Szkolenia FRR

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU ORAZ KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH NA LATA 2014 -2020

Prowadzący Anna Brzozowska

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących konstrukcji budżetu oraz kwalifikowalności wydatków w projektach mogących zostać sfinansowanych z Funduszy Unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014 -2020.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących konstrukcji budżetu oraz kwalifikowalności wydatków w projektach mogących zostać sfinansowanych z Funduszy Unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014 -2020.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • nabycie umiejętności z zakresu sposobu pozyskiwania Funduszy Unijnych (poznanie procesu składania wniosków oraz ich oceny)
 • opanowanie wiedzy praktycznej i teoretycznej opracowywania budżetów projektów unijnych
 • poznanie zasad kwalifikowania wydatków mogących zostać objętych dofinansowaniem unijnym

Adresaci:
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, oświatową oraz inne podmioty prawne zainteresowane ubieganiem się o środki z Funduszy Unijnych
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Fundusze Unijne na lata 2014 - 2020

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)
3. Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
4. Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
5. Program Polska Cyfrowa (POPC)
6. Program Polska Wschodnia (POPW)
7. Pozostałe programy pomocowe na lata 2014-2020

II. Kwalifikowalność wydatków

1. Zasady kwalifikowania wydatków w projektach finansowanych z Funduszy Unijnych. Na co zwrócić uwagę.
2. Środki trwałe, cross-financing, podatek VAT, amortyzacja, koszty osobowe, pomoc publiczna i de minimis.
3. Limity i ograniczenia wynikające z obowiązującej dokumentacji: wytyczne, SZOOP, regulaminy konkursów.
4. Obowiązek konkurencyjnego ponoszenia wydatków: PZP, zasada konkurencyjności.

III. Opracowywanie budżetu

1. Zasady konstruowania budżetu w projektach współfinansowanych ze środków unijnych – budżet zadaniowy, koszty bezpośrednie i pośrednie.
2. Koszty ryczałtowe – jako forma uproszczonej metody rozliczania wydatków.
3. Zapis budżetu w systemie komputerowym z wykorzystaniem np. Mewa 2.0

IV. Konsultacje indywidualne

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
Brzozowska
Anna Brzozowska

Absolwentka Politechniki Krakowskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji a także studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania. Praktyk z ponad siedmioletnim stażem pracy w dziedzinie aplikowania i rozliczania różnorodnych projektów m.in. naukowo badawczych z różnych źródeł dofinansowania. Jej zainteresowania zawodowe obejmują problematykę finansową, różnorodnych przedsięwzięć posiadających dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Uczestniczka zagranicznych wyjazdów doszkalających w celu poznania jak najlepszych praktyk wykorzystania funduszy unijnych. Osoba komunikatywna, lubiąca się uczyć i czerpiąca radość z praktycznego i teoretycznego sposobu przekazywania wiedzy.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Anna Brzozowska

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 499,00 zł netto (499,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

 • super Nowość
Data szkolenia
05.04.2019
1198
Cena
499,00 zł netto
499,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 1 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać