Szkolenia FRR

PRAWO PRACY W ERZE KORONAWIRUSA

Prowadzący Piotr Wąż

PRAWO PRACY W ERZE KORONAWIRUSA W związku z ogólnoświatowym zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę określaną jako COVID-19 została uchwalona ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), nazywana koronaustawą. W swej pierwotnej wersji ustawa ta nie rozstrzygała wielu problemów, z którymi w tych bezprecedensowych okolicznościach muszą mierzyć się strony stosunku pracy, zwłaszcza pracodawcy prowadzący przedsiębiorstwa w okresie epidemii koronawirusa. W dniu 26 marca 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt zmian w koronaustawie, przewidujący szereg nowych rozwiązań, m.in. w sferze prawa pracy, mających na celu zneutralizowanie negatywnych skutków epidemii. Niektóre spośród zaproponowanych w noweli zmian, przed epidemią, można byłoby uznać za bardzo kontrowersyjne. W tym kontekście przywołać można chociażby propozycję: - skrócenia minimalnego wymiaru odpoczynku dobowego i tygodniowego, - uproszczenia w stosowaniu systemu równoważnego systemu czasu pracy, - uproszczenia procedury wdrażania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, czy - zawierania porozumień pozwalających na czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia od przewidzianych w umowie o pracę. Niniejsze szkolenie przybliża istotę nowych regulacji w zakresie prawa pracy, stanowiąc próbę odpowiedzi na najczęściej powstające na ich tle pytania.

Cel szkolenia:
Szkolenie to służy przekazaniu podstawowych informacji związanych z funkcjonowaniem zakładu pracy w okresie zagrożenia epidemicznego.

W związku z ogólnoświatowym zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę określaną jako COVID-19 została uchwalona ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), nazywana koronaustawą.
W swej pierwotnej wersji ustawa ta nie rozstrzygała wielu problemów, z którymi w tych bezprecedensowych okolicznościach muszą mierzyć się strony stosunku pracy, zwłaszcza pracodawcy prowadzący przedsiębiorstwa w okresie epidemii koronawirusa.
W dniu 26 marca 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt zmian w koronaustawie, przewidujący szereg nowych rozwiązań, m.in. w sferze prawa pracy, mających na celu zneutralizowanie negatywnych skutków epidemii.
Niektóre spośród zaproponowanych w noweli zmian, przed epidemią, można byłoby uznać za bardzo kontrowersyjne. W tym kontekście przywołać można chociażby propozycję:
- skrócenia minimalnego wymiaru odpoczynku dobowego i tygodniowego,
- uproszczenia w stosowaniu systemu równoważnego systemu czasu pracy,
- uproszczenia procedury wdrażania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, czy
- zawierania porozumień pozwalających na czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia od przewidzianych w umowie o pracę.
Niniejsze szkolenie przybliża istotę nowych regulacji w zakresie prawa pracy, stanowiąc próbę odpowiedzi na najczęściej powstające na ich tle pytania.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania obowiązujących przepisów w okresie zagrożenia epidemicznego. Przepisy te zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty. Przytoczone zostaną ostatnie stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Adresaci szkolenia:
Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.

Wymagania sprzętowe:
•    komputer z aktualną wersją przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari lub edge
•    internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s (sprawdź)
1)    Projekt zmian w koronaustawie
a)    Zmiany w zakresie czasu pracy
-    ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego z 11 do 8 godzin i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego z 35 do 32 godzin;
-    ułatwienie stosowania systemu równoważnego czasu pracy przewidującego 12-godzinnym dobowy wymiar czasu pracy,
-    uproszczenie wdrażania 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych;
b)    Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia,
c)    Czasowe wydłużenie ważności profilaktycznych badań lekarskich pracowników,
d)    Zmiany w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

2)    Trudne sytuacje związane z zagrożeniem koronawirusem
a)    Czy pracownik może nie dopuścić do pracy lub nakazać opuszczenie miejsca pracy pracownikowi z objawami zarażenia koronawirusem?
b)    Czy pracodawca może wydać pracownikowi z objawami zarażenia koronawirusem polecenie poddania się testom na Covid-19?
c)    Czy pracodawca powinien zgłaszać fakt wystąpienia u pracownika objawów wskazujących na Covid-19 odpowiednim służbom sanitarnym?
d)    Czy pracodawca może zobligować pracowników do wykorzystywania urlopów wypoczynkowych lub urlopów bezpłatnych na okres stanu zagrożenia epidemicznego?
e)    Czy pracownicy, którym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego kończy się ważność badań profilaktycznych mogą świadczyć pracę bez poddania się kolejnym badaniom profilaktycznym w powołaniu na trudności związane z ich przeprowadzeniem?
f)    Czy wszystkie szkolenia BHP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mogą od-bywać się w formie e-learningu?
g)    Czy pracownik może odmówić pracy z uwagi na zagrożenie zarażenia koronawirusem?

3)    Zwolnienia od pracy z powodu koronawirusa
a)    Usprawiedliwianie nieobecności spowodowanej kwarantanną, izolacją oraz hospitalizacją,
b)    Zasiłki opiekuńcze z ustawy zasiłkowej i koronaustawy

4)    Przestój w rozumieniu art. 81 KP
a)    Jakie zdarzenie może zostać uznane za przestój w rozumieniu art. 81 KP?
b)    Czy wstrzymanie zakładu pracy z powodu Covid-19 może być potraktowane jako przestój?
c)    Zasady ustalania wynagrodzenia za czas przestoju,

5)    Praca zdalna według koronaustawy a telepraca według przepisów kodeksu pracy
a)    Czym różni się praca zdalna od telepracy?
b)    Jak zorganizować pracę zdalną na zasadach koronaustawy?
c)    Czy pracownik może odmówić pracy zdalnej?
d)    Jak długo może być wykonywana praca w formie zdalnej?
e)    Metody rejestracji obecności i czasu pracy pracownika świadczącego pracę zdalną,
f)    Monitoring pracy zdalnej,
g)    Jakie wymogi w zakresie BHP powinno spełniać stanowisko pracy zdalnej?
h)    Wypadek przy pracy świadczonej zdalnie,

6)    Alternatywne formy pracy pozazakładowej, w tym powierzenie innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP i art. 81 § 2 KP

7)    Sposoby organizacji pracy, która nie może być świadczona w formie zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego
a)    Wydłużenie okresu rozliczeniowego,
b)    Zmiana systemu czasu pracy,
c)    Planowanie czasu pracy w ramach wydłużonego okresu rozliczeniowego,
d)    Zalety i wady stosowania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego,

Czas trwania

3 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9.00-10.30
- przerwa 15 minut
- 11.45-12.30
Wąż
Piotr  Wąż

doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Piotr  Wąż

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 250,00 zł netto (250,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • certyfikat
  • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
  • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Dostęp do szkolenia online będzie możliwy tylko po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.
Adres:
Online

Ostatnio przeglądane

  • Nowość Nowość
Data szkolenia
09.04.2020
1434
Cena
250.00 PLN 250,00 zł netto
250,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Online
czas trwania Czas trwania: 3 godziny
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 1 edycja
Opiekun szkolenia
Natalia Rup
Natalia Rup

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij