Szkolenia FRR

INSTRUMENTY FINANSOWE A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI

Tryb dzienny
Prowadzący Ekspert FRR

Szkolenie Instrumenty Finansowe Warszawa W myśl ustawy o rachunkowości instrument finansowy to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron. Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się m. in.: Jak należy wycenić aktywa i zobowiązania finansowe w momencie nabycia lub powstania? Jakie są instrumenty zabezpieczające wartość godziwą? Jak zaprezentować instrumenty finansowe w bilansie, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych?

Wychodząc naprzeciw sytuacji, która nas wszystkich zastała, dbając o Państwa i własne bezpieczeństwo oraz zdrowie, opracowaliśmy szeroką ofertę kursów i szkoleń realizowanych w formie online.
Niezmiennie naszym celem jest edukacja na najwyższym poziomie. Zmieniły się warunki otoczenia, ale nasi trenerzy i przekazywana wiedzą pozostają bez zmian.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • omówienie i wyjaśnienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących instrumentów finansowych;
 • przedstawienie najnowszych zagadnień w tematyce instrumentów finansowych, w zakresie ich ewidencji, wyceny i skutków wyceny;
 • przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu prezentacji instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym;
 • przekazanie praktycznych wskazówek na temat wyceny instrumentów finansowych w księgach firm.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • poszerzenie wiedzy z zakresu regulacji prawnych w zakresie instrumentów finansowych, różnorodnych instrumentów pochodnych oraz prezentacji instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym;
 • zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym i praktyką w zakresie ewidencji księgowej instrumentów finansowych;
 • uzyskanie praktycznych wskazówek na temat wyceny instrumentów finansowych w księgach firm.

Adresaci szkolenia:
 • służby księgowo-podatkowe firm inwestujących w instrumenty finansowe;
 • osoby zajmujące się inwestowaniem w firmach w instrumenty pochodne;
 • dyrektorzy finansowi;
 • specjaliści ds. księgowości;
 • specjaliści ds. finansów;
 • pracownicy działów księgowych i finansowych;
 • osoby zainteresowane tematyką dotyczącą instrumentów finansowych;
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką ewidencji i wyceny instrumentów finansowych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Terminy związane z instrumentami finansowymi (aktywa finansowe, instrumenty kapitałowe, zobowiązania finansowe, wartość godziwa i inne)

II. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych w momencie nabycia lub powstania.

III. Klasyfikacja instrumentów finansowych według ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów

IV. Wycena instrumentów finansowych na dzień bilansowy

V. Ewidencja księgowa
 • nabycia oraz sprzedaży aktywów finansowych
 • skutków wyceny aktywów finansowych
 • zobowiązań finansowych

VI. Przekwalifikowanie aktywów finansowych

VII. Instrumenty zabezpieczające
 • wartość godziwą
 • przyszłe przepływy pieniężne

VIII. Instrumenty finansowe a różnice kursowe

IX. Prezentacja instrumentów finansowych w:
 • bilansie
 • rachunku zysków i strat
 • rachunku przepływów pieniężnych

X. Opodatkowanie instrumentów finansowych

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Ekspert FRR 

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 750,00 zł netto (750,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
04.06.2020
Kolejne edycje
08.07.2020
03.08.2020
115
Cena
750.00 PLN 750,00 zł netto
750,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb dzienny inny tryb
numer edycji Numer edycji: 19 edycja
Opiekun szkolenia
Monika Połosak
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij