Szkolenia FRR

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2020

Prowadzący Ekspert FRR

ZMIANY W PRAWIE PRACY Warszawa Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu aktualnie wprowadzonych i planowanych zmian w prawie pracy w 2020 roku w kontekście dotychczasowych rozwiązań. Szkolenie dzięki licznym przykładom ilustrującym najnowsze orzecznictwo, wskaże odpowiedzi na trudne pytania z zakresu prawa pracy po aktualnych zmianach oraz pozwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • przekazanie wiedzy z zakresu aktualnie wprowadzonych i planowanych zmian w prawie pracy w kontekście dotychczasowych rozwiązań,
 • kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce,
 • zapoznanie uczestników z licznymi przykładami ilustrowanymi najnowszym orzecznictwem, wskazującym odpowiedzi na trudne pytania z zakresu prawa pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych i planowanych zmianach w prawie pracy w kontekście dotychczasowych rozwiązań,
 • dzięki licznym przykładom opierającym się o najnowsze orzecznictwo uczestnicy znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,
 • uczestnicy nauczą się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas szkolenia pod okiem doświadczonego trenera i praktyka.

Adresaci szkolenia:
 • pracodawcy, właściciele firm, samodzielnie rozliczający swoich pracowników,
 • kadra kierownicza i zarządzająca,
 • menedżerowie personalni,
 • pracownicy działów kadr i płac,
 • wszystkie osoby zainteresowane zmianami w prawie pracy.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I.    Zmiany kodeksu pracy związane z ochroną danych osobowych w miejscu pracy
1.    Dane osobowe, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.
2.    Dane osobowe przetwarzane tylko za zgodą kandydata lub pracownika
3.    Dane osobowe przekazywane przez pracownika w związku z ubieganiem się o świadczenia ZFŚS.
4.    Monitoring w zakładzie pracy oraz ograniczenia w stosowaniu go. Monitoring służbowej poczty elektronicznej pracowników.

II.    Zmiany kodeksu pracy dotyczące dyskryminacji i mobbingu
1.    Jakie działania traktowane są jako dyskryminacja
2.    Dochodzenia od pracodawcy odszkodowania z tytułu mobbingu

III.    Zmiany w związku z ustawą z dnia 16 maja 2019 r.
1.    Uprawnienia zatrudnionych objętych ochroną przedemerytalną w przypadku umowy na czas określony
2.    Ochrona dla członków najbliższej rodziny korzystających z uprawnień rodzicielskich – kogo dotyczy

IV.    Rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
1.    Zmiany dotyczące procedury wydawania i sprostowania świadectwa pracy
2.    Prawo pracownika wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy albo żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa
3.    Zmiany w zakresie terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

V.    Podstawowe kroki pracodawcy przy wprowadzaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie
1.    Co to jest PPK i jaki jest cel jego tworzenia?
2.    Dla których pracowników tworzymy PPK?
3.    Terminy obowiązku wprowadzania w zależności od liczby osób zatrudnionych.

VI.    Dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019 r.
1.    Dokumentacji pracowniczej - składowe
2.    Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
3.    Archiwizacja dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej lub elektronicznej
4.    Akta osobowe nowy podział na części A,B,C,D
5.    Ewidencja czasu pracy, ewidencja urlopów wypoczynkowych, ewidencja odzieży roboczej, karta wynagrodzeń – obowiązek prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika
6.    Skierowania i orzeczenia lekarskie – wymóg archiwizowania w aktach osobowych.
7.    Szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych
8.    Zasady kontroli zwolnień lekarskich pracowników

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
Ekspert FRR 

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 550,00 zł netto (550,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
21.05.2020
1005
Cena
550.00 PLN 550,00 zł netto
550,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 12 edycja
Opiekun szkolenia
Monika Połosak
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij