Szkolenia FRR

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Prowadzący Tomasz Gzela

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY W dniu 13 lipca 2018r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, wielokrotnie nowelizowana, ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowa ustawa doprecyzowuje kontrowersyjne przepisy dotychczas obowiązujące, rozszerza zakres obowiązków i uprawnień zarówno administracji publicznej (jednostki współpracujące) oraz sektora prywatnego (instytucji obowiązanych). Nowe przepisy wdrażają adekwatne dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia Rady UE. Ustawa rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy. Proponowane szkolenie zapobiegnie takim następstwom.

Cel edukacyjny szkolenia:
•    omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej,
•    zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych,
•    omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD),
•    zapoznanie z obowiązkami biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów,
•    omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
•    przedstawienie roli i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
•    omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy,
•    zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:
•    znał aktualne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
•    wiedział jak rozpoznać podejrzane transakcje,
•    znał mechanizmy wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych,
•    potrafił określić sposób analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji
•    wiedział w jaki sposób przekazywać informacje o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
•    posiadał imienny, numerowany certyfikat zgodny z wymogami GIIF
•    spełniał ustawowy obowiązek przeszkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,
•     posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.
•     posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Adresaci szkolenia:
•    przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce,
•    właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
•    kancelarie doradztwa podatkowego,
•    podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
•    biegli rewidenci.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
•    Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).
•    Wykładowca dedykowany do przeprowadzenia tego szkolenia jest prawnikiem, wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Jest autorem publikacji z tego zakresu.
•    Uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę, spełnisz wymóg nałożony Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a co za tym idzie unikniesz grożącej za brak szkoleń kary, a także poznasz projekty zmian proponowanych w tym zakresie.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości uznawany przez GIIF.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Definicja brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej.

2. Proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych.

3. Omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD).

4. Obowiązki biura rachunkowego w obliczu istniejących przepisów, zakres wdrożenia instrukcji:

a) Obowiązki rejestracyjne:
        • obowiązek rejestracji transakcji "ponadprogowych" oraz transakcji podejrzanych przeprowadzanych przez instytucję obowiązaną,
        • obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych, nieprzeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, lecz takich o których ten podmiot uzyskał informację,
        • obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
        • obowiązek raportowania w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
b) Obowiązki analityczne:
        • obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta,
c) Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego:
        • obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych,
        • obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości,
        • obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych,
        • obowiązek bieżącego monitorowania "stosunków gospodarczych" z klientem,
d) Obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z "osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne" (PEP).

5. Odpowiedzialność karna określona przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

6. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:

•    zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
•    zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.

7. Risk based approach w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy:
•    ustawowe ujęcie oceny ryzyka i obszary ryzyka,
•    analiza oceny ryzyka,
•    środki i kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
•    kategorie oceny ryzyka i metodologia oceny ryzyka,

8. „Karuzela podatkowa” - Mechanizm wyłudzenia podatku VAT:
•    mechanizm funkcjonowania podmiotów w karuzeli podatkowej,
•    kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”,
•    towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”,
•    możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”,
•    współodpowiedzialność podatkowa podmiotów uczestniczących w „karuzeli podatkowej”
•    orzecznictwo w zakresie „świadomości” uczestnictwa w wyłudzeniu podatku VAT,
•    konsekwencje podatkowe „świadomego” uczestnictwa w transakcjach mających na celu wyłudzenie podatku VAT.

9. Rozstrzygnięcie zgłaszanych drogą elektroniczna i w trakcie szkolenia wątpliwości / studium przypadków.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
Gzela
Tomasz Gzela

Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \"praniu pieniędzy\". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \"praniu pieniędzy\", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Gzela

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 499,00 zł netto (499,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • lunch
  • certyfikat

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
30.08.2019
Kolejne edycje
12.09.2019
1040
Cena
499.00 PLN 499,00 zł netto
499,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Poznań inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 9 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać