Szkolenia FRR

RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ - WEEKENDOWO

Prowadzący Jacek Kołaczyński

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami ewidencyjnymi i analitycznymi, jakie oferuje sprawozdawczy rachunek kosztów. W trakcie szkolenia wyjaśnione zostaną wątpliwości związane ze sporządzaniem porównawczego rachunku zysków i strat, przedstawione będą sposoby kalkulacji kosztów zgodnie z przyjętymi praktykami ekonomicznymi. Zaprezentowane będą również możliwości w zakresie rozliczania kosztów komórek pomocniczych (w tym kosztów świadczeń wzajemnych). Duży nacisk szkolenia położony jest na ewidencję księgową kosztów w trzech wariantach na przykładach praktycznych.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami ewidencyjnymi i analitycznymi, jakie oferuje sprawozdawczy rachunek kosztów. Duży nacisk szkolenia położony jest na ewidencję księgową kosztów w trzech wariantach na przykładach praktycznych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
  • zdobycie wiedzy na temat sporządzania porównawczego rachunku zysków i strat (zmiana stanu produktów, obroty wewnętrzne),
  • poznanie sposób kalkulacji kosztów zgodnie z przyjętymi praktykami ekonomicznymi,
  • poznanie możliwości w zakresie rozliczania kosztów komórek pomocniczych (w tym kosztów świadczeń wzajemnych).

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest dla osób zajmujących się w systemie rachunkowości finansowej rozliczaniem i ewidencją kosztów. Poruszana tematyka będzie przydatna zarówno dla doradców podatkowych jak również wszystkich pracowników odpowiedzialnych za ewidencję retrospektywną.

Poziom szkolenia:
Wymagana podstawowa wiedza z zakresu ewidencji.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.
I. Koszty według przepisów Ustawy o Rachunkowości
1. Systematyka ujęć klasyfikacyjnych kosztów.
2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów według przepisów UoR.
3. Koszty sprzedaży i zarządu według przepisów UoR.

II. Rachunek zysków i strat jako efekt systematycznego rachunku kosztów

1. Porównawczy rachunek zysków i strat.
2. Kalkulacyjny rachunek zysków i strat.
3. Uzgadnianie rachunku porównawczego i kalkulacyjnego – problematyka zmiany stanu produktów.

III. Układy ewidencyjne kosztów w systematycznym rachunku kosztów

1. Możliwości w zakresie wyboru układu ewidencyjnego kosztów przez jednostkę.
2. Koszty według rodzaju (zespół 4) i ich zawartość merytoryczna.
3. Koszty według miejsc powstawania (zespół 5) i ich zawartość merytoryczna.
4. Ewidencja kosztów w poszczególnych układach ewidencyjnych (zespół 4, zespół 5, zespół 4 + 5).
5. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów w różnych układach ewidencyjnych.
6. Krąg kosztów - ewidencja obrotów wewnętrznych i kosztów obrotów wewnętrznych w różnych układach ewidencyjnych.

Czas trwania

9 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 8:00 - 10:00
- przerwa 15 minut
- 10:15 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 15:00
- przerwa 15 minut
- 15:15 - 16:00
Kołaczyński
Jacek Kołaczyński

Profil zawodowy: praktyk i ekspert w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, finansów, controllingu, autor i opiekun merytoryczny certyfikowanych programów szkoleniowych w FRR, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w FRR Edukacja i ukończone szkolenia: absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: Rachunkowość, ukończone studia podyplomowe „Post-graduate studies in Financial Management” w Luton Business School, ukończone anglojęzyczne studia MBA na University of Bedfordshire w Wielkiej Brytanii, certyfikat księgowy Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, CIMA Advanced Diploma in Management Accounting, absolwent międzynarodowego programu dla kadry managerskiej na licencji Harvard University, końcowa certyfikacja na biegłego rewidenta Doświadczenie: blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych i kontroli (Główny Księgowy, Kierownik Controllingu, Dyrektor Finansowy), obecnie dyrektor finansowy w globalnej grupie kapitałowej, dodatkowo wieloletni współpracownik biur księgowości, doradztwa podatkowego i największych firm audytorskich, posiada ponad 10-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego ze zrealizowanymi ponad 10 tysiącami godzin szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych, tematyce MSR/MSSF oraz szeroko rozumianym zarządzaniem finansami i podatkami (PIT, CIT, VAT) oraz controllingiem w grupach kapitałowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Jacek Kołaczyński

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 650,00 zł netto (650,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • poczęstunek
  • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
23.05.2020
869
Cena
650.00 PLN 650,00 zł netto
650,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 9 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Weekendowy
numer edycji Numer edycji: 67 edycja
Opiekun szkolenia
Magdalena Skaźnik
Magdalena Skaźnik

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij