Szkolenia FRR

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W 2019 ROKU

Prowadzący Barbara Dąbrowska

Jednolity plik kontrolny (JPK) Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej praktycznej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w strukturach Jednolitego Pliku Kontrolnego w roku 2019 JPK: VAT, FA, WB, Magazyn, Księgi Rachunkowe, Książka Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów. Omówione zostaną także zasady przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części ksiąg oraz dowodów księgowych poprzez nowo udostępnione przez MF narzędzie przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak aby przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Praktyczne przygotowanie podatników do przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego
Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie wątpliwe dotyczące wdrożenia JPK wynikające ze stosowania regulacji prawnych z zakresu art. 193a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów, implementacja najnowszych zmian planowanych na rok 2019 – JPK_VAT, JPK_WB, JPK_FA, JPK_ Magazyn, JPK Księgi Rachunkowe, JPK_ PKRiP, JPK_ Ewidencja Przychodów.
Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Zasady wdrożenia JPK poparte są praktycznymi przykładami i wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów.
Szkolenie przeznaczone jest dla podatników zobowiązanych do przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych zmianach w zakresie ustawy o VAT, zasadach tworzenia i przesyłania JPK(VAT), planowanych zmian w pozostałych strukturach w 2019 r.
 • dzięki licznym przykładom uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,
 • przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w podatku od towarów i usług i Jednolitym Pliku Kontrolnym oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów księgowości i podatków,
 • samodzielni księgowi,
 • główni księgowi,
 • pracownicy i właściciele biur rachunkowych,
 • doradcy podatkowi,
 • pracownicy działu informatyki,
 • wszystkie osoby zainteresowane wdrożeniem JPK, w tym prowadzące samodzielną działalność gospodarczą.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Podstawa prawna, cel i daty wdrożenia jednolitego pliku kontrolnego (JPK)
1) nowelizacja Ordynacji Podatkowej z dnia 10 września 2015r. art. 193a § 3 – zakres zmian,
2) nowelizacja Ordynacji Podatkowej z dnia 13 maja 2016r. art. 82 § 1b – zakres zmian,
3) specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego
4) rozporządzenie Ministra Finansów – wytyczne w sprawie sposobu przesyłania danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg,
5) ustawa o swobodzie działalności gospodarczej art. 104, 105, 106 (Dz. U z 2013r. poz. 672),
6) cel - skrócenie procesu weryfikacji poprawności naliczania podatków i zminimalizowanie fizycznej obecności kontrolujących u podatnika,
7) daty graniczne wdrożenia JPK – 1 lipiec 2016r. i 1 lipiec 2018r. oraz 1 styczeń 2017r. i 1 styczeń 2018r.

II. JPK format przekazywania danych i zakres systemu raportowania – zmiany struktur w 2018r.
1) plik w formacie XML zgodnie ze standardem OECD SAFT 2.0
2) przygotowanie systemu finansowo – księgowego pod raportowanie JPK w XML składającego się z:
- ksiąg rachunkowych
- wyciągów bankowych – obowiązki banków i podatników od 2018r.
- magazynu – przedstawienie zmian od 2018r.
- ewidencji zakupu i sprzedaży, rejestrów zakupu i sprzedaży - uzgodnienia deklaracji podatkowej VAT z JPK_VAT – omówienie konsultacji społecznych,
- faktur VAT – nowe wytyczne z zakresu przesyłania faktur zakupowych MF – zmiany od 2018r.
- podatkowej księgi rozchodów i przychodów
- ewidencji przychodów

III. Etapy wdrożenia JPK wymagające współpraca pomiędzy działem IT a działem księgowości/podatków
1) mapowanie pól, zidentyfikowanie czy istnieją raporty z których można pozyskać dane do JPK,
2) generowanie JPK- zbudowanie koncepcji raportowania JPK, uzyskanie odpowiedzi czy należy zmodyfikować system wewnątrz, czy zastosujemy rozwiązania zewnętrzne – rola dostawców oprogramowania,
3) testowanie na gotowym JPK kompletność i poprawność danych,
4) wprowadzenie ostatecznych zmian po okresie testowania.

IV. Jednolity Plik Kontrolny jako element kontroli podatkowej w latach 2017 i 2018.
1) terminy przekazania JPK po otrzymaniu wezwania od U.S.,
2) terminy przekazania JPK bez wezwania organów do U.S z zakresu VAT,
3) uzgodnienie pliku JPK, walidacja danych w tym odnośnie poprawności danych, autentyczności ksiąg, umocowania do podpisywania ksiąg,
4) sankcje za niedopełnienie terminu przesłania JPK,
5) czy program Excel jest kwalifikowany jako program komputerowy,
6) czy organ podatkowy może żądać danych przekazywanych za pośrednictwem JKP sprzed 01 lipca 2016r.? – interpelacja poselska 2660 do ministra finansów z dnia 19 kwietnia 2016r.

V. Praktyczne przygotowanie JPK za pośrednictwem programu komputerowego Ramzes
1) sporządzenie dokumentu w strukturze JPK_VAT za pośrednictwem programu komputerowego,
2) sprawdzanie zgodności danych przedstawionych w strukturze JPK z deklaracją VAT – walidacja danych,
3) praktyczne zasady wykonania przesyłki struktury JPK_ VAT za pośrednictwem podpisu kwalifikowaną na Bramkę Ministerstwa Finansów, wykonanie testów poprawności.

VI. Odpowiedzi na pytania podatników udzielone przez Ministerstwo Finansów.
1) merytoryczne odpowiedzi na liczne konkretne pytania z zakresu tworzenia JPK, wysyłania danych za pośrednictwem nośników zewnętrznych lub elektronicznej bramki Ministerstwa Finansów.

Terminarz

Szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych

Edycja 13:
9 sierpnia 2019 r. (10:00-15:45)

Miejsce zajęć:
ul. Moniuszki 4/8, Katowice

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 10:00-11:30
- przerwa 15 min
- 11:45-13:15
- przerwa na lunch 45 min
- 14:00-15:30
Dąbrowska
Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara Dąbrowska

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 499,00 zł netto (499,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia Już niedługo nowy termin!
901
Cena
499.00 PLN 499,00 zł netto
499,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 11 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać