Szkolenia FRR

ODWROTNE OBCIĄŻENIE W PODATKU VAT W 2019 ROKU

Prowadzący Izabela Jośko

Zgodnie z zasadą ogólną to sprzedający towary lub usługi zobowiązany jest do rozliczenia podatku należnego od sprzedaży. Tymczasem przepisy dyrektywy unijnej w sprawie VAT – a co za tym idzie również przepisy polskiej ustawy o VAT przewidują sytuacje, w których zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego jest nabywca towarów lub usług. Przez lata mechanizm odwrotnego obciążenia kojarzony był przede wszystkim z transakcjami zagranicznymi i ewentualnie w obrocie krajowym głównie z podmiotami dokonującymi dostaw złomu. Od pewnego czasu zauważalny stał się proces rozszerzania mechanizmu odwrotnego obciążenia na nowe towary, a od 2017 roku również na usługi budowlane. Wraz z objęciem nowych grup towarowych i usług odwrotnym obciążeniem znacznie uległy zmianie przepisy w podatku VAT dotyczące tego mechanizmu, co w konsekwencji budzi wiele niejasności w tym zakresie. Dlatego też celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy w tym zakresie oraz przedstawienie aktualnych zasad stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym. Dodatkowo uczestnicy będą mogli zapoznać się z planowanymi zmianami w zakresie podatku VAT na 2018 rok – w tym szczególnie z zasadami działania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i jego wpływem na stosowanie odwrotnego obciążenia.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak aby przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Zgodnie z zasadą ogólną to sprzedający towary lub usługi zobowiązany jest do rozliczenia podatku należnego od sprzedaży. Tymczasem przepisy dyrektywy unijnej w sprawie VAT – a co za tym idzie również przepisy polskiej ustawy o VAT przewidują sytuacje, w których zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego jest nabywca towarów lub usług. Przez lata mechanizm odwrotnego obciążenia kojarzony był przede wszystkim z transakcjami zagranicznymi i ewentualnie w obrocie krajowym głównie z podmiotami dokonującymi dostaw złomu.
Od pewnego czasu zauważalny stał się proces rozszerzania mechanizmu odwrotnego obciążenia na nowe towary, a od 2017 roku również na usługi budowlane. Wraz z objęciem nowych grup towarowych i usług odwrotnym obciążeniem znacznie uległy zmianie przepisy w podatku VAT dotyczące tego mechanizmu, co w konsekwencji budzi wiele niejasności w tym zakresie. Dlatego też celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy w tym zakresie oraz przedstawienie aktualnych zasad stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • poznanie zasad stosowania odwrotnego obciążenia w przypadku dostawy lub nabycia tzw.towarów wrażliwych w obrocie krajowym
 • zdobycie wiedzy w zakresie stosowania odwróconego VAT w usługach budowlanych
 • poznanie zasad rozliczania VAT i stosowania odwrotnego obciążenia w transakcjach zagranicznych
 • usystematyzowanie wiedzy związanej z rozliczaniem podatku VAT
 • poznanie najnowszych interpretacji podatkowych i wyroków sądowych
 • nabycie umiejętności właściwego klasyfikowania transakcji do zastosowania odwrotnego obciążenia lub do zastosowania zasad ogólnych rozliczania VAT
 • poznanie zasad właściwego dokumentowania wyżej wymienionych transakcji do celów podatku VAT
 • nabycie umiejętności samodzielnego sporządzania odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych

Adresaci szkolenia:
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy działów księgowości
 • specjaliści podatkowi
 • pracownicy i właściciele biur rachunkowych
 • właściciele firm
 • pozostałe osoby zainteresowane rozliczaniem obrotu i transportu towarów

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym
- schemat działania mechanizmu odwrotnego obciążenia
- warunki niezbędne do zastosowania odwrotnego obciążenia
- wykaz towarów i usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia
- pojęcie tzw. towarów wrażliwych
- rozróżnienie towarów wrażliwych na te objęte odwrotnym obciążeniem i te objęte odpowiedzialnością solidarną nabywcy za zobowiązania dostawcy
- stawka VAT przy stosowaniu odwrotnego obciążenia
- znaczenie PKWIU dla towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia
- zasady wystawiania faktur, faktur zaliczkowych oraz ich korygowania w przypadku mechanizmu odwrotnego obciążenia
- pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji
- definicja podwykonawcy usług budowalnych
- moment obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem
- zasady rozliczenia podatku należnego przez nabywcę towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem
- nabycie towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem a prawo do odliczania podatku naliczonego
-obowiązki deklaracyjne i informacyjne podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia
- konsekwencje nieobjęcia wskazanych w ustawie towarów i usług mechanizmem odwrotnego obciążenia

2. Mechanizm podzielonej płatności od 2018 roku
podatnicy objęci mechanizmem podzielonej płatności
schemat działania mechanizmu podzielonej płatności
harmonogram stosowania split payment
split payment a odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika
obwiązek założenia rachunku bankowego VAT
zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT
korzyści dla podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności
split payment a zasady stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

3. Odwrotne obciążenie w obrocie zagranicznym
- wykaz transakcji zagranicznych objętych odwrotnym obciążeniem – podstawowe pojęcia
- rozliczanie vat przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
- moment obowiązku podatkowego z tytułu WNT
- prawo do odliczenia VAT z tytułu WNT
- zasady odliczania VAT z tytułu VAT – NOWE PRZEPISY 2017
- wykaz usług w obrocie zagranicznym, do których ma zastosowanie mechanizm odwrotnego
obciążenia
- fakturowanie sprzedaży usług kontrahentom zagranicznym
- import usług a podatek VAT
- przeliczanie faktur wystawionych w walucie dla potrzeb rozliczenia VAT
-obowiązki deklaracyjne i informacyjne dla mechanizmu odwróconego obciążenia w obrocie zagranicznym

4. Odwrotne obciążenie w praktyce gospodarczej
- zasady wypełniania deklaracji i informacji podatkowych w przypadku dostawy lub nabycia towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia
- studium przypadków - praca i omówienie sytuacji własnych uczestników szkolenia
- najnowsze interpretacje podatkowe i wyroki sądowe w zakresie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Jośko
Izabela Jośko

Doradca podatkowy, członek zarządu Lubelskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w firmach doradczych i kancelariach podatkowych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze księgowej, podatkowej przedsiębiorstw, firm i innych podmiotów gospodarczych. Prowadzi szkolenia z zakresu podatku VAT, podatków dochodowych. Jest wiceprezesem Spółki Doradztwa Podatkowego w Lublinie VICI TAX Sp. z o.o.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Izabela Jośko

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 699,00 zł netto (699,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
04-03-2019
1058
Cena
699,00 zł netto
699,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 6 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać