Szkolenia FRR

DYSKRYMINACJA, MOBBING, MOLESTOWANIE - OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Tryb dzienny
Prowadzący Dorota Strzelec

Szkolenie dyskryminacja, mobbing i molestowanie Przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy to nie tylko element dobrych praktyk zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy. Wykazanie wysokiej wrażliwości pracodawcy na te kwestie oraz podjęcie określonych działań zapobiegawczych może mieć finalnie duży wpływ na wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądzonego od pracodawcy na rzecz poszkodowanego pracownika.

Wychodząc naprzeciw sytuacji, która nas wszystkich zastała, dbając o Państwa i własne bezpieczeństwo oraz zdrowie, opracowaliśmy szeroką ofertę kursów i szkoleń realizowanych w formie online.
Niezmiennie naszym celem jest edukacja na najwyższym poziomie. Zmieniły się warunki otoczenia, ale nasi trenerzy i przekazywana wiedzą pozostają bez zmian.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Przekazanie uczestnikom praktycznej i usystematyzowanej wiedzy nt. odpowiedzialności pracodawcy za niepożądane zachowania w środowisku pracy oraz zasad tworzenia skutecznej polityki przeciwdziałania im, dostosowanej do możliwości i potrzeb danej firmy.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • Zapoznanie z obowiązkami pracodawcy i kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy
 • Nabycie praktycznej i usystematyzowanej wiedzy nt. różnych form niepożądanych zachowań w środowisku pracy, przeciwdziałania im oraz odpowiedzialności prawnej
 • Poznanie skutecznych metod minimalizowania ryzyka wystąpienia niepożądanych relacji w miejscu pracy oraz odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy
Adresaci szkolenia:
 • Kadra kierownicza i członkowie zarządu
 • Dyrektorzy personalni
 • Specjaliści HR
 • Członkowie wewnętrznych komisji antymobbingowych
 • Rzecznicy zaufania
UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Katalog niedozwolonych praktyk oraz obszary ryzyka
 • Dyskryminacja
 • Molestowanie (nękanie)
 • Molestowanie seksualne – dyskryminacja ze względu na płeć
 • Mobbing
 • Specyfika środowiska pracy, kultura organizacyjna, konflikty, cechy potencjalnego mobbera i ofiary
 • Co jest a co nie jest mobbingiem - przykłady i orzecznictwo sądowe
2. Obowiązki pracodawcy
 • Obowiązki związane z zapobieganiem wystąpienia mobbingu oraz jego skutkami
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy – wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia dla ofiary mobbingu
 • Odpowiedzialność faktycznych sprawców mobbingu – służbowa i finansowa
3. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy
 • Podstawy prawne i orzecznictwo Sądu Najwyższego
 • Elementy polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w firmie m.in.
 • Pisemna procedura wewnętrzna – cel i zakres
 • Szkolenia pracowników i kadry kierowniczej
 • Komisja antymobbingowa – skład i rola
 • Pełnomocnicy i rzecznicy zaufania
 • Diagnoza i okresowe audyty
 • System anonimowych zgłoszeń
 • Sposób zgłaszania przypadków niewłaściwych relacji oraz składania skarg
 • Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub mediacji w przypadku zgłoszenia nierównego traktowania lub mobbingu

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Strzelec
Dorota Strzelec

Psycholog pracy, konsultant ds. zarządzania kadrami, trener. Ukończyła zarządzanie kadrami, studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie o specjalności Doradztwo Zawodowe, studia podyplomowe z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej oraz szkolenie z Coachingu Kryzysowego akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychotraumatologiczne. Posiada 20-letnie doświadczenie w branży doradczej – kierowała firmą świadczącą usługi outsorucingu kadr oraz agencją doradztwa personalnego w Warszawie. Wspierała też swoją wiedzą ekspercką izby gospodarcze i stowarzyszenia branżowe. Obecnie pracuje jako niezależny konsultant i trener. Prowadziła projekty rekrutacyjne oraz programy outplacement dla specjalistów i kadry kierowniczej, doradzała międzynarodowym firmom w zakresie doskonalenia procedur zarządzania i dostosowania polityki personalnej do wymogów polskiego prawa. W ostatnich latach była także zaangażowana w realizację projektów dotyczących kształtowania właściwych relacji pracowniczych oraz zapobiegania nierównemu traktowaniu - opracowywała kompleksowe procedury antymobbingowe, prowadziła szkolenia dla pracowników i menedżerów w zakresie zarządzania konfliktami oraz rozpoznawania przejawów dyskryminacji i mobbingu, wielokrotnie była członkiem komisji prowadzącej u pracodawców postępowania wyjaśniające. W trakcie swojej kariery miała okazję pracować dla kilkuset firm – międzynarodowych korporacji, polskich firm rodzinnych, a także administracji państwowej i sektora publicznego. Opracowała wiele autorskich programów szkoleń bazujących na własnym doświadczeniu oraz unikalnej kombinacji wiedzy z zakresu zarządzania kadrami, psychologii, prawa pracy i ochrony danych osobowych (RODO). Jest prelegentem wielu seminariów i konferencji oraz autorką publikacji w prasie branżowej i portalach internetowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Dorota Strzelec

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 750,00 zł netto (750,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
11.09.2020
Kolejne edycje
14.10.2020
18.11.2020
04.12.2020
1228
Cena
750.00 PLN 750,00 zł netto
750,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb dzienny
numer edycji Numer edycji: 3 edycja
Opiekun szkolenia
Monika Połosak
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij