Szkolenia FRR

ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO

Tryb dzienny
Prowadzący Łukasz Domagała

Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz pochylenie się nad problemami pojawiającymi się podczas tworzenia i prowadzenia składu podatkowego. Uczestnicy nauczą się sprawnie poruszać w regulacjach prawnych dotyczących organizacji i prowadzenia składu podatkowego, rozwiązywać problemy interpretacyjne uregulowania prawne oraz rozwiązywać problemy pojawiające się w czasie realizacji procedur w składzie podatkowym.

Wychodząc naprzeciw sytuacji, która nas wszystkich zastała, dbając o Państwa i własne bezpieczeństwo oraz zdrowie, opracowaliśmy szeroką ofertę kursów i szkoleń realizowanych w formie online.
Niezmiennie naszym celem jest edukacja na najwyższym poziomie. Zmieniły się warunki otoczenia, ale nasi trenerzy i przekazywana wiedzą pozostają bez zmian.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów,zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych, oraz pochylenie się nad problemami pojawiającymi się podczas tworzenia i prowadzenia składu podatkowego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • sprawne poruszanie się w regulacjach prawnych dotyczących organizacji i prowadzenia składu podatkowego
 • rozwiązywanie problemów interpretacyjnych uregulowań prawnych
 • rozwiązywanie problemów pojawiających się w czasie realizacji procedur w składzie podatkowym

Adresaci szkolenia:
 • kadra zarządzająca przedsiębiorstwem
 • dyrektorzy finansowi
 • główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych i działów powiązanych zajmujących się problematyką związaną z organizacją i prowadzeniem składu podatkowego
 • osoby zajmujące się przygotowaniem dokumentacji oraz praktyczną realizacja procedur w zakresie prowadzenia składu podatkowego
 • osoby zainteresowane problematyką podatkową, chcące rozszerzyć swoją wiedzę

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Podatek akcyzowy
 • źródła prawa w zakresie podatku akcyzowego
 • zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym

II. System składów podatkowych
 • otwarcie i prowadzenie składu podatkowego
 • warunki prowadzenia składu podatkowego
 • obowiązki prowadzącego skład podatkowy
 • obowiązki składu podatkowego magazynującego wyroby akcyzowe osób trzecich
 • ewidencje prowadzone w składzie podatkowym

III. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi
 • procedura zawieszenia poboru akcyzy
 • reguły i zasady stosowane w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (przemieszczanie z zastosowaniem systemu, procedury awaryjne)
 • dokumenty stosowane w obrocie towarami akcyzowymi (elektroniczny administracyjny dokument-e-AD, dokument zastępujący e-AD)
 • warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym
 • warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym
 • zabezpieczenia akcyzowe (formy i rodzaje zabezpieczeń; zasady rozliczania zabezpieczeń akcyzowych, w tym także za pomocą elektronicznego systemu; zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego)
 • szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy
 • podmiot pośredniczący
 • zarejestrowany odbiorca
 • zarejestrowany wysyłający
 • import i eksport, a nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym

IV. Dokumentowanie i stosowanie procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (Uproszczony Dokument Towarzyszący, obieg kart UDT)

V.Deklaracje dla podatku akcyzowego (rodzaje i terminy składania) oraz terminy płatności (system wpłat dziennych).

VI. Zwolnienia akcyzowe
 • case studies
 • panel dyskusyjny

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Domagała
Łukasz  Domagała

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorant na w/w Wydziale. Wieloletni pracownik administracji celnej. Od 2003r. również nauczyciel akademicki. Doświadczony praktyk i wykładowca w zakresie prawa celnego i prawa podatkowego. Autor publikacji poświęconych prawu finansowemu (m.in. w Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego). Specjalizuje się w prawie celnym i podatku akcyzowym. Biegły sądowy z zakresu „zamówienia publiczne i podatek akcyzowy”. Od 2008r. zajmuje się także Prawem zamówień publicznych. W latach 2010-2011 Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym. Od 2011r. współpracuje doradczo z kilkoma jednostkami samorządu terytorialnego w przedmiocie prawa zamówień publicznych. Koordynował (w zakresie udzielania zamówień publicznych) wiele projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Jest autorem publikacji z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz Finansów publicznych. Od 2009r. prowadzi także działalność szkoleniową w w/w zakresie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Łukasz  Domagała

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 750,00 zł netto (750,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
21.07.2020
161
Cena
750.00 PLN 750,00 zł netto
750,00 zł brutto
Opiekun szkolenia
Monika Połosak
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij