Charakterystyka pozycji[/li] [li]Zalecenia standardów[/li[/li][/ul] [b]3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (Rachunek przepływów pieniężnych) – MSR 7[/b] [ul][li]Charakterystyka pozycji[/li] [li]Zalecenia standardów[/li][/ul] [b]4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym – MSR 1[/b] [ul][li]Charakterystyka pozycji[/li] [li]Zalecenia standardów[/li][/ul] [b]5. Śródroczne sprawozdania finansowe – MSR 34[/b] [ul][li]Charakterystyka elementów skróconych[/li] [li]Zalecenia standardów[/li][/ul] [b]6. MSR 8 (Polityka rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowania błędów), MSR 10 (Zdarzenia następujące po dniu bilansowym)[/b] [ul][li]Zasady rachunkowości[/li] [li]Szacunki[/li] [li]Zdarzenia wymagające korekty[/li][/ul] [harmonogram] => [super] => 0 [super_informacje] => [super_informacje_2] => [dla_kogo] => księgowi, biura rachunkowe, pracownicy działów finansowo-księgowych [numer_edycji] => 13 [zgloszen] => 15 [laptop] => 0 [laptop_cena] => 0 [seo] => 1 [h1] => Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej | Centrum Szkoleniowe FRR Warszawa [keywords] => msr, mssf, przepisy międzynarodowe, msr 1, standardy rachunkowości, mssf/msr, międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, zmiany w msr, msr szkolenie, mssf szkolenie, międzynarodowe standardy sprawozdawczości, mssf a msr, mssf bilans [description] => Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - celem szkolenia jest zaprezentowanie istotnych zagadnień dotyczących MSSF/MSR w uwzględnieniem najnowszych zmian i ich zastosowania w praktyce. [link_end] => miedzynarodowe-standardy-sprawozdawczosci-finansowej [top] => 0 [down] => 1 [old_link] => http://frr.pl/szkolenie,214,miedzynarodowe-standardy-sprawozdawczosci-finansowej-mssf.html [zw] => 1 [rabat] => 0 [rabat_wartosc] => [brutto] => 1199 [idOrganizator] => 1 [regulamin] => [idPartner] => 0 [fm] => 0 [fm_informacje] => [fm_informacje_2] => [lm] => 0 [lm_informacje] => [lm_informacje_2] => [bb] => 0 [bb_informacje] => [bb_informacje_2] => [bok_id] => [time_of_the_course_id] => 6 [time_of_the_course_description] => [discount_value] => [discount] => 0 [pt] => 0 [pt_informacje] => [pt_informacje_2] => [termin_od_2] => 2017-11-13 [termin_do_2] => 2017-11-14 [numer_edycji_termin_2] => 0 [termin_od_3] => 0000-00-00 [termin_od_4] => 0000-00-00 [termin_do_3] => 0000-00-00 [termin_do_4] => 0000-00-00 [numer_edycji_termin_3] => 0 [numer_edycji_termin_4] => 0 [owm] => 0 [owm_informacje] => [owm_informacje_2] => [new_tr] => 0 [new_tr_informacje] => [new_tr_informacje_2] => ) ) [lokalizacja] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_lokalizacja] => 46902 [idSzkolenia] => 169 [idLokalizacja] => 4 [miasto] => Warszawa [ulica] => Wita Stwosza [nr_domu] => 32 [nr_mieszkania] => 5 [inf] => 2 piętro [email] => warszawa@frr.pl [telefon] => 22 583 10 09 [banner] => 4819f38b99d62c293c30b48f75b037ae.png [banner_text] => [post_code] => 02-661 ) ) [opiekun] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_opiekun] => 89233 [idSzkolenia] => 169 [idOpiekun] => 45 [glowny] => 1 [imie] => Monika [nazwisko] => Połosak [email] => monika.polosak@frr.pl [telefon] => Tel. 22 583 10 06 [telefon2] => Kom. 513 072 949 [telefon3] => [stanowisko] => Menedżer Szkoleń [osrodek] => Warszawa [zdjecie] => c59c545569f278b03facb55b6b9032a5.png [gg] => [poz] => 5 [konf] => 0 [teleguzik] => ) [1] => Array ( [idSzkolenia_opiekun] => 89232 [idSzkolenia] => 169 [idOpiekun] => 43 [glowny] => 0 [imie] => Paulina [nazwisko] => Jóźwiak [email] => paulina.jozwiak@frr.pl [telefon] => Tel. 22 583 10 00 [telefon2] => Kom. 512 576 718 [telefon3] => [stanowisko] => Dyrektor Oddziału [osrodek] => Warszawa [zdjecie] => 398dda5f893ee3578a6b7ead51aa403c.jpg [gg] => [poz] => 2 [konf] => 0 [teleguzik] => ) ) [partner] => Array ( ) [prowadzacy] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_prowadzacy] => 70114 [idSzkolenia] => 169 [idProwadzacy] => 201 [imie] => Katarzyna [nazwisko] => Trzpioła [tytul] => dr [kategoria] => [opis] => Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Finansów i Rachunkowości. Specjalista z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej. Szkoleniowiec i wykładowca. Autorka licznych opracowań, artykułów i książek z zakresu rachunkowości skierowanych do praktyków. Współpracuje z Gazetą Prawną, Wydawnictwem Wiedza i praktyka oraz C.H. Beck. [zdjecie] => [inactive] => 0 ) ) [skorzystali] => Array ( ) [publikacje] => Array ( ) [typ_szkolen] => Array ( [nazwa] => Rachunkowe ) [thumbnail] => [powiazane] => Array ( ) [similar_trainings] => Array ( [0] => Array ( [nazwa] => MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF) [idSzkolenia] => 169 [termin_od] => 2017-10-02 [termin_do] => 2017-10-03 [cena] => 1199 [brutto] => 1199 [seo] => 1 [pt] => 0 [link_end] => miedzynarodowe-standardy-sprawozdawczosci-finansowej [miasto] => Warszawa [down] => 1 [NearestDateFrom] => 2019-03-07 [NearestDateTo] => 2019-03-08 [NearestEditionNumber] => 15 [idOrganizator] => 1 [isActive] => 1 [optionalDateFrom] => 2019-03-07 ) ) [agenda] => Array ( ) [terms] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_terminy] => 2478 [idSzkolenia] => 169 [numer_edycji] => 15 [termin_od] => 2019-03-07 [termin_do] => 2019-03-08 [no_vacancies] => 0 ) ) [reviewsAvg] => 5 [time_of_the_course_info] => Array ( [hours] => 8 godzin od 9:00 [description] => 9:00 - 10:30, przerwa 15 minut, 10:45 - 12:15, przerwa na lunch 45 minut, 13:00 - 14:30, przerwa 15 minut, 14:45 - 16:15 ) [price_include] => Array ( [idSzkoleniaCenaZawiera] => 590 [trainingParticipation] => 0 [materials] => 0 [coffee] => 0 [lunch] => 0 [treat] => 0 [pcWithSoftware] => 0 [bookTax] => 0 [bookLaw] => 0 [certificates] => 0 [exam] => 0 [diploma] => 0 [price_include_text] => [idSzkolenia] => 169 [possibleInstallments] => 0 [possiblePaymentAfterTerm] => 0 [prepaymentRequired] => 0 ) [optionalDateFrom] => 2019-03-07 [optionalDateTo] => 2019-03-08 ) 1

  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE I INWESTYCJE - WARSZTATY PRAKTYCZNE RACHUNKOWOŚCI

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi przykładami dotyczącymi wyceny, ujęcia w księgach, inwentaryzacji oraz prezentacji w sprawo ...

  25-01-2019 499,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)

  Celem kursu jest rzetelne przygotowanie do pracy na stanowisku dyrektora finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, stanowi podstawę ub ...

  26-01-2019 4.690,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  FINANSE DLA DYREKTORÓW I MENEDŻERÓW

  Celem kursu FINANSE DLA DYREKTORÓW I MENEDŻERÓW jest dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w dziedzinie zarządzania finansami. ...

  26-01-2019 3.790,00 zł bruttoPewny terminWięcej

  PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE

  Podczas szkolenia omówione zostanie nabycie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, które bardzo często w praktyce wiąże się z powstawaniem zaległości ...

  28-01-2019 629,10 zł bruttoPewny terminWięcej

  FAKTURA VAT 2019 - ZASADY WYSTAWIANIA

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie ...

  28-01-2019 399,20 zł bruttoPewny terminWięcej

  Szkolenie zamknięte

  Funkcja zostanie uruchomiona wkrótce

  Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

  Twój adres e-mail
  Wiadomość

  Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

  Twój adres e-mail
  Wiadomość

  POLEĆ ZNAJOMEMU

  Twoje imię i nazwisko
  Twoj adres e-mail
  Adres e-mail znajomego
  Wynik działania 9 + 4

  REKOMENDUJ SZEFOWI

  Twoje imię i nazwisko
  Twoj adres e-mail
  Adres e-mail szefa
  Wynik działania 9 + 4

  POBIERZ FORMULARZ

  UWAGA!!! Wypełnienie poniższych danych służy tylko do wygenerowania dokumentu PDF. Nie jest ono równoznaczne ze zgłoszeniem się na szkolenie i nie niesie za sobą żadnych zobowiązań

  Imię i nazwisko*Adres e-mail*
  Numer telefonu*Ilość uczestników
  Proszę czekać...
  zamknij

  zamknij
  Proszę czekać...
  proszę czekać