Szkolenia FRR

RODO - ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Prowadzący Krzysztof Stucke

ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Katowice 25 maja 2018 r. zaczną być stosowane przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi obowiązującą w Polsce ustawę o ochronie danych osobowych, a w skali europejskiej (obszaru EOG) – Dyrektywę 95/46/WE. Jak przygotować swoją jednostkę do tych zmian? Celem szkolenia jest wskazanie zmian i zasad tworzenia dokumentacji w jednostce po nowemu.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, ale i organizacyjno-technicznym. Przedstawione i przedyskutowane zostaną dotychczasowe wytyczne Grupy Roboczej Art.29 ds. Ochrony Osób Fizycznych w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych oraz rekomendacje GIODO. Na szkoleniu przedstawione będzie przykładowe wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych w działającej organizacji w odniesieniu i porównaniu do obecnych przepisów.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat aktualnych prawnych regulacji dotyczących danych osobowych i ich przetwarzania oraz zasad przestrzegania obowiązujących standardów. Udoskonalenie umiejętności organizacji działu ochrony danych osobowych.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy Urzędów, Administracji i innych instytucji państwowych i publicznych,
 • administratorzy bezpieczeństwa informacji,
 • członkowie kadry kierowniczej firm,
 • dyrektorzy personalni, pracownicy działów kadrowo-płacowych i HR
 • kierownicy działów informatyki, sprzedaży, obsługi klienta,
 • pracownicy, których stanowiska pracy związane są z zagadnieniem ochrony danych,
 • wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniem ochrony danych osobowych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Zakres stosowania RODO oraz najważniejsze zmiany i skutki dla polskiego prawa:
 • Zmiany, jakie będą musiały zajść w polskim porządku prawnym i przedstawienie już konsultowanych projektów nowych ustaw związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • Kwestie pozostawione w RODO do uregulowania przez krajowe prawodawstwo
 • Przedstawienie dotychczasowych wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych Osobowych oraz opinii GIODO
 • Zasada one-stop-shop (mechanizmu kompleksowej współpracy)
 • Nowe pojęcie danych osobowych w Rozporządzeniu
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w rozporządzeniu
 • Nowa rola GIODO – nowe GIODO.

2. Nowe obowiązki administratorów danych oraz procesorów tj. podmiotów przetwarzających dane osobowe:
 • Porównanie dotychczasowych obowiązków administratorów danych z obowiązkami wynikającymi z przepisów nowego rozporządzenia
 • Analiza poszczególnych obowiązków administratorów danych, w tym
 • • rejestrowanie czynności przetwarzania • ocena skutków przetwarzania danych • projektowanie ochrony danych osobowych i domyślna ochrona danych osobowych • obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych („prawo do bycia zapomnianym”) • prawo osoby, której dane dotyczą do przenoszenia danych • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
 • Obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane – procesora, czyli podmiotu, któremu administrator danych powierza dane do przetwarzania.

3. Nowe obowiązki informacyjne administratora danych:
 • Jakie informacje i w jaki sposób administrator danych musi opublikować, o czym musi być poinformowana osoba, której dane dotyczą
 • Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach. Jakie prawa przysługują osobom fizycznym i jak zgodnie z prawem „profilować”
 • Prawo do odszkodowania / zadośćuczynienia za nieprawidłowe przetwarzanie danych.

4. Zmiany w oświadczeniach woli i nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych zgodnie z RODO:
 • Ogólne warunki wyrażenia zgody
 • Nowe ujęcie zgody – kiedy oświadczenie woli, a kiedy czynności dorozumiane?
 • Szczególne przypadki pozyskania zgody, w tym przez osoby małoletnie
 • Obowiązek informacyjny administratora danych, a oświadczenie wiedzy podmiotu danych w RODO
 • Dostosowywanie klauzul stosowanych przez administratora danych.

5. Inspektor Ochrony Danych (obecnie ABI):
 • Wyznaczenie Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer „DPO”)
 • Czy i dla kogo wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe?
 • Wyznaczenie jednego Inspektora ochrony danych osobowych dla grupy przedsiębiorstw
 • Wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych
  Podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych osobowych i gwarancje trwałości stosunku prawnego.

6. Status Inspektora ochrony danych:
 • Niezależność, podległość jedynie kierownictwu ADO
 • Tajemnica zawodowa
 • Różnice i podobieństwa pomiędzy Inspektorem ochrony danych a Administratorem bezpieczeństwa informacji.

7. Zadania Inspektora ochrony danych:
 • Informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa
 • Nadzór nad przestrzegania przepisów prawa
 • Szkolenia
 • Audyty
 • Współpraca z organem nadzorczym
 • Pełnie funkcji punktu kontaktowego
 • Konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych
 • Odpowiedzialność Inspektora ochrony danych

8. Wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych – studium przypadku:
 • Aktualizacja bądź opracowanie nowej dokumentacji z zakresu polityki bezpieczeństwa informacji
 • Wykonanie analizy ryzyka – proste, przejrzyste i zrozumiałe metody i techniki
 • Bezpieczeństwo osobowe – upoważnianie do przetwarzania danych osobowych i zobowiązywanie do zachowania ich w tajemnicy uprawnionych pracowników i współpracowników
 • Nowe ujęcie podmiotu przetwarzającego dane – procesora – zakres odpowiedzialności i zasady zawierania umów powierzenia przetwarzania danych

Terminarz

17.05.2018 Przemysław Olszewski
05.06.2018 Krzysztof Stucke
22.06.2018 Krzysztof Stucke

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Stucke
Krzysztof Stucke

Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawnik. Od 12 lat zarządza działami kadrowo-płacowymi dużych polskich firm. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A., autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace .

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Krzysztof Stucke

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 699,00 zł netto (699,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

 • super Super oferta
Data szkolenia
06.05.2019
Kolejne edycje
07.06.2019
941
Cena
699.00 PLN 699,00 zł netto
699,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 16 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać