Szkolenia FRR

ZMIANY W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ W 2019 R.

Prowadzący Iwona Wołkiewicz

ZMIANY W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ W 2018 i 2019 R. Z UWZGLĘDNIENIEM RODO Warszawa Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej zmian w obowiązkach dotyczących prowadzenia Dokumentacji pracowniczej, co wchodzi w jej skład, okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz możliwości przejścia na inną postać. Uczestnik zapozna się z obecnymi przepisami dotyczącymi podziału akt osobowych oraz z tym jakie dokumenty gromadzimy w dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Słuchacz będzie miał możliwość zapoznania się z planowanymi zmianami dotyczącymi zbierania danych osobowych od osoby ubiegającej się o pracę i pracownika. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest stosownym przepisem prawa. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Praktyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków zgodnie z nowymi przepisami prawa pracy.
• Dokumentacja pracownicza - co wchodzi w jej skład
• Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat począwszy od 1.01.2019 r
• Obowiązki płatników wobec ZUS z tytułu skrócenia okresu przechowywania dokumentacji od 1.01.2019 r.
• Nowe zasady prowadzenia papierowej lub elektronicznej dokumentacji pracowniczej od 1.01.2019 r.
• Nowy skład Akt osobowych i zasady ich prowadzenia
• Obowiązki informacyjne wobec pracowników i byłych pracowników
• Zasady wydawania pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej
• Dane osobowe pozyskiwane przez pracodawcę od kandydata do pracy i pracownika

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych zmianach w zakresie prowadzenia akt osobowych, nowych obowiązków wobec ZUS i zmianach wynikających z RODO,
 • dzięki przedstawieniu licznych wyjaśnień uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,
 • przekazana wiedza wpłynie na poziom i jakość wykonywania obowiązków służbowych.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów kadr
 • specjaliści ds. zatrudniania przez agencje pracy tymczasowej
 • kierownicy działu kadr
 • dyrektorzy ds. kadr
 • właściciele firm

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1.    Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.
a)    Co wchodzi w skład dokumentacji pracowniczej;
b)    W jakich sytuacjach dokumentację pracowniczą należy przechowywać przez 10 lat?
c)    W jakich sytuacjach okres przechowywania dokumentacji pracowniczej można skrócić do 10 lat?
d)    W jakich sytuacjach okres przechowywania dokumentacji pracowniczej nadal będzie wynosił 50 lat?
e)    Obowiązki wobec ZUS w związku z możliwością przejścia na 10 letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
f)    Obowiązki informacyjne względem pracownika związane z okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej, których pracownikom mamy obowiązek wydać taką informację - wzór przykładowej informacji
g)    Termin odbioru dokumentacji przez byłego pracownika
h)    Osoby uprawnione do obioru dokumentacji po upływie okresu jej przechowywania;
i)    Obowiązek zniszczenia dokumentacji pracowniczej po upływie okresu przechowywania?

2.    Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.
a)    Postać papierowa czy postać elektroniczna dokumentacji – wybór pracodawcy?
b)    Czy dopuszczalne jest prowadzenie części dokumentacji w postaci papierowej, a części w postaci elektronicznej?
c)    Obowiązki informacyjne wobec pracowników oraz byłych pracowników;
d)    Wydanie dokumentacji pracowniczej w przypadku zmiany jej postaci – osoby uprawnione do odbioru dokumentacji, tryb i termin wydania dokumentacji;
e)    Wydanie kopii całości bądź części dokumentacji pracowniczej – postać wydawanych dokumentów

3.    Akta osobowe oraz inna dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy:
a)    Czy akta osobowe i inną dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy należy prowadzić w jednolitej postaci?
•    Zmiany w sposobie prowadzenia akt osobowych – podział na część A, B,C i D;
•    Dokumenty przechowywane w części A akt osobowych;
•    Dokumenty przechowywane w części B akt osobowych;
•    Dokumenty przechowywane w części C akt osobowych;
•    Dokumenty przechowywane w części D akt osobowych;
b)    Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – prowadzenie indywidualnie dla każdego pracownika
•    Ewidencjonowania czasu pracy – sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy, dokumenty wchodzące w jej skład
•    Dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego
•    Dokumenty związane z ewidencją odzieży i obuwia roboczego
•    Listy wynagrodzeń i wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych

4.    Dane osobowe pozyskiwane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika:
a)    Sposób pozyskiwania danych osobowych
b)    Dane osobowe, które pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest obligatoryjne;
c)    Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w oparciu o zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
d)    Dane osobowe, których nie można żądać od pracownika;
e)    Przetwarzanie danych dotyczących kwalifikacji zawodowych;
f)    Przetwarzanie danych kontaktowych;
g)    Przetwarzanie danych o dotyczących rodziny ubezpieczonego

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
Wołkiewicz
Iwona Wołkiewicz

Doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej na kierunku Kadry i Płace. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Iwona Wołkiewicz

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 499,00 zł netto (499,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
03.06.2019
1209
Cena
499.00 PLN 499,00 zł netto
499,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 2 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać