Szkolenia FRR

REWIZJA I WYCENA SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ – TEMATY ZAAWANSOWANE – WEEKENDOWO

Prowadzący Justyna Bartela

- Zakres doskonalenia Dyplomowanego Księgowego obejmuje szczególnie ważne, trudne zagadnienia z obszaru rachunkowości, finansów, audytu wewnętrznego tematy z punktu widzenia pracy również biegłego rewidenta, wskazując kluczowe obszary ryzyka i nieprawidłowości w jednostkowych sprawozdaniach jednostek.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Szkolenie jest częścią kursu DYPLOMOWANY KSIĘGOWY.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Adresaci szkolenia:
  • doświadczeni pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
  • kandydaci na biegłych rewidentów

Cel edukacyjny:
Zakres doskonalenia Dyplomowanego Księgowego obejmuje szczególnie ważne, trudne zagadnienia z obszaru rachunkowości, finansów, audytu wewnętrznego tematy z punktu widzenia pracy również biegłego rewidenta, wskazując kluczowe obszary ryzyka i nieprawidłowości w jednostkowych sprawozdaniach jednostek.

Cel biznesowy:
szkolenie na wielu przykładach praktycznych pokazuje błędy wykazywane przez jednostki przy przygotowaniu sprawozdań finansowych ucząc prawidłowych zasad prezentacji i wyceny kluczowych obszarów ujętych w bilansie oraz zasad prezentacji w rachunku zysków i strat poszczególnych segmentów przychodów i kosztów z punktu widzenia audytowego.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
  • Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce

Program szkolenia:
1. Ustalanie wartości bieżącej i bilansowej wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, rzeczowych aktywów obrotowych, należności i rozliczeń międzyokresowych z uwzględnieniem utraty wartości
2. Badanie i Skutki podatkowe wyceny składników działalności operacyjnej
3. Wprowadzenie do instrumentów finansowych – klasyfikacja i reklasyfikacj
4. Nieruchomości inwestycyjne – zasady wyceny wstępnej z uwzględnieniem finansowania zewnętrznego, wycena bilansowa z uwzględnieniem utraty wartości aktywów
5. Kapitały własne i fundusze własne – ich związek z formą organizacyjno-prawną, skutki podatkowe podwyższenia i wycofania udziałów
6. Zobowiązania i fundusze specjalne – zasady wyceny, ujmowania i prezentacji
7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów – ujmowanie i prezentacja
8. Prawidłowe zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym i ujawnienia w informacji dodatkowej
9. Badanie wielkości przychodów i kosztów jednostki

Czas trwania

9 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 11:00
- przerwa 15 minut
- 11:15 - 13:15
- przerwa 45 minut
- 14:00 - 16:00
- przerwa 15 minut
- 16:15 - 17:00
Bartela
Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zwyciężczyni konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płac do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego oraz biegłego rewidenta.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Justyna Bartela

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 599,00 zł netto (599,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • poczęstunek
  • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
15.03.2020 Pewny termin
1107
Cena
599.00 PLN 599,00 zł netto
599,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 9 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Weekendowy
numer edycji Numer edycji: 2 edycja
Opiekun szkolenia
Magdalena Strzelczyk
Magdalena Strzelczyk

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij