Szkolenia FRR

Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracownicze Plany Kapitałowe - Alternatywa wyboru

Prowadzący Barbara Dąbrowska

Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracownicze Plany Kapitałowe - Alternatywa wyboru Z dniem 01 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym dla pracowników i zleceniobiorców, która wprowadza nowe obowiązki dla działów HR. Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, którymi są nie tylko pracownicy i pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Szkolenie ma ułatwić instytucjom sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Szkolenie ma ułatwić instytucjom sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • uczestnicy dowiedzą się o aktualnie obowiązujących zasadach tworzenia,funkcjonowania, dokonywania wpłat i wypłat jak również kosztów zarządzania PPK,
 • dzięki licznym przykładom uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,
 • przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w zakresie PPK oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.
Adresaci:
 • pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości,
 • przedsiębiorcy,
 • właściciele biur rachunkowych i ich pracownicy oraz doradcy podatkowi i inne osoby wdrażające się w program w firmie.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Wymagania sprzętowe:
•    komputer z aktualną wersją przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari lub edge
•    internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s (sprawdź)

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Więcej szkoleń online>>
I.    Relacja PPE do PPK jako alternatywa wyboru
1.    Filary systemu emerytalnego a PPE
2.    Zwolnienie z obowiązku tworzenia PPE tylko w określonych przypadkach
3.    Różnice PPE vs PPK co korzystniej.

II.    Podstawowe założenia i cele systemu PPK
1.    PPK jako prywatny system długoterminowego gromadzenia oszczędności
2.    obowiązek i terminy utworzenia PPK
3.    uczestnicy planu kapitałowego (pracownicy, zleceniobiorcy) oraz podmioty zatrudniające dla celów PPK.

III.    Mechanizm funkcjonowania systemu PPK
1.    Dobrowolność uczestnictwa w PPK
a.    możliwość rezygnacji z wpłat do PPK i ponowne przystąpienie
b.    procedura informacyjna dla uczestników
2.    Wpłaty dokonywane do PPK
a.    zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK
b.    podstawa wymiaru i wysokość składek do PPK
c.    wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK
d.    podział wpłat pomiędzy pracownikiem a pracodawcą
e.    przychód po stronie pracownika składek finansowanych przez pracodawców
3.    Fundusze inwestycyjne i emerytalne
4.    Koszty zarządzania PPK oraz nadzór nad funkcjonowaniem
5.    Portal internetowy PPK
6.    Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa oraz przypadkach śmierci uczestnika
7.    Skutki wypłaty, wypłaty transferowej i zwrot środków na wniosek uczestnika:
a.    podział wypłaty środków po osiągnięciu 60 roku życia
b.    wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
c.    podatkowe skutki innego podziału środków do wypłaty niż ustawowy
d.    skutki wcześniej wypłaty środków przed osiągnięciem 60 roku życia
e.    wypłata tyt. poważnego zachorowania lub wkładu mieszkaniowego
f. PPK a RODO
g. kiedy u pracownika powstaje przychód do opodatkowania z tytułu wpłaty do PPK

IV.    Wdrożenie PPK
jak przygotować́ firmę̨ na planowane zmiany w systemie emerytalnym
1.    Procedura wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK
a.    zawarcie umów składających się na PPK konsultacje i kryteria wyboru instytucji finansowej
b.    reprezentacja osób zatrudnionych
2.    Obowiązki pracodawcy w PPK.

V.    Dokonywanie potrąceń po przystąpieniu pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
zmiany w przepisach Kodeksu Pracy od 01 stycznia 2019 r.
1.    wysokość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia pracownika
2.    wpływ potrącanych składek na kwoty wolne od potrąceń
3.    od jakiej kwoty do wypłaty należy dokonać obowiązkowych potrąceń
4.    czy potrzebna jest zgoda pracownika

VI. Praktyczna obsługa programu kadrowo- płacowego związana z funkcjonowaniem PPK – wersja demonstracyjna RAKS
1.    Wprowadzanie informacji o przystąpieniu pracownika do PPK,
2.    Wpisywanie kwoty potrącenia z wynagrodzenia z tytułu PPK,
3.    Tworzenie list płac z informacją o potrąceniu na PPK,
4.    Raporty dla pracownika,
5.    Raporty dla pracodawcy.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
Dąbrowska
Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara Dąbrowska

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 250,00 zł netto (250,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Dostęp do szkolenia online będzie możliwy tylko po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.

Ostatnio przeglądane

 • Nowość Nowość
Data szkolenia
07.04.2020
1436
Cena
250.00 PLN 250,00 zł netto
250,00 zł brutto
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 1 edycja
Opiekun szkolenia
Monika Połosak
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij