Szkolenia FRR

NAJNOWSZE I PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY 2019

Prowadzący Artur Kwiatkowski

ZMIANY W PRAWIE PRACY Poznań Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu aktualnie wprowadzonych i planowanych zmian w prawie pracy w 2019 roku w kontekście dotychczasowych rozwiązań. Szkolenie dzięki licznym przykładom ilustrującym najnowsze orzecznictwo, wskaże odpowiedzi na trudne pytania z zakresu prawa pracy po aktualnych zmianach oraz pozwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • przekazanie wiedzy z zakresu najważniejszych zmian w prawie pracy zarówno które miały miejsce w roku 2018 jak i tych które wejdą w życie w roku 2019
 • kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce,
 • zapoznanie z praktycznym stosowaniem zmian w działalności przedsiębiorstwa.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • uczestnicy dowiedzą się o najważniejszych zmianach wprowadzonych w roku 2018 i tych które wejdą w życie w roku 2019
 • uczestnicy otrzymają odpowiedzi na pytania związane z zaistniałymi zmianami w prawie pracy
 • uczestnicy nauczą się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas szkolenia pod okiem doświadczonego trenera i praktyka.

Adresaci szkolenia:
 • pracodawcy, właściciele firm, samodzielnie rozliczający swoich pracowników,
  kadra kierownicza i zarządzająca,
 • menedżerowie personalni,
 • pracownicy działów kadr i płac,
 • wszystkie osoby zainteresowane zmianami w prawie pracy.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.


UWAGA:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej od stycznia 2019 r.:
 • Definicja dokumentacji pracowniczej
 • Zmiana okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy 10 a kiedy 50 lat?
 • Dokumentacja papierowa a elektroniczna – wady i zalety
 • Zmiana formy przechowywania dokumentacji papierowa – elektroniczna, elektroniczna – papierowa – sposób zmiany oraz obowiązki pracodawcy
 • Nowy podział akt osobowych na części oraz dokumentacja tam przechowana
 • Rekrutacja a przepisy RODO

2. Stosowanie monitoringu w aspekcie przepisów RODO oraz zmian w Kodeksie pracy
 • Definicja monitoringu oraz warunki stosowania;
 • Prawo wewnątrzzakładowe a monitoring;
 • Dopuszczalność stosowania innych kontroli niż monitoring wizyjny (kontrola komputerów i poczty elektronicznej, lokalizacja za pomocą GPS);
 • Pracownicze plany kapitałowe:
 • Definicja PPK
 • PPK a OFE porównanie
 • Obowiązek tworzenia PPK – kto i od kiedy musi utworzyć?

3. Pracownicze plany kapitałowe a pracownicze plany emerytalne
 • Zasady ustalania i odprowadzania składek na PPK;
 • Warunki i zasady rezygnacji z udziału w PPK.

4. Zawieranie umów na okres próbny i na czas określony:
 • Warunki dopuszczalności wielokrotnego zatrudnienia na podstawie umów na okres próbny
 • Limitowanie zatrudnienia na czas określony - wyjątki
 • Obowiązki pracodawcy związane z przekształceniem umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony
 • Skutki naruszenia zasady 33 + 3 oraz sposoby rozwiązania umów

5. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy a E- zwolnienia
 • Przyczyny nieobecności pracownika w pracy a obowiązki związane z jej usprawiedliwieniem;
 • Urlopy okolicznościowe – gromadzenie dokumentacji potwierdzającej uzyskanie urlopu w świetle RODO
 • Elektroniczne zwolnienia lekarskie – skutki stosowania e-zwolnień

6. Ochrona przedemerytalna po 01.10.2017 – wpływ na trwające stosunki prawne
 • Artykuł 39 Kodeksu pracy
 • Skutki obniżenia wieku emerytalnego dla ochrony stosunku pracy – czy nadal mają praktyczne znaczenie?
 • Wypowiedzenie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika – warunki dopuszczalności i konsekwencje prawne

7. Pozostałe zmiany w prawie pracy:
 • Uprawnienia pracowników będących rodzicami dzieci, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność;
 • Skutek wniosku pracownika o wprowadzenie elastycznego albo indywidualnego rozkładu czasu pracy
 • Dzień wolny 12.11.2018 – jako święto – wpływ na wymiar czasu pracy, współczynnik urlopowy oraz ekwiwalenty z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
Kwiatkowski
Artur Kwiatkowski

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa pracy. Legitymuje się doświadczeniem zawodowym w pracy naukowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu stosowania przepisów prawa pracy i czasu pracy oraz legalności zatrudnienia zarówno dla pracodawców jak i związków zawodowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Artur Kwiatkowski

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 499,00 zł netto (499,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Towarowa 35
Poznań

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
26.09.2019
1302
Cena
499.00 PLN 499,00 zł netto
499,00 zł brutto
ocena Przygotuj się do zmian!
miasto Lokalizacja: Poznań inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 1 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać