Szkolenia FRR

KLASYCZNE A NOWOCZESNE ASPEKTY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA – WEEKENDOWO

Prowadzący Jacek Kołaczyński

Zakres doskonalenia Dyplomowanego Księgowego obejmuje szczególnie ważne, trudne zagadnienia z obszaru finansów, systemów informatycznych dla rachunkowości i zarządzania. Uczestnicy poznają zasady kalkulacji kosztów w układzie tradycyjnym oraz nowoczesnym, opracują plany finansowej i politykę kredytową na potrzeby zarządzania płynnością.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Szkolenie jest częścią kursu DYPLOMOWANY KSIĘGOWY.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Adresaci szkolenia:
  • doświadczeni pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
  • kandydaci na biegłych rewidentów

Cel edukacyjny:
Zakres doskonalenia Dyplomowanego Księgowego obejmuje szczególnie ważne, trudne zagadnienia z obszaru finansów, systemów informatycznych dla rachunkowości i zarządzania. Uczestnicy poznają zasady kalkulacji kosztów w układzie tradycyjnym oraz nowoczesnym, opracują plany finansowej i politykę kredytową na potrzeby zarządzania płynnością.

Cel biznesowy:
szkolenie na bardzo dużej liczbie przykładów praktycznych porusza tematykę szeroko rozumianego rachunku kosztów w ujęciu tradycyjnym (jak kalkulacje kosztów) i ujęciu nowoczesnym jak BSC. Elementem zajęć jest opracowanie a następnie ocena finansowania działalności jak również przygotowanie przykładowej polityki kredytowej dla jednostki gospodarczej z uwzględnieniem wpływu na płynność finansową.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
  • Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Program szkolenia:
1. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
2. Koszty a struktura organizacyjna
3. Przekroje ewidencyjne kosztów
4. Istota i metody kalkulacji kosztów
5. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej
6. Sprawozdawczy rachunek kosztów
7. Rachunek kosztów działań ABC i ABB
8. Rachunek kosztów cyklu życia produktu
9. Rachunek kosztów docelowych (target costing)
10. Nowoczesny system pomiaru o oceny dokonań przedsiębiorstwa z wykorzystaniem zrównoważonej karty osiągnięć (BSC - Balanced Scorecard)
11. Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw
- cele, strategie i elementy składowe strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa
- charakterystyka strategii finansowania – rodzaje, analiza porównawcza
- wskaźniki finansowe a strategia finansowania
- planowanie finansowe – model wewnętrznej stopy wzrostu i model stopy wzrostu zrównoważonego
- analiza strategii w spółce giełdowej i nie giełdowej
- koszt kapitału a długoterminowe źródła finansowania
12. Polityka kredytowa – ocena wiarygodności kontrahentów
- Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
- Analiza i metody nadzorowania i sterowania wierzytelnościami
- Analiza ryzyka kredytowego
- Wiarygodność partnera gospodarczego
- Podstawowe źródła informacji o kontrahentach
- Etapy i zakres badań umożliwiających poznanie wiarygodności przedsiębiorstwa
- Raporty handlowe a finansowa ocena standingu firmy
- Metody przewidywania upadłości przedsiębiorstw
13. Zarządzanie płynnością finansową
- Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
- Planowanie zapotrzebowania
- Zarządzanie kredytem kupieckim, zapasami i zobowiązaniami finansowymi

Czas trwania

18 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 11:00
- przerwa 15 minut
- 11:15 - 13:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 14:00 - 16:00
- przerwa 15 minut
- 16:15 - 17:00
Kołaczyński
Jacek Kołaczyński

Profil zawodowy: praktyk i ekspert w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, finansów, controllingu, autor i opiekun merytoryczny certyfikowanych programów szkoleniowych w FRR, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w FRR Edukacja i ukończone szkolenia: absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: Rachunkowość, ukończone studia podyplomowe „Post-graduate studies in Financial Management” w Luton Business School, ukończone anglojęzyczne studia MBA na University of Bedfordshire w Wielkiej Brytanii, certyfikat księgowy Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, CIMA Advanced Diploma in Management Accounting, absolwent międzynarodowego programu dla kadry managerskiej na licencji Harvard University, końcowa certyfikacja na biegłego rewidenta Doświadczenie: blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych i kontroli (Główny Księgowy, Kierownik Controllingu, Dyrektor Finansowy), obecnie dyrektor finansowy w globalnej grupie kapitałowej, dodatkowo wieloletni współpracownik biur księgowości, doradztwa podatkowego i największych firm audytorskich, posiada ponad 10-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego ze zrealizowanymi ponad 10 tysiącami godzin szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych, tematyce MSR/MSSF oraz szeroko rozumianym zarządzaniem finansami i podatkami (PIT, CIT, VAT) oraz controllingiem w grupach kapitałowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Jacek Kołaczyński

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 990,00 zł netto (990,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • poczęstunek
  • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
21.03.2020 - 22.03.2020
1114
Cena
990.00 PLN 990,00 zł netto
990,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 18 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Weekendowy
numer edycji Numer edycji: 2 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać