Szkolenia FRR

RACHUNKOWOŚĆ DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW PODATKOWYCH

Prowadzący Ekspert FRR

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie łączącej w sobie elementy prezentacji, wykładu i dyskusji z uczestnikami. Uczestnicy otrzymają skrypt z autorskimi odpowiedziami na pytania egzaminacyjne (krótki, zwięzły, z praktycznymi przykładami, grafikami, wypunktowaniami) oraz wydruk prezentacji wyświetlanej podczas szkolenia. Skrypt będzie omawiał pytania egzaminacyjne kolejno, tzn. zgodnie z wykazem pytań Komisji Egzaminacyjnej. Wykład będzie omawiał pytania w blokach tematycznych, abstrahując od kolejności z ww. wykazu. Szkolenie będzie kładło nacisk na aspekty praktyczne, ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień. Zamiast prezentowania ustawowych definicji, uczestnicy otrzymają przykładowe: zestawienie obrotów i sald, inwentarz, dowód księgowy, protokół inwentaryzacji. Będą mieli możliwość porównania sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z Ustawą o rachunkowości do sprawozdania sporządzonego zgodnie z MSR. Do pytań typu case study zostanie graficznie zaprezentowany wpływ na sprawozdanie finansowe.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przygotowanie kandydatów do zaliczenia z pozytywnym wynikiem ustnego egzaminu na doradcę podatkowego, w części dotyczącej zagadnień z rachunkowości oraz ewidencji podatkowej i zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zapoznanie uczestników z wybranym zakresem tematycznym na ustną cześć egzaminu państwowego
 • omówienie odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem tych najtrudniejszych, wymagających zrozumienia całości zagadnienia
 • materiały ze szkolenia w postaci autorskich odpowiedzi na pytania otwarte: krótkie, zwięzłe, klarowne, napisane prostym i zrozumiałym językiem, z praktycznymi przykładami, bez zbędnych dygresji
 • uporządkowanie, powtórzenie i utrwalenie wiedzy z rachunkowości w zakresie niezbędnym do ustnej części egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Adresaci szkolenia:
Kandydaci na doradcę podatkowego, którzy przygotowują się do ustnej części egzaminu państwowego.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.


UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
Szkolenie obejmie swoim zakresem materiał wyrażający się we wszystkich pytaniach z działu „Rachunkowość” oraz wybranych pytaniach z działu „Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych”, zgodnych z aktualnym wykazem pytań Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem pytań trudniejszych i wymagających zrozumienia

I. Omówienie pytań egzaminacyjnych w blokach tematycznych:

a. Rachunkowość, źródła rachunkowości, podstawowe definicje:
1. Pojęcie rachunkowości
2. Ustawa o rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – omówienie, różnice, hierarchia, podmioty zobowiązane do stosowania
3. Kierownik jednostki
4. Jednostki dominujące, zależne, stowarzyszone, grupy kapitałowe, podatkowe grupy kapitałowe, sprawozdania skonsolidowane
5. Polityka rachunkowości

b. Prowadzenie ksiąg rachunkowych – podstawowe zasady i aspekty techniczne
1. Na czym polega prowadzenie ksiąg
2. Usługowe prowadzenie ksiąg
3. Księgi rachunkowe a podatkowe
4. Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
5. Konto księgowe, zestawienie obrotów, inwentarz
6. Dowody księgowe

c. Wycena aktywów i pasywów, sporządzanie sprawozdań finansowych
1. Sprawozdanie finansowe: elementy
2. Definicja i wycena aktywów i pasywów
3. Definicja i wycena przychodów i kosztów, ustalanie wyniku finansowego
4. Rezerwy, zobowiązania warunkowe
5. Podatek odroczony, wartość podatkowa aktywów i pasywów
6. Przepływy pieniężne
7. Uproszczenia w sprawozdaniach finansowych

d. Badanie i publikacja sprawozdań finansowych

e. Pytania typu case study

f. Pozostałe pytania

II. Informacje i porady praktyczne dotyczące ustnej części egzaminu

III. Pytania uczestników

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1.079,10 zł netto (1.079,10 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 2 maja 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

 • super Nowość
Data szkolenia
20.05.2019 - 21.05.2019
1298
Cena
1.199,00 zł netto -10%
1079.10 PLN 1.079,10 zł netto
1.079,10 zł brutto
2019-05-02
ocena Przy zgłoszeniu do 2 maja 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%.
miasto Lokalizacja: Warszawa
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 1 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać